Utan bönder ingen civil beredskap

Kommentarer

#1001

Jag skriver under för att jag nyligen lärt mig om hur otroligt viktigt det är med självförsörjande och värnande om lokalt, regionalt och nationellt livsmedel och energi. Bönderna är superviktiga och behöver vårt stöd!

MAthilda Lindgren (Stockholm, 2021-02-22)

#1004

Sverige har ingen självförsörjning när det gäller mat och i övrigt dålig beredskap.

Gunilla Lysell (Nyköping, 2021-03-26)

#1005

Bönder - jordbrukare - odlare -behövs för matens skull! Och för naturen!

Kristina Palm (37364, 2021-03-26)

#1012

Klimatförändringar och krigsförberedelser hotar helt klart framtidens matförsörjning. Dagens system är inte rustade för att bemöta detta.

Claes Melin (Tomelilla , 2021-03-27)

#1013

Detta är väldigt viktigt, vi kan inte fortsätta att vara så här sårbara som vi är nu!

Catrin Gisslin (Piteå , 2021-03-27)

#1024

Viktigt fråga. Att vi kan vara självförsörjande, och inte behöva förlita oss på import av bas varor.

Philip S (Mariestad, 2021-03-29)

#1026

Vi har goda förutsättningar att bruka vår jord på ett hållbart sätt, bara politiken gör det möjligt för mindre jordbrukare att leva på sin verksamhet. Lokal självförsörjning är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Marica Möller (Höje, 2021-03-30)

#1030

Kärlek och respekt

Jacob Vidjeskog (Visby, 2021-03-30)

#1061

Tragiskt att man inte värnat bättre om bönder och främst småbönder.

Elisabeth Marklund (Orrviken , 2021-04-02)

#1066

Lokal ekologisk odling ger godare, nyttigare, mer resilient mat både i fred och vid katastrofer.

Malin Åkesson (Arjeplog, 2021-04-02)

#1072

Vi i Sverige behöver vara självförsörjande på livsmedel för att klara oss i kris, dessutom behövs jordbruket för att bevara kol i marken, för kretsloppet, för pollinering osv. Förutom det har vi i Sverige bland den bästa kvalite på mat som finns och de bästa djurlagarna som finns. Fram för mer lantbruk och bättre enklare villkor för att klara av att leva på sin produktion.

Monica Ögren (Grebbestad, 2021-04-02)

#1074

jag håller med!!

Lars Broman (Falun, 2021-04-02)

#1077

vi är alla beroende av att jorden sköts på ett hållbart sätt o det är framför allt bönder o lantarbetare som bör få uppmuntran och tacksamhet för det tunga svåra ansvar de får ta Alla inom de yrken som sysslar med matjord och djurhållning bör få väl betald möjlighet till en hållbar omställning med tanke på hälsa och matsuveränitet nu o framåt
Det finns mycket kunskap både biologisk o teknisk men regel- o kontrollverk är bromsande

Kerstin Holmer (Hamburgsund , 2021-04-02)

#1078

Vi behöver detta skydd som en trygghet i tider av kris !

Marianne Lagercrantz (Stockholm, 2021-04-02)

#1079

De flesta svenskar tror nog att vi har en levande landsbygd. Sanningen är att småbönderna snart är utrotade, fastän de hör till den svenska självbilden. Allt fler vill handla närodlat och vi är oförsvarlligt sårbara om vi inte har en inhemsk matförsörjning.

Annica Ericson (Sågmyra, 2021-04-02)

#1084

Väldigt bra, ett nödvändigt initiativ.

Erik Knape (Valdemarsvik, 2021-04-02)

#1086

Ett långsiktigt hållbart samhälle kräver att vi har ett inhemskt jordbruk värt namnet!

Lennart Frostesjö (UMEÅ, 2021-04-02)

#1092

Det är fullständig idioti att utarma landets landsbygd och hela Sveriges ryggrad, jord och skogsindustri. Ta vara på landets lantbrukare och all den kunskap som följer dessa!

Tobias Larsson (Rabbalshede, 2021-04-02)

#1094

Bort med just-in-time och in med bättre framförhållning på lång sikt.

Eva Stenlund (Göteborg, 2021-04-02)

#1096

Vi måste ta itu med de verkliga hoten. Bristen på självförsörjning när det gäller mat är ett av dem.

Lena Maloney (Mölndal, 2021-04-02)

#1100

Minska vår sårbarhet.

Torbjörn Thalin (Borlänge, 2021-04-02)

#1104

Pandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är på grund av bristande självförsörjning. Därför är det viktigt att bönder får en mer central roll i bemötandet av kriser och större inflytande över landets självförsörjning.

Axel Eriksson (Lund, 2021-04-03)

#1105

Livsmedelörsörjningsberedskapen måste höjas ordentligt.

Istvan Ulvros (Lund, 2021-04-03)

#1111

Jordbrukspolitiken idag är förödande för små jordbruk. När jag växte upp levde de första bönder på 20 mjölkkor, nu är det nästan bara de bönder som har hundratals djur som överlevt. Väldigt sårbart och dåligt ur smittskyddshänseende. EU styr över svenskt jordbruk och småbruk utrotas. De som skall ansvara för att det finns mat i landet överöses med byråkrati. Snart skall varje steg en djurhållare/matproducent tar registreras. Det är orimligt!!!

Beatrice Larsson (Tanumshede , 2021-04-03)

#1115

Självförsörjning av mat är viktigt

Annika Carlsson (Stockholm, 2021-04-03)

#1130

Jag är medförfattare till boken Beredskap i kris (utgiven av Civildörsvarsförbundet).

Gunnar Lyckhage (Stockholm, 2021-04-04)

#1136

Det är viktigt at vi är självförsörjande både för marvaresäkerheten och av miljöhänsyn.

Sylvi Säther (Östersund , 2021-04-04)

#1139

9

Kent Backman (Östersund, 2021-04-04)

#1157

för att vi behöver stärka vår matsuvränitet.

Alex Reuter (Marstrand, 2021-04-05)

#1159

Bönderna är vår räddning

Inger Oja (Luleå, 2021-04-05)

#1168

För att all beredskap i Sverige MÅSTE öka och allt som strävar till att nå upp till 1989 totalförsvars nivå skall investeras is!

Magnus Parsmo (Rävlanda, 2021-04-06)

#1187

Utan bönder stannar Sverige

Hasses Sälj & Teknik AB Eriksson (Älvsbyn , 2021-04-06)

#1198

Bönderna är vårt levebröd.

Birgitta Nilsson (Uppsala, 2021-04-07)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...