#kreativtsverige

Kommentarer

#6

Bildningsnivån bland elever har sjunkit under de senaste åren i gymnasieskolan. Ett återinförande av ett estetiskt ämne kommer att bidra till att höja den breda kunskaps- och bildningsnivå som behövs för framtida studier och arbetsliv. Med hjälp av de estetiska uttrycksmedlen tränar man sig också i demokratiska processer som är viktiga att ha med sig i det samhälle som vi gemensamt är med och formar. Om man vill att Sverige ska ligga i framkant krävs det att man satsar på de estetiska områdena. Idag står svensk musikexport, design och entreprenörskap för en betydande del av exporten.

(Lidköping, 2018-04-18)

#12

Som blivande musiklärare vägrar jag gå med på mindre estetiska ämnen i skolan!

(Göteborg, 2018-04-20)

#15

Vi behöver ett rikt kreativt samhälle där alla ges chansen att komma i kontakt med konstnärliga uttrycksformer.

(Göteborg, 2018-04-20)

#17

Sverige behöver kultur. För det krävs kunskap. För kunskap krävs bildning.

(Mjölby, 2018-04-20)

#18

Det är otroligt viktigt

(ÅRSUNDA, 2018-04-20)

#42

Det är viktigt med kultur. Jag tror att det är en viktig nyckel med estetiska ämnen för att bygga varma och vettiga människor.

(Skövde, 2018-04-20)

#43

Det är sååå viktigt med estetiska ämnen. Kanske särskilt när man försöker hitta sej själv i ungdomen.

(Taberg, 2018-04-20)

#49

Framtida Teaterlärare och tycker det viktigt att gymnasieelever får arbeta med estetiska ämnen i skolan.

(Göteborg , 2018-04-20)

#52

Vi behöver estetiska ämnen i vår skola.

(Stenkullen , 2018-04-20)

#54

Utan kreativa människor rasar landet.

(Vallsta, 2018-04-20)

#64

Jag studerar till musiklärare och finner detta otroligt viktigt för ungdomar i dagens och framtidens Sverige.

(Falkenberg, 2018-04-20)

#66

Kultur är viktigt! Så enkelt är det.

(Arvika, 2018-04-20)

#70

Detta är ett mycket viktigt upprop! Människan lever i en värld av känslor och intryck. De äldsta arkeologiska lämningarna, 40000 år gamla, består bl.a. av musikinstrument. Låt oss få en gymnasieskola för hela människan!

(Götene, 2018-04-20)

#71

Estetiska ämnen utvecklar oss och får oss att må bättre och bättre förstå vår omgivning.

(Partille, 2018-04-20)

#72

Sett ur ett likvärdighetsperspektiv, så är det en självklarhet att alla elever ska få chansen att uttrycka sig estetiskt. Alla har inte råd med frivillig estetisk utbildning såsom kulturskola.

(Trollhättan, 2018-04-20)

#75

Estetisk kunskap och kreativt skapande är och kommer att vara en viktig kunskap i samhället.

(Uppsala, 2018-04-20)

#83

Estetiska ämnen behövs. Dessa ämnen hjälper dessutom inlärning i andra ämnen. Vi behöver använda både höger och vänster hjärnhalva .

(Smedjebacken, 2018-04-20)

#88

Utbildning utan estetiska ämnen ger sämre förutsättningar för kreativt tänkande.

(Mölndal, 2018-04-20)

#96

Det är framtiden

(Lidköping , 2018-04-20)

#104

Vi kan inte ha en skolgång som enbart fokuserar på akademiska förberedelser, litteraturkunskap och pytagaross sats! Eleverna behöver något att längta till under skolveckan. Jag saknade ämnen som slöjd, musik, bild, filmskapade mm under min gymnasietid samt högstadietid!!

(Göteborh, 2018-04-20)

#105

Det är livsviktigt

(Lerum, 2018-04-20)

#109

Det är självklart att barn och ungdomar behöver få vara kreativa. Det hjälper dem att växa och utvecklas.

(Rönninge, 2018-04-20)

#113

I en akademisk värld där elever utsätts för hög press i teoretiska ämnen, är de estetiska kurserna utvecklande för såväl hjärna som själ. Detta är en av få tillfällen en gymnasieelev får till att skapa något helt eget och vara innovativ.

(Göteborg, 2018-04-20)

#116

Kreativiteten är livsviktig för människan - gymnasiet kommer att erbjuda en mycket bättre utbildning för alla om eleverna får tillgång till sin kreativitet genom att ämnet estetiska uttryck införs som kärnämne.

(Göteborg , 2018-04-21)

#120

Jag vill leva i ett demokratiskt Sverige som utvecklar hela människan. Genom att ge alla möjlighet till ett språk som talar över gränser kan vi också bygga broar som utvecklar på många många plan. Detta borde väl vara en självklarhet idag 2018 att ge människan en utveckling som i sin tur också bidrar till utveckling!

(Kiruna, 2018-04-21)

#122

Alla elever behöver få chansen att få pröva och utforska sin kreativa sida. Jag är övertygad om att eleven skulle stärkas som person om denne fick utveckla sitt estetiska språk. Håller tummen för att förslaget träder i kraft!

(Lidköping, 2018-04-21)

#124

Skolan är för många den enda plats som ger möjlighet till estetiskt utövande. Får man välja lär det bli något som känns bekant och då blir det bara barn från estetiskt skapande familjer som gör så.

(Göteborg, 2018-04-21)

#130

Estetiska ämnen gav mig så otroligt mycket under skoltiden. De hjälpte mig att stå ut och hitta sätt att uttrycka mig trots att jag ofta mådde mycket dåligt.

(Umeå, 2018-04-21)

#135

När jag utbildar mig till l'rare kan jag se hur viktigt det är att få ett break i skolan för att öka psykisk mående för ungdomar, vilket kreativitet leder till.

(Göteborg, 2018-04-21)

#136

De estetiska ämnena behövs!

(Härnösand , 2018-04-21)

#148

Sverige behöver estetik.

(Karlskrona, 2018-04-21)

#154

Gymnasieskolan har blivit tyst och livlös när dans, drama, bild och musik tystnat. Inte ens en lite kör vid avslutningen finns kvar. En katastrof som accepterats på ett sätt som gör mig orolig för vårt samhällsklimat.

(Märsta, 2018-04-21)

#158

Jag själv går estet och jag skulle aldrig ha varit så bekväm i mig själv och inte heller varit samma person som jag är utan estet

(Hjo, 2018-04-21)

#161

Håller med pga egen erfarenhet

(Mariestad, 2018-04-21)

#164

Barn och ungdomar behöver utbildas allsidigt så att de kan ta tillvara på hela din kapacitet. Egna erfarenheter av och kunskaper i estetiska lärorocesser är en god grund för att i vilket yrke som helst kunna se nya samband, slutföra uppdrag, samarbeta och lösa problem. En estetisk grundskolning av hög kvalite är viktig såväl för individen som för hela samhället.

(Alingsås, 2018-04-21)

#167

Vi lever i dag i en mytologi där vi tror att matematiken som gudsfunktion kan lösa alla problem. Men matematiken skär med kirurgisk precision bort allt som har med konst, känsla och andlighet (jag menar inte religion) att göra. Det förvandlar barnen till konsumenter i stället för levande själar.

(Stockholm, 2018-04-21)

#169

En mänsklig hjärna behöver kreativ stimulans - även om man ska bli läkare, byggingenjör eller något annat yrke så är de estetiska ämnena fantastiska verktyg för samarbetsträning, problemlösning och gruppdynamik m.m.

(Alingsås, 2018-04-21)

#171

Hindra inte våra elever att lära sig på ett kreativt sätt. Det berikar inlärningsprocessen i ALLA ämnen!

(Göteborg, 2018-04-21)

#173

Jag är lärarstudent i musik och anser att kulturella och känslomässiga uttryck behöver få större utrymme i den svenska skolan.

(Göteborg, 2018-04-21)

#174

Det frodas kulturfattiga unga människor. Handens-och hjärnans intelligens måste få utrymme innom läroplanen!

(Stockholm , 2018-04-21)

#176

Estetiska ämnen är minst lika viktiga som övriga ämnen. Låt alla elever få chans till bildning och en humanare framtid!

(Hova, 2018-04-21)

#184

Vi behöver stimulera och träna tankens rörlighet, vår förmåga att se utanför konventionerna och mycket, mycket mer. Till gagn för både individen och samhället.

(Lundsbrunn, 2018-04-21)

#186

Estetiken är inte ett sätt att förgylla världen eller förströ hjärnan. Det är ett sätt att förstå världen och aktivera hjärnan.

(Göteborg, 2018-04-21)

#188

Jag tycker att elever ska få utveckla sin kreativa sida!

(Lidköping, 2018-04-21)

#191

Jag anser att de estitiska ämnena bäddar för kreativa fria vuxna som vågar tänja gränser och utmana.

(Laholm, 2018-04-21)

#193

Jag valde estet-musik och det var det bästa jag någonsin gjort!

(Uppsala, 2018-04-21)

#199

Utan den svenska artistliv utbildning so skulle jag inte vara det jag är nu.
www.cristianvalle.com

(London , 2018-04-21)