Rädda ateljéerna i Gustavsberg

Kommentarer

#808

Jag tycker att verkstäderna ska få vara kvar under samma ägare

(Stockholm, 2018-02-11)

#809

Kultur arv ska tas hand om.

(Arvika, 2018-02-11)

#812

Jag tycker man ska bevara ateljérna för att det är viktigt med konst och kultur jag är ung och tycker att det är viktigt att det ska finnas ställen för oss unga att skapa konst på

(Karlstad, 2018-02-11)

#814

Konst får mäniskan att må bra,sälj inte ateljéerna,konstnärerna har stort behov av dem

(Filipstdk, 2018-02-11)

#818

Jag är född och uppvuxen i Gustavsberg och flyttar strax tillbaka tack vare dess historiska konst- och kulturliv.

(Stockholm, 2018-02-11)

#824

Det är ett fantastiskt besöksmål även långväga och de gör området levande.

(Sotenäs, 2018-02-11)

#826

Det här är en kulturskatt och en del av Gustavsbersgs historia, vore skam om inte detta fick vara kvar!

(Värmdö, 2018-02-11)

#829

Fel beslut!

(Gustavsberg, 2018-02-11)

#832

Jag skriver under för att jag tycker att Värmdo kommun bör värna om vårt kulturarv, om den gamla bruksmiljön och om konstnärernas arbetsplats! Det är skandalöst att man inte värdesätter detta mer!!!

(Göteborg , 2018-02-11)

#844

Finns det möjlighet att skriva på i pappersform så går det bra att lägga en bunt i min butik Värmdö Antik. Åtar mig gärna att informera besökare i hamnen. Ann-Sophie

(Värmdö, 2018-02-11)

#854

Vill bevara mesta möjliga av det gamla vackra Värmdö

(Värmdö, 2018-02-11)

#874

I'm moving to gustavsberg Harbour in a few weeks and one of the main reasons I am moving there is because of its rich cultural history.. A history that seems to be being abused in the sake of profit! Shame on those that are trying to sell these cultural buildings/studios to the highest bidder!

(Stockholm , 2018-02-11)

#876

Jag vill att alla konstnärer får behålla sina ateljéer och fortsätta med sina verksamheter. Ett levande Gustavsberg.

(Älvdalen, 2018-02-11)

#878

Jag skriver under för att jag vill protestera mot att konstnärer berövas möjligheten att arbeta genom att ateljébeståndet i kreativa miljöer ständigt skärs ner på detta sätt. Rädda ateljéerna i Gustavsberg!!

(Stockholm, 2018-02-11)

#881

Tänk lite skojigare än nå kortsiktig monetära vinst yo

(Nacka, 2018-02-11)

#883

Tycker att det är viktigt att ateljeer för konstnärer fortsätter att finnas i områden som annars blir för homogena.

(Vaxholm, 2018-02-11)

#884

Försvinner även detta från fabriksområdet så rinner själen ur Gustavsbergs porslinskvarter.

(Gustavsberg, 2018-02-11)

#891

Att bevara och utveckla detta kulturarv. Alla framgångsrika platser i världen har ett rikt kulturliv.

(Nacka, 2018-02-11)

#896

Viktigt att behålla verkstäder mm för konstnärer

(Stockholm , 2018-02-11)

#897

Bevara kulturen!

(Gustavsberg, 2018-02-11)

#901

För skapandet, konsten, kreativiteten, hantverket och historien!!

(Lidköping, 2018-02-11)

#906

G- Studion är unik i sitt slag och det är dit jag rekommenderar utländska gäster att göra ateljébesök för att ta del av nutida svensk keramik.

(Leksand, 2018-02-11)

#907

Bevara den unika kulturmiljön och Atelj’e föreningen därför att vårt samhälle och de människor som bor där behöver kreativitet som får oss att tänka annorlunda och vara fri i tanken att ifrågasätta och utveckla våra sinnen.

(Stockholm, 2018-02-11)

#910

Att vi har fri kreativ konst är viktigt för samhället, demokratin och hälsan.
Utan konstnärer ingen konst. Utan ateljéer endast konst som går att utföra på ett litet runt bord på kafé. Ni måste förstå hur viktigt det är. Konstnärer behöver verka i kontakt med varandra, med utrymmesresurser. De behöver ta plats i de centrala rummen och vara synliga. Gustavsbergs konsthantverkare har skapat och skapar Gustavsbergs nuvarande attraktivitet som stad. Låt det få vara så!

(Johanneshov, 2018-02-11)

#913

Många lokaler hotas nu samtidigt. Vill vi ha konst och konstnärer i staden så måste det finnas lokaler med rimlig hyra.

(Stockholm , 2018-02-11)

#915

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(stockholm, 2018-02-11)

#921

Rädda den sista spillran av fabriken - Gustavsbergs hjärta.

(Ingarö, 2018-02-11)

#925

keramikateljéerna är ett levande kulturarv som måste bevaras

(Göteborg, 2018-02-11)

#931

Det är mycket viktigt att det finns funktionella ateljéer och arbetsplatser för konsthantverkare och konstnärer till rimlig kostnad. Det är också viktigt att förutsättningarna inte ändras med kort varsel.

(Stockholm , 2018-02-11)

#934

Jag vill att Gustavsberg ska leva upp till sitt rykte som kultur- och konstnärsort och att kommunen ska sluta upp med sitt enfaldiga dubbelspel.

(Värmdö, 2018-02-11)

#935

Det är ett viktigt kulturarv och därför skall vi vara rädda om det.

(Åkersberga, 2018-02-11)

#952

Det är det bästa jag och min sambo vet att få åka ut till Värmdö och besöka konstnärerna och se och köpa deras verk. Tar ofta med mig släkt och vänner på öppna ateljéer och det blir alltid oerhört uppskattat! Ateljéerna ger karaktär åt hela Gustavsberg. Bevara den fantastiska kulturen och ta hand om Gustavsbergs mångåriga och världskända konstnärsanda!

(Stockholm, 2018-02-11)

#956

Kortsiktiga vinstintressen hos privata aktörer inte ska få gå före eller driva bort konst-och kulturidkare. Att prioritera bort verksamheter som G-studion i Gustavsberg till förmån för att bygga ännu fler bostäder med avsikten att tjäna snabba pengar är inget annat än förkastligt för både de verksamma där och samhället i stort.

(Sollentuna, 2018-02-11)

#959

Denna unika bruksmiljö måste räddas av historiska skäl, men också för att den utgör en unik kreativ mötesplats för massor av konstnärer. Ateljeerna är en del av Gustavsbergs själ. Dödar man dem, så dör orten.

(Bandhagen, 2018-02-11)

#961

Bevara svensk kultur o varumärke

(Stockholm, 2018-02-11)

#966

Jag anser att det är viktigt att värna om den kultur- och hantverkhistoria som finns. Ett samhälle i Gustavsberg kommer dö av tristess om allt ska kommersialiseras och drivas för enbart ekonomisk vinning. Det är viktigt att bevara husen för fortsatta konstnärsverksamhet då det ger mervärde, historia och karaktär till platsen och dess omgivning. Att låta konstnärens ha sin verksamhet kvar gynnar svensk design och konstutbeckling. Sluta att kapitalistera områden om med det skapa själslösa städer/områden.

(Stockholm , 2018-02-11)

#978

Vi behöver porslinskonaten kvar i hamnen!

(Gustavsberg, 2018-02-11)

#980

För att bevara ett kulturarv och många konstnärers ateljeer. Där det skapas inspirerande möten och utbyten av tankar i skapande processer. En viktig del att bevara i Gustavsbergs fabriksområde som nu har försvunnit och blivit bostäder.

(Stockholm Nacka, 2018-02-11)

#982

Jag har jobbat där och tycker att det är ett kulturarv vi skall värna om och dom betyder mycket för komnunen

(Värmdö , 2018-02-11)

#984

Ateljéerna behövs

(Stockholm, 2018-02-11)

#997

Man ska vara rädd om gamla kulturfastigheter! Tänk om man hade gjort lägenheter av det gamla industriområdet i Norrköping som numera är ett museum med många spännande och roliga utställningar dit många, även från Stockholm, vallfärdar!

(Stockholm, 2018-02-11)

#1000

...jag håller helt med om vad G-studion har uttryckt i sitt brev. En unik produktionsplats för konstnärer och ett levande kulturarv i en anrik miljö - det är konstnärer som kan fortsätta att hålla en sådan miljö levande!

(Saltsjö-Boo, 2018-02-11)