Rädda ateljéerna i Gustavsberg

Kommentarer

#602

Bevara ateljéerna!

(Värmdö, 2018-02-11)

#611

Det gäller att bevara levande konstnärskap, som bidrar till historik av ett svenskt varumärke, som fått kommunen att blomstra genom dessa konstnärers aktiviteter och bidragit till att göra kommunen känd.

(Upplands Väsby, 2018-02-11)

#616

Frånsett det värde kulturlivet har för värmdöborna, drar det turister - till G-studion, till porslinsmuseet och till det som är kvar av bruksmiljön. Var rädda om detta!

(Värmdö, 2018-02-11)

#618

Om konstnärer inte får finnas, vad tjänar livet till?

(Stockholm, 2018-02-11)

#628

Kultur i alla former behövs mer än någonsin i detta laglösa land som kallas Sverige.

(Fagersta, 2018-02-11)

#646

Född och uppvuxen i Gustavsberg. Sätt inte kniven i Gustavsbergs stolta, hjärta! Bevara G-studion!

(Sandviken, 2018-02-11)

#650

Jag vill att det unika kulturarvet, som finns genom konstnärernas ateljeer och arbete i Gustavsberg bevaras.

(Gustavsberg, 2018-02-11)

#654

Utan Ateljéerna tappar Gustavsberg det lilla det har kvar av sitt kulturhistoriska keramiska arv. Taket går alldeles utmärkt att reparera men vänta inte med det.
Som keramiker, politiskt engagerad, och dessutom kulturintresserad

(Djurhamn, 2018-02-11)

#667

Ateljeerna behövs och berikar!

(Västerås, 2018-02-11)

#674

Det är av nationellt intresse att bevara såväl något av det keramiska historiska arvet i området som att bibehålla den kreativa och levande verksamhet som finns där idag, som har nära anknytning och har uppstått ur den keramiska historia som Gustavsberg har.

(Hällekis, 2018-02-11)

#677

Jag har själv jobbat i lokalerna och det är ett unikt område för konstnärlig verksamhet. Se till att få dit publik, kunder och konstintresserade så att fler upptäcker denna speciella verksamhet.

(Frändefors, 2018-02-11)

#678

Unik miljö med konstnärer samlade är en tillgång för kommunen. Kulturskyddet borde vara lika starkt som strandskyddet!

(Mariestad, 2018-02-11)

#679

Det blir allt färre lokaler som är ändamålsenliga och som folk har råd med.

(Saltsjö-Boo, 2018-02-11)

#687

Ett kulturarv som absolut inte får gå i graven!

(Tynningö, 2018-02-11)

#690

Jag hyr ateljé i Gustavsberg och jag tycker att det är viktigt att verkstäderna finns kvar för alla konstnärer som sitter i husen. Var ska alla vi ta vägen om vi blir vräkta? Merparten av alla medlemmar arbetar just i keramik vilket är dessa lokalers ursprungliga syfte, ugnsrummet med alla sina ugnar och rymliga hissar. Vi förlorar våra arbetsplatser med risk att inte hitta en ny då den här typen av arbete kräver sin typ av plats.

(Stockholm, 2018-02-11)

#691

En unik produktionsplats för konstnärer och ett levande kulturarv i en anrik miljö som ska ha en självklar plats i vår samhällsutveckling!

(Göteborg, 2018-02-11)

#699

Bevara Gustavsberg som en kulturhistorisk ort med konstnärlig verksamhet i vår samtid

(Ingarö, 2018-02-11)

#702

Värna Kulturarvet

(Södertälje, 2018-02-11)

#708

G-studion är en viktig del av Gustavsberg - kulturellt, konstnärligt, historiskt.

(Gustavsberg, 2018-02-11)

#722

Flera av mina konstnärskolleger bedriver formgivning och konst på hög nivå i dessa lokaler. Man kan även besöka deras årliga julmarknad då man kan uppleva dessa fantastiska lokaler och fynda konst och konsthantverk.

(Stockholm , 2018-02-11)

#724

Konstföreningar/hantverk/konst/kulturlivet är mycket viktigt och speciellt det i Gustavsberg.

(Stockholm, 2018-02-11)

#728

Jag vill att Gustavsberg fortsatt är ett nav för konstnärer och deras utövande, kopplat till bruksortens historia i o m Gustavsbergs porslinsfabrik. Vi måste bibehålla den kulturskatt som faktiskt finns kopplat till orten - inte bara bygga dyra och modernt stilenliga bostadsrätter!

(Gustavsberg, 2018-02-11)

#734

För att man inte förstår vilket kulturarv som kommer försvinna och att med en privat aktör så är det oftast höga vinstintressen som styr och förmodligen kommer det göra det omöjligt för dom konsthantverkare som verkar där att stanna kvar..

(kristinehamn, 2018-02-11)

#738

Konstnärsateljeerna i fabrikshusen är en viktig kulturhistorisk del i ortens historia, en av få som finns kvar!!

(Gustavsberg , 2018-02-11)

#743

Som sekreterare i styrelsen för Stockholms Ateljéhus Förening uppmanar jag alla politiskt aktiva i Värmdö kommun att se till att det kulturella arvet från Gustavsbergs porslinsfabrik som så starkt förknippas med det stolta kommun-namnet Gustavsberg kan fortleva genom att låta ateljeföreningen G.Studions aktiva konstnärer få bli kvar i de aktuella fastigheternas ateljéer. Stockholms Stad söker just nu med ljus och lyckta efter ersättningsateljéer åt de 90-talet konstnärer som snart vräks från Årstabergs WIP-ateljéhus. Samtidigt försöker man hitta ytterligare ett hundratal ateljéplatser åt de alla som nu står i Stockholms Kulturförvaltnings långa ateljékö. Att att i det läget beröva ytterligare ett hundratal aktiva kulturarbetare sina ateljéplatser är inte bara häpnadsväckande utan visar även på en sorglig brist på insikt av behovet av den skapande kulturens kraft i dagens samhällsbygge för framtiden.

(Stockholm, 2018-02-11)

#746

Rädda ateljéerna! Var ska konstnärer/keramiker kunna producera kulturarvet/konsten om det inte finns ateljéer???!

(Djurhamn, 2018-02-11)

#750

”Bevara kulturen och kulturhistorian i Gustavsberg! Utöka dessutom genom att öppna välbehövd filmproduktionsutbildning här i Gustavsberg. Gör hamnområdet levande och än mer attraktivt genom att ha små sjöbodar med försäljning av bl.a. konst. Låt hamnområdet leva och förgyll med konst- och kulturhistoria!”

(Gustavsberg, 2018-02-11)

#761

Behåll ateljéhusen i Gustavsberg, Värmdö kommun!! En levande kulturskatt, och många konstnärers arbetsplats, för framställning av konst och kultur.

(Stockholm, 2018-02-11)

#762

För att det finns en tradition att i G-berg odlas kreativ utveckling och den har pågått mer än ett sekel. Att strypa den nu verkar vara ett dumt och framför allt ett kortsiktig beslut.

(Stockholm, 2018-02-11)

#767

Samhället behöver fri konst.

(Umeå, 2018-02-11)

#769

Vill att dom ska vara kvar

(Stockholm, 2018-02-11)

#770

Vill att dom ska vara kvar

(Stockholm, 2018-02-11)

#774

Jag vill behålla ett kommunägt, levande kulturarv i Gustavsberg.

(Stockholm , 2018-02-11)

#778

Konsthantverket ioch dess utövare är en tillgång för hela samhället. Handens kraft måste få finnas och ta plats även fast det inte alltid kan konkurrera på kommersiella villkor.

(Stockholm, 2018-02-11)

#782

För att min morbror är konstnär

(Karlstad, 2018-02-11)

#789

Vad vore världen utan konst och konstnärer....?

(Gävle, 2018-02-11)

#791

Jag flera gånger varit där på härliga "Öppna ateljéer-dagar" och trits väldigt bra med det.

(Gustavsberg , 2018-02-11)