Stoppa planerade neddragningar på Kyrkskolan inför hösten 2018!

Kommentarer

#4

Det här kommer att få förödande konsekvenser för många barn som redan idag har svårt i skolan - tänk om och gör rätt!

(Norrköping , 2018-05-15)

#7

Resurserna behövs i våra skolor för att alla barn ska få möjligheter i livet.

(Norrköping , 2018-05-15)

#9

Jag skriver under på grund av att det är hål i huvudet med ständig besparing i skolan. Det går ut över lärarna och, i förlängningen, skolbarnen.

(linköping, 2018-05-15)

#19

Jag vill att mitt barn ska få möjlighet att utvecklas i enlighet med läroplanen . Det ska finnas behöriga lärare som har tid och möjlighet att planera och genomföra sin undervisning utifrån läroplanen, inte en skola som går på knäna pga besparingar . Barnen är framtidens medborgare som kommer att ha de kunskaper som dagens skola har att erbjuda. Allt börjar med en bra lärare !

(Norrköping, 2018-05-15)

#20

Jag skriver under p g a att detta är ett beslut som kommer få allvarliga konsekvenser på så många nivåer om det fullföljs. Det är att svika våra barn och går emot rådande Barnkonvention.

(Norrköping , 2018-05-15)

#21

Jag är orolig över hur Mina barn skall klara de mål som finns när arbetsron i klassen kommer att bli påtagligt stökigare. Hur skall lärarna orka? Jag skriver också under på att de elever som behöver särskilt stöd skall ha rätt till det. Osolidariskt att låta elever som har dessa behov inte få den hjälp de behöver. Hur hjälper man dem att uppnå målen!? Hur stärker man deras självförtroende och självkänsla genom att minska på de personer som har nyckeln till deras kunskapsinhämtning?

(Norrköping, 2018-05-15)

#23

Nu får det vara nog med att slå undan fötterna på de som redan är svaga!!!!!

(Norrköping, 2018-05-15)

#28

Jag tycker det får räcka nu. Vart är det på väg med svenska samhället.

(Norrköping, 2018-05-16)

#30

Barnen ska inte drabbas av kommunens dåliga sätt att hantera ekonomi och verksamhet.

(Norrköping, 2018-05-16)

#33

Barnen är vår framtid och de förtjänar att det finns personal så att de får den hjälp och det stöd som de behöver under sin skolgång! Lärarna ska ha möjlighet att vara just lärare och inte allt annat också. För barnens skull!

(Norrköping, 2018-05-16)

#37

Mina barn går på skolan och dessa resurser behövs för en fortsatt trygg och arbetssam framtid.

(Norrköping , 2018-05-16)

#46

Mitt barn går på Kyrkskolan och jag vill inte att besparingarna ska gå ut över mina barn.

(Norrköping, 2018-05-16)

#47

Jag skriver under frivilligt för att jag jobbar på skolan

(Norrköping, 2018-05-16)

#54

Politiker måste lära sig att sluta skära ned på skolan, barnen är ju vår framtid!!

(Norrköping, 2018-05-16)

#57

För att man kan inte dra in mer på skolan!

(Katrineholm , 2018-05-16)

#58

Barn ska inte bli drabbade pga ekonomiska skäl?! Helt ofattbart hur man kan dra ner på skolans resurser och vad blir konsekvenserna av det här?!

(Norrköping , 2018-05-16)

#64

Vår Son börjar där till hösten och det här oroar oss. Detta är våra barns start i livet. De förtjänar rätt förutsättningar

(Norrköping , 2018-05-16)

#71

Barnen behöver allt stöd de kan få och lärare ska ha möjlighet att kunna undervisa på lektionerna. Utan stöd i klassrummen finns inte möjlighet till god undervisning.
Att dra in på skolan är att dra in på vår kommuns framtid.

(Norrköing , 2018-05-16)

#74

Min dotter har resurs på en annan skola i kommunen.

(Åby, 2018-05-16)

#75

Mina barn har behov av elevassistenter så de kan vara med i skolan. På grund av deras diagnos kan de inte funka i klassen utan assistenter. Med elevassistenter de senaste månaderna är det en hela annan positiv upplevels för dem att vara i skolan. Vi vet inte hur de klarar sig näst år med denna brist. Det kan bli en riktig katastrof

(Norrköping, 2018-05-16)

#76

Jag inte tycker 1-2 elever ska få förstöra för en hel klass.
Om man väljer ljusshower och rondelldesign före en välmående skola tycker jag att prioriteringen är både kortsiktig och fel.

(Norrköping , 2018-05-16)

#79

Barnen är vår framtid och vi måste börja tänka förebyggande och sätta in resurserna tidigt i livet, det vinner vi alla på - både samhälle och individ.

(Norrköping, 2018-05-16)

#85

Vi har skolplikt i Sverige. Vi har ett ansvar som vuxna gentemot våra barn. Jag skriver under för att barnen ska få den kvalite de har rätt till. För att lärarna som kämpar med våra barn varje dag ska orka och ha en yrkesstolthet kvar. Ta bort alla låtsastjänster i kommunens olika organisationer istället!

(Norrköping, 2018-05-17)

#91

Jag skriver under för att prioriteringarna är helt fel och de enda förlorarna på grund av allt detta blir barnen i dagens skola! Det är deras skolmiljö och skolgång som bara blir sämre och sämre, och detta beror inte på dåliga lärare..

(Norrköping , 2018-05-17)

#95

Jag jobbar själv som lärare och tycker redan att situationen är ohållbar. Att dra ner ännu mer på personal i skolan kommer leda till att fler elever och lärare mår och lyckas sämre.

(Norrköping, 2018-05-18)

#96

Helt oacceptabelt att våra barn, vår framtiden, ska behöva lida på grund av politikers inkompetens och oförmåga att prioritera.

(Norrköping, 2018-05-18)

#97

För att alla barn har rätt, enligt lag, till det extra stöd de behöver. Att spara in pengar på vår framtid är inget smart drag! Tappar vi våra barn redan i skolan kanske de växer upp till ett liv i arbetslöshet vilket med all säkerhet kommer kosta samhället ännu mer.

(Norrköping, 2018-05-18)

#98

Det är skrämmande hur politikerna handskas med våra barn. Deras inkompetens förstör barnens möjlighet till en bra framtid genom att de inte får de resurser som behövs i skolan.

(Norrköping, 2018-05-18)

#103

Det är förskräcköigt, det är våra barn och vår framtid

(Norrköping, 2018-05-18)

#110

Jag skriver under för att eleverna behöver oss.
Skär vi ner så ökar problemen och stressen
Det kommer bli kaos.

Jag skriver under för alla skolor inte svara er skola.

(Norrköping, 2018-05-18)

#112

Jag har barn på kyrkskolan

(Norrköping , 2018-05-18)

#113

Detta gäller alla skolor i Norrköping och ingen skola kommer kunna genomföra en bra undervisning när assistenterna plockas bort!!! Fler lärare kommer sluta pga dessa neddragningar, garanterat!!

(Åby, 2018-05-18)

#114

Mina två barn går på Kyrkskolan och det är fruktansvärt att de ska spara pengar på barnens bekostnad.

(Norrköping, 2018-05-18)

#119

För våra barns utveckling! VAD TÄNKER NI MED?!

(Norrköping, 2018-05-19)

#126

Skolan och tryggheten man har för lärarna är viktigt speciellt när det fungerar bra så ska man få ha kvar både lärare och resurserna

(Norrköping, 2018-05-19)

#144

Två av våra söner går på Kyrkskolan

(Norrköping, 2018-05-20)

#146

Gränsen är nådd gällande besparingar inom vård skola och barnomsorg för länge sen!

(Norrköping, 2018-05-20)

#151

Tycker att det är skrämmande att man drar ner på personal i skolan, när vi borde göra tvärtom. Det är ett stort svek mot våra barn. Pengar finns, det gäller att använda dom rätt.

(Norrköping, 2018-05-21)

#154

Mitt barn går på skolan! Oacceptabelt att denna nedskärning ens får ske!

(Norrköping , 2018-05-21)

#156

Jag arbetar skälv inom skolan och VET vad det innebär!!

(Norrköping, 2018-05-21)

#158

Vi har barn på kyrkskolan, det är oacceptabelt att ta bort mer personal. Hur ska kvarvarande lärare orka och hinna med?

(Norrköping , 2018-05-21)

#159

Jag bor med min fru o mina 2 barn i Pryssgården. Snart ska mitt äldsta barn börja förskoleklass ( troligt Kyrkskolan). Så jag förutsätter att Kyrkskolans barn får den undervisningshjälp som de behöver i alla högsta grad!!

Mvh
Johan Sjödén

(Norrköping , 2018-05-21)

#160

Min son ska snart börja förskoleklass troligtvis på kyrkskolan eftersom vi bor i Pryssgården.
Jag hoppas mina barn och andra barn som går på kyrskolan får den undervisningshjälp som de har rätt till.

Mvh
Therese Karlsson

(Norrköping , 2018-05-21)

#163

Jag bor inpryssgården och vår dotter ska snart börja på kyrkskolan.

(Norrköping, 2018-05-21)

#166

En låg kostnad idag är bättre en höga kostnader om några år.

(Norrköping, 2018-05-21)

#174

Lös problemet och dra inte in på lärarna, vi behövs!!

(Växjö, 2018-05-22)

#176

Resurserna behövs för våra barn. Pengar skall läggas på rätt saker. Barnen är vår framtid.
Lärarna måste få den tid som behövs att bedriva undervisning.

(Norrköping, 2018-05-22)

#186

Det är våra barns framtid och våra lärares och barns arbetsmiljö ni leker med här! Man måste våga se vilka konsekvenser som det blir och vad de kostar!

(Norrköping, 2018-05-22)

#187

Barnen är vår framtid. Lärarna måste få hjälp o stöd med elever så att de orkar att undervisa våra barn.

(Norrköping, 2018-05-22)

#190

Mina barn har rätt till en skolgång som präglas av studiero och trygghet. Nedskärning av personal vars främsta uppgift är att tillgodose dessa behov är kontraproduktivt och FEL väg att gå!

(Norrköping, 2018-05-22)

#192

Det är våra barns framtid det handlar om.

(Norrköping , 2018-05-22)