Upprop/nödrop från Sveriges fårbönder

Kommentarer

#801

Får ägare med sunt förnuft

Marie Ragnar (Gullringen, 2018-05-15)

#806

Vi måste kunna bedriva vrtksamhet med djur utan att vara oroliga för att de ska dödas av varg. Det går inte hålla varg borta och jag vill ha öppna landskap i Sverige.

Eleonor Roos (Vikbolandet , 2018-05-15)

#820

För att jag vill ha får i framtiden och vill då hjälpa till att fixa potentiella problem Inom att vara fårbonde

Angelica Lindström (Ljusdal , 2018-05-15)

#823

Lammproducent med 500 tackor. Bor område med varg

Johnny Nederman (Flen, 2018-05-15)

#824

Jag är fårägare och känner stor oro över rovdjurspolitiken.

Inger Garpenblad (Simlångsdalen, 2018-05-15)

#827

Är själv fårägare och anser att vargen inte ska angripa tamboskap i den omfattning som nu har skett.

Hanna Lindgren (Örnsköldsvik , 2018-05-15)

#836

Ingen ska behöva avveckla sin uppfödning fast gällande regler föls!

Fredrik Holmberg (Västerås, 2018-05-15)

#837

Tamdjurshållning är långt viktigare än vargen!

Inga-Lill Johansson (Mullsjö, 2018-05-15)

#838

Som nybliven fårägare till mindre flock.

Eva Sund (ÖSMO, 2018-05-15)

#854

Nu får det vara nog !!

Rikard Johnsson (Kungsbacka , 2018-05-15)

#859

Förjävligt att rovdjurspolitiken ska döda svensk landsbygd!!!

Mattias Eriksson (Krokom, 2018-05-15)

#865

Fårägare och ser det som en självklarhet att man har okej stängsel för att förhindra att fåren rymmer men inte rimligt att varje staket ska vara enligt RAS för att hålla borta vargen

Lovisa Bång (Åkers styckebruk , 2018-05-16)

#870

Måste vara lika över landet

Carin Bengtsson (Karlstad, 2018-05-16)

#872

Tycker att man ska kunna ha får på bete

Ulf östning (Alfta, 2018-05-16)

#874

Dessa vargangrepp måste minskas och myndigheter måste reagera!

Sarah Svensson (Färgelanda , 2018-05-16)

#875

Att myndigheter o regering måste hjälpa inte stjälpa fårnäringen

Rickard Svensson (Färgelanda , 2018-05-16)

#876

Svenska livsmedelsproduktion är viktigare än rovdjuren

Ida Oderstål (Vilhelmina, 2018-05-16)

#877

Skyddsjakt bör ingå i djurskyddet

Marie Albertson (Laholm, 2018-05-16)

#879

Som boende på landsbygden i Värmland och fårägare blir man för varje dag mer och mer förtvivlad. Den lilla rest av ängsmarker som finns kommer försvinna. Ständig oro , ett evigt slit med de så kallade rovdjursavisande stängseln. Större boskap och hästar blir utskrämda från sina hagar med olycksrisk i trafiken. "Varg politiken" berövar naturen sin biologiska mångfaldnär när våra betesdjur försvinner. Mina får kan jag stänga in med 2 eltådar.

Lena Ekemark (Molkom, 2018-05-16)

#886

Är fårägare.

Roland Hjelte (Eskilstuna, 2018-05-16)

#891

Regler får inte tolkas godtyckligt av tjänstemän, då är vi illa ute!

Olle Stevenholt (Uppsala, 2018-05-16)

#893

Djurhållare måste kunna känna sig säker på att djuren inte angrips. Det är en stress för ägarna och ett onödigt lidande för djuren. Detta pga att det finns de som bestämmer men inte har vard sig kunskap o erfarenhet av djurhållning. Djuren är inte bara en produkt utan ägarn vårdar och känner med sina djur.

Catarina Lundgren (Sundsvall, 2018-05-16)

#897

Sympatiserar med initiativet i en för många djurägare mycket svår och utsatt belägenhet när statens rovdjursförvaltning inte fyller behoven och målsättningarna att också i detta avseende möjliggöra betesbaserad animalieproduktion på rimliga villkor i vårt land.

Kristian Olofsson (Sälen, 2018-05-17)

#900

Jag är fäbodbrukare i Norrland. Räcker nog med det

Margita Sjöberg (Ånge, 2018-05-17)

#907

Är själv fårägare och lägger mycket pengar på rovdjursskydd.

Arne Torsgården (Rättvik, 2018-05-17)

#917

Jag har själv fått mina getter angripna av varg.

Birgitta Höglund (Trönödal, 2018-05-18)

#920

Detta är förskräckligt! I Landsbygdspartiet oberoendes Sverige skulle problemet inte existera ...

Magnus Malmsten (Norrtälje, 2018-05-18)

#921

Jag har egna får.

Dag Stenkvist (Segeltorp, 2018-05-18)

#923

Jag anser att i regioner där åker och betesmark har brukats i generationer med odling och betesdjur där finns ingen plats för rovdjur. Om angrepp sker bör det vara tillåtet med skyddsjakt.

Ingmar Svensson (Smålandsstenar, 2018-05-18)

#943

Något har gått väldigt fel i rovdjurspolitiken. Är vår regering rädd för vargkramarna? Med underskriften vill jag stötta alla Sveriges djurhållare. Tack för att ni ger oss möjligheten att handla svenskproducerade råvaror samt att vi får njuta av öppna landskap <3

annica eliasson (ÅSARNA, 2018-05-25)

#944

Detta är viktigt för mig!

Pernilla Corneliusson (Floda, 2018-05-25)

#949

aa

Eva Thoreson (Stockholm, 2018-05-26)

#950

Jag vill ha en levande landsbygd

Birgitta Hellkvist (Sala, 2018-05-26)

#953

Vi vill skydda våra får från vargangrepp!

Christer och Inger Karlsson (Ronneby, 2018-05-27)

#954

Vi är fårbönder

Ellen Mosken Mosken (Tvååker, 2018-05-27)

#960

Vi behöver våra bönder deras djur håller rent i naturen med det dom äter och alla behövs så att det inte blir förmycke av en sort. Vi får bevara öppna landskap.
Det är dyrt med djurhållningen och det skall inte påvärka hur djuren skall leva.

Anette Economidis (Åskloster , 2018-05-28)

#964

Alla fårfarmare har rätt att kunna bedriva fårskötsel utan att behöva utfodra rovdjuren med sina djur

Ragnar Jonsson (Alingsås, 2018-05-29)

#966

Jag skriver under på grund av att jag tycker det är upprörande att djurhållning inte underlättas i landet. Skydda våra betesdjur!.

Elisabet Wahlgren (JÄRFÄLLA, 2018-05-29)

#967

vi behöver en levande landsbygd och öppna landskap.
Utan bönder ingen kattmat! det behöver man tänka på även om man bor i stan!
för att vi ska ha öppna landskap så behövs betande djur!
3000 olika arter är direkt beroende av mulbetade marker.

Lotta Wanström (järna, 2018-05-30)

#969

Vill hjälpa fårägarna

Patrik Herberger (Ludvika, 2018-06-03)

#971

Skyddsjakt skall beviljas efter angrepp. Skyddsstängsel mot varg får inte öka djurägares kostnader för normal stängselkostnad.

Johan Atmer (Stjärnhov, 2018-06-04)

#977

Jag är fårbonde och inte ser hur Sveriges fårbönder skall kunna fortsätta att verka under dessa förhållanden

Åsa Book (Uddebo, 2018-06-06)

#981

Jag skriver på för rikets matsäkerhet. Till stöd för mina kollegor som lever med ständig oro för sina djur i dessa drabbade områden. Hållbarheten för Sveriges matproduktion får inte riskeras av okunnighet från aktivister innästlade i styrande organ.

Helen Reinholdsson (Borgholm, 2018-06-06)

#984

jag hela tiden känner en stor oro för mina djur.
Djur som håller det öppna landskapet öppet och ser till att vi kan bibehålla en artrikedom när det gäller växter, insekter och alla smådjur.

Ann Awes (Sandhem , 2018-06-06)

#986

Som djurägare måste vi gå samman och hjälpas åt att få en hållbar framtid för svensk djurhållning och en levande landsbygd.

Pia Andersson (Borgholm, 2018-06-06)

#987

Jag har får och jag vill inte ha dem rovdjursrivna!

Inger Wessel (Borgholm, 2018-06-06)

#988

Det får vara nog nu.

David Axfors (Tranås, 2018-06-06)

#990

Jag är fårbonde

Markus Kuster (Virserum, 2018-06-06)

#993

Är fårägare och stödjer helt Uppropet

Karin Håkansson (Röke, 2018-06-06)

#999

Jag tycker det är bedrövligt att bönder ska behöva betala ur egen ficka för att några skrivbordsvargkramare ska få sin vilja igenom.

Annette Seidlitz (Granbergsdal, 2018-06-06)