Rädda ateljéerna i Gustavsberg

Kommentarer

#1009

Vi måste vara rädda om det kreativa och kulturella Värmdö!

(Värmdö, 2018-02-11)

#1011

Jag skriver under då Gustavsbergs själ är viktig ur marknadsvärdessynpunkt och om kommunen gör sig av med ateljéerna försvinner ytterligare en del av den fina Gustavsbergskulturen. Mycket kortsiktigt tänkt om husen säljs.

(Lidingö, 2018-02-12)

#1012

En del av min utbildning i keramik har jag tillbringat i Gustavsberg och jag har haft förmånen att få träffa konstnärer på plats som generöst delat med sig av sin kunskap.

(Varberg, 2018-02-12)

#1021

Sveriges kulturarv armas ur i allt för stor utsträckning och allt för fort.

(Coburg, 2018-02-12)

#1022

Självklart måste lokaler och möjligheter/förutsättningar bevaras och behållas. Det handlar om att bevara en del av historien/vårt kulturarv, möjliggöra för dagen konstnärer samt att lägga grunden för framtidens konstnärs- och kulturutveckling!

(Karlstad, 2018-02-12)

#1023

Jag skriver under eftersom jag tidigare haft min verksamhet i Dekorhuset. Jag förstår värdet av att låta konstnärer och Kreatörer ta plats i vårt samhälle. Det går aldrig att återskapa historiskt värdefulla miljöer som denna. Vi måste värna om vårt kulturarv!

(Albufeira, 2018-02-12)

#1029

Låt Gustavsberg var en levande stad och inte bara en sovstad. Gustavsberg har en kulturhistorisk själ. Låt den leva vidare.

(Ingarö, 2018-02-12)

#1031

För att stödja kreativa krafter plats i samhället!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1038

Jag skriver under för att ateljeer bör integreras i samhällsplaneringen för ett varierande och levande samhälle.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1041

Vi behöver aktiva kulturinstitutioner som syns och man kan besöka för att se hantverkets tradition.

(Nacka, 2018-02-12)

#1047

Ateljeerna är fantastiska, att få tillgång till allt vackert hantverk i denna unika miljö är underbart!

(Södertälje, 2018-02-12)

#1049

Ateljéerna behöver vara kvar. Ett skapande och en kreativitet, som är nödvändig för vår samtid och vårt anrika kulturarv.

(Nacka, 2018-02-12)

#1064

Renovera eller bygg inte bort kulturen och kulturarvet!

(Långvik, 2018-02-12)

#1068

Sverige har 79 utrotningshotade raser. En av dem bär basker.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1077

Om ateljéerna försvinner utarmas Gustavsberg. Det som gör Gustavsberg attraktivt är just blandningen av en rik kultur, industri och närheten till skärgården. Vad är poängen med att skapa en ensidig bostadsmiljö? En kortsiktig vinst gentemot långsiktig. Vad blir kommunen utan en kulturell identitet? En trist förort, en sorglig sovstad. Se framåt behåll kulturen.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1078

att jag vill rädda ett kulturarv!

(stockholm, 2018-02-12)

#1080

Det är VIKTIGT att ställen som Gustavsberg finns kvar!

(Trollhättan, 2018-02-12)

#1084

Om vi ska klara av att skapa en hållbar livsstil och ta oss an klimatförändringarna så behöver vi konst och kultur

(Göteborg, 2018-02-12)

#1086

Säkra en spännande och kreativ plats

(Tomelilla, 2018-02-12)

#1090

Det vore katastrof om det såldes, för sverige i stort. Att sälja ut en sådan produktionsskatt är ren och skär idioti.
- David Ericsson

(Stockholm, 2018-02-12)

#1093

Jag under för att jag tycker att ateljeerna i Gustavsberg är Sveriges Keramik mecca!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1103

Bevara hjärtat och kulturarvet i Gustavsberg!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1108

Sluta rasera ovärderligt KULTURKAPITAL! STOPP– NU!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1123

G-studion är en fantastisk tillgång för så många konstnärer som under de senaste 20 åren haft ateljé där.

(Köpenhamn, 2018-02-12)

#1124

Konstnärsateljéer med hyror som konstnärer har råd att betala är nödvändiga för att konst ska kunna produceras. Gammal fabriksmiljö och närhet till kollegor är också gynnsamt. Vårt samhälle, alla människor som lever i det, behöver konst och kultur.

(Norrköping, 2018-02-12)

#1125

Har ateljé i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik!

(Stockholm , 2018-02-12)

#1127

Verksamheten är som det är idag ett kulturvärde.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1135

Jag motsätter mig utförsäljning av ett kulturarv och vill se G-studion och Gustavsbergs gamla porslinsfabrik leva vidare.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1136

Jag skriver under för att det är otroligt viktigt med ett LEVANDE kulturliv i Gustavsberg

(skärholmen, 2018-02-12)

#1137

Jag vill värna utvecklingen av nutida keramik och det kulturhistoriska arvet.

(stockholm, 2018-02-12)

#1145

Det vor förfärligt sorgligt om ateljéerna inte får vara kvar ! Porslinet är Gustavsbergs historia . Låt inte vinstintressen gå före !!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1150

Det är oerhört viktigt att Gustavsbergs historia bevaras!

(Gustavsberg, 2018-02-12)

#1151

Självklart ska allt finnas kvar som det alltid gjort!

(Värmdö, 2018-02-12)

#1158

Vikten av att bevara konstnärliga ateljéer och platser för konstnärlig verksamhet har ett enormt värde, inte bara för individen, utan även för skapandet av en levande stad/plats/miljö. Mervärdet för att bevara dessa platser rör inte enbart boende och verkande i området utan är även på längre sikt en viktig kulturell nationell fråga.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1163

Utan rimliga villkor kan inte konsten vara tillräckligt fri. Utan tillräckligt fria konstnärer ingen konst. Utan konsten får vi ett omänskligt samhälle som till slut slår knut på sig självt och slutar andas.

(Göteborg, 2018-02-12)

#1166

Kulturarv som måste bevaras
En samlande & viktig plats för konstnärer

(stockholm, 2018-02-12)

#1168

En av de få svenska kommuner som inte förstår att vårda sitt kulturarv. De här fantastiska konstnärerna för kommunens själ vidare - och får människor från Sverige och världens alla hörn att vilja besöka Gustavsberg.

(Gustavsberg, 2018-02-12)

#1171

Jag vill bevara konstnärernas verksamhet och gustavsberg historia

(Stockholm, 2018-02-12)

#1174

Viktigt att bevara kulturmiljöer och slå vakt om n blandad stad där konstnärliga verksamheter har en given plats. Att sälja ut Ateljéerna i Gustavsberg är att sälja ut ett kulturarv som man aldrig kan få tillbaka.

(Bromma, 2018-02-12)

#1178

Bor i Gustavsberg och vill värna om vår historia. Jag är dessutom en av alla de konstnärer som är verksam i de berörda fastigheterna.

(Gustavsberg, 2018-02-12)

#1180

Det är ett kulturarv som aldrig kan återskapas om det sälgs eller rivs. Har inte nog förändrats i Gustavsberg? Bevara det som är kvar.

(Köpenhamn, 2018-02-12)

#1182

Vill bevara vårt arv

(Gustavsberg, 2018-02-12)

#1184

Det är en självklarhet!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1187

Så ska en slipsten dras.
Nu läggs frågan tydligt i politikernas knän på ett sätt som gör att de inte kan undvika att se att beslutsfattandet har ett politiskt pris.
Det är valår i år.
Vad som också visar sig uppenbart är att beslutet om den omfattande kultursatsningen håller på att fuskas bort. Också detta måste få ett politiskt pris. Detta valår.
Manifestationen framtvingar fagert tal o,m vikten av kultur och konstnärer verksamma i lokalerna till konkret handling - eller fiasko.
Och vi kan alla en dra våra egna slutsatser.
Nu när det är valår.
Avanti!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1188

Vill att kulturhistorien skall kunna läsas av i framtiden också, den speciella kuvös för skapande och kreativitet som funnits och finns i Gustavsbergs fabriker!

(Saltsjö-Boo, 2018-02-12)

#1191

Bevara gustavsbergskultur arvet.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1193

Gustavsberg är en del av svensk designhistoria och en plats att förvalta för framtida konstnärer och formgivare.

(Göteborg, 2018-02-12)

#1195

Vi behöver ateljéer och dessa är perfekta, inarbetade och nära Stockholm!

(Stockholm, 2018-02-12)