Rädda ateljéerna i Gustavsberg

Kommentarer

#1401

Detta är en gentrifiering som även vältrar sig över de konstutövare som på alla sätt redan kämpar hårt. Vad ska ni alla titta på, på exempelvis Artipelag, om ingen konst hänger där. Kultur och konstutövning ger ringar på vattnet för ett samhälle. Det bidrar till en mer spännande och mångfacetterad blandning och kan i förlängningen, eftersom "money comes first" generera i intresse, besökare & turism.

(Saltsjö-Boo , 2018-02-12)

#1419

Behåll kombinationen med bostäder, lokala butiker med unik charm och caféer gör det här till en plats som andas gammalt och nytt och som skapar en atmosfär som är svår att hitta någon annanstans.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1422

Stoppa gentrifieringen!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1433

För att Gustavsberg ska fortsätta vara en kreativ smältdegel, inkörsport för unga keramiker och bibehålla sin position som ledande centrum för samtida konsthantverk i Europa.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1436

Dessa ateljeer är en fantastisk plats som bör bevaras!

(Hägersten, 2018-02-12)

#1442

Jag skriver under för att jag vill att ateljéerna ska finnas kvar.

(Värmdö , 2018-02-12)

#1443

Vad vore människan utan konst och kultur, i alla dess former?

(Stockholm, 2018-02-12)

#1445

Jag känner många som har ateljé där och förstår hur viktiga deras arbetsplatser är, att vara i ett sammanhang som egen företagare!

(Kalmar, 2018-02-12)

#1449

Platser för kultur, möten mellan människor och konstskapande berikar en kommun oändligt mycket mer än vad en försäljning gör. Försäljning ger pengar en gång, konstskapande, kultur och mötesplatser berikar i oändlighet.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1450

Det är en fantastisk plats och det vore en ogärning för den levande kulturen om ateljéerna rivs. Allt blir sterilt och tråkigt om inte vi bevarar dessa levande och viktiga miljöer. Viktiga för trivseln även för de som inte vistas i dem så ofta eller inte alls. Det behövs i mixen i en levande miljö.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1453

Unikt konstnärsparadis!

(Nyköping, 2018-02-12)

#1456

självskrivet

(Trelleborg, 2018-02-12)

#1460

Svenskt konstnärsliv har inte råd med fler onödiga angrepp & reduseringar av den här typen.

(Göteborg, 2018-02-12)

#1463

mångfald och skapande kan inte säljas ut---
för allas väl.

(stockholm, 2018-02-12)

#1469

Ett stort kulturell värde av det här slaget är sällsynt och bör därför bevaras.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1474

Det här är hamnens eldsjälar och detta kulturarv kan verkligen inte få försvinna! Det är både deras arbetsplats och ett arv som vi ska vara stolta över. Bara det att alla ateljéerna finns här gör att Gustavsbergs hamn blir berikat med kultur och konst. Något vi ska vara stolta över. Det drar turister och gör platsen unik. Bevara.

(Värmdö, 2018-02-12)

#1479

Bevara det genuina!!

(Värmdö, 2018-02-12)

#1489

Det är ett kulturarv som starkt påverkat ett helt sekel och i princip stora delar av Sveriges porslin konst! Snälla bevara..

(Stockholm , 2018-02-12)

#1490

Jag kunde se ateljéerna under öppet hus. Fantastiskt att det fortfarande arbetas med lera mm i Gustavsbergs fabrik. Det är KULTUR!

(Stockhom, 2018-02-12)

#1491

Den kreativa näringen handlar om mångfald, välmående och yttrandefrihet. Utrymmet för skapande bär ökas, inte minskas.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1493

Varför sälja ut Gustavsbergs hjärta o själ.

(Gustavsberg, 2018-02-12)

#1496

Ta inte ifrån oss kulturen i väl fungerande ateljéer. Viktigare än någonsin.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1501

Som nyinflyttad Värmdö/Gustavsbergsbo känns det extra angeläget att skriva under. Låt ateljéerna leva vidare!

(Gustavsberg, 2018-02-12)

#1506

Därför att ateljéerna är någonting som tillför kommunen ett viktigt värde!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1519

rådets största ateljéförening är hotad!Jag stödjer G-studions kamp mot Värmdö kommuns försäljning av Konstnärshuset och Dekorhuset i Gustavsbergs Gamla Porslinsfabrik!

(nacka, 2018-02-12)

#1521

Jag tycker verkligen att det behövs bra ateljeer i Stockholmsområdet! Vad ska det bli av vårt samhälle om de kreativa som inte har mycket pengar trängs ut?! Det blir fattigare och sämre för alla.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1526

...rädda kvar Konstnärshuset i Gustavsberg

(Gustavsberg, 2018-02-12)

#1527

För att ha kvar våran kända historiska kärnverksamhet som gör att Gustavsberg är Gustavsberg!
Låt barn o vuxna o pensionärer få möjlighet att utveckla sin konstnärliga sida. Dreja , måla , forma o feja!

(Gustavsberg , 2018-02-12)

#1529

Konstnärer sitter redan i en utsatt situation när det kommer till arbetsplatser och vi behöver inte fler bostadsrätter till dem med 'rätt' kapital.

(Oslo, 2018-02-12)

#1538

Värnar om miljön i Gustavsberg

(Gustavsberg, Räknäs, 2018-02-12)

#1549

Idag Gustavsbergs stolthet! Förvaltar proffesionellt konsthantverkskunnande som vår byggd gjort sig känd för, då fabriksproduktionen idag alla de enskilt proffesionella konstnärerna innanför en rad områden. Nerven på vår ort!

(Gustavsberg , 2018-02-12)

#1553

Konstens överlevnad i samhället är oerhört viktig för vår folkhälsa.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1560

Bevara gustavsberg och värmdös historia. Ta fan inte ifrån oss vår historia om vår kommun.

(Värmdö, 2018-02-12)

#1568

Bevara den unika ateljéföreningen G-studion i dess konst- och kulturform med sitt etablerade läge!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1571

Fy fan Värmdö kommun

(Saltsjö-Boo, 2018-02-12)

#1574

Jag har gått kurser där och det är en historisk och unik miljö! Måste bevaras!

(Enskededalen, 2018-02-12)

#1575

Desperation är ingen bra motivator

(Ingarö, 2018-02-12)

#1582

För att det är en unik plats för konstnärer att verka i!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1586

Det är viktigt att behålla det som satt och fortfarande sätter prägel på ett område.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1589

Bevara Gustavsbergs kulturarv och det mervärde som finns i spännande konstnärsatelier. En av anledningarna till ökad turism.

(Gustavsberg , 2018-02-12)

#1590

Jag skriver under för att värna Gustavsbergs kulturarv och själ!

(Ingarö, 2018-02-12)

#1592

Vi behöver flera platser för kulturarbetare..inte färre :(

(Tumba, 2018-02-12)