Rädda ateljéerna i Gustavsberg

Kommentarer

#4

Gustavsbergs historia är keramiken. Fabrikens konstnärer något vi stoltserar med. Hela hamnen uppkallad efter olika män och kvinnor som varit verksamma här. Det är självklart vi skall vara landets största atelje- och konstnärstillhåll med skapande i unik miljö som inspirerar och som så många fler vill tillhöra.

(Gustavsberg, 2018-02-10)

#16

Keramiker och konstnärer i ateljéerna utgör en unik samlad kompetens inom ett särskilt yrkesområde. De är konstnärer och konshantverkare men också egenföretagare.
De profilerar och stärker bilden av Gustavsberg som ett kreativt och framåtsyftande samhälle.

(Söreskog , 2018-02-10)

#20

Navet för keramiskt konsthantverk i Sverige. Vore en stor förlust om platsen försvann.

(Stockholm, 2018-02-10)

#29

Konsthantverk är också konst som behöver stöd då det ofta inte är en verksamhet som är fulltidssysselsättning och ger ofta inte något större överskott.

(Spånga , 2018-02-10)

#47

.

(Gustavsberg, 2018-02-10)

#68

rädda rum för kreativitet och icke eller lågkommersiella verksamheter.

(stockholm, 2018-02-10)

#72

Det räcker nu med rivning. Minnet av kultur, tradition och konstnärsskap måste få leva kvar. Löftet om ett fabriksområde måste få leva kvar annars ett svek!!

(Gustavsberg, 2018-02-10)

#75

Ett konstproduktionshus, unikt i sitt slag.

(Saltsjö-Boo , 2018-02-10)

#77

Jag vill verkligen att G- studion och Porslinsfabrken skall vara kvar, att politikerna skall ta sitt ansvar och behålla den skatt som finns i Gustavsberg vilket är unikt, liknar ingen annan förort till Stockholm. Gunilla

(Nacka, 2018-02-10)

#83

Det måste få finnas kvar platser där konstnärer kan arbeta, annars blir Stockholm med omnejd en tråkig och andefattig plats. Ironiskt att man vill dra in pengar till ett kulturcentrum genom att slänga ut själva konstnärerna! Varifrån kommer kulturen?!

(Hägersten, 2018-02-10)

#85

G-studion är en unik produktionsplats för konst med inkriktning mot keramik som saknar motstycke i Sverige. En nedläggning skulle få stora konsekvenser. Självfallet stöttar jag konstnärerna i deras kamp för att få behålla sin verksamhet i porslinsfabriken.

(Stockholm, 2018-02-10)

#99

Vi kan inte förlora denna miljö för konstnärer att utföra sitt arbete. Utöver att detta skulle hindra kulturen att blomstra, skulle detta också vara döden för ett anrikt kulturarv, det vill vi inte se hända!

(Stockholm, 2018-02-10)

#108

Ateljeerna och den konsrnärliga verksamheten där är Gustavsbergs hjärta o puls! Besluter är som att stänga av syret till ett hoppfullt och klappande hjärta! Shame on you politiker!

(Gustavsberg, 2018-02-11)

#110

Bevara kulturen och kulturhistorian i Gustavsberg! Utöka dessutom genom att öppna välbehövd filmproduktionsutbildning här i Gustavsberg. Gör hamnområdet levande och än mer attraktivt genom att ha små sjöbodar med försäljning av bl.a. konst. Låt hamnområdet leva och förgyll med konst- och kulturhistoria!

(Stockholm - Gustavsberg, 2018-02-11)

#112

Det är en skatt. Förstör inte!

(Stockholm, 2018-02-11)

#115

Det vore förödande för det konstnärliga Gustavsberg om detta tillåts ske! Då gör ”Porslinskvarteren” inte längre skäl för sitt namn, och området – ja hela Gustavsberg – förlorar sin själ. Från levande till utdött kulturarv. Rent ondskefullt av våra folkvalda!

(Ingarö, 2018-02-11)

#119

Superviktigt att dom finns kvar .... Måste allt jämnas med marken ... Konstnärerna här måste få vara kvar !

(Stockholm, 2018-02-11)

#122

Att ta bort grundläggande förutsättningar för konsten och tro att den ändå ska blomstra är som att hugga av rötterna på eken och sedan tro att den ändå ska fortsätta att leva.
Här handlar de om lokaler som är ändamålsenliga för konstnärer men det handlar också om möten som skapar framtid. Möten mellan de som arbetar i lokalerna men även för oss ute i landet som regelbundet besöker dessa konstnärer och konsten Gustavsberg. Det är en del av ortens själ. Förstör den inte!

(Göteborg, 2018-02-11)

#126

Dessa byggnader o den verksamhet som pågår där är det enda som numera finns kvar av ett kulturarv och är det som gör Gustavsberg unikt och värt att besöka för turister. Försvinner detta så försvinner också en stor del av Gustavsbergs själ.

(Gustavsberg, 2018-02-11)

#131

Att sälja ut denna plats vore ett ytterligare dåligt drag av Värmdö kommun. Tänk på framtiden, tänk på tiden som varit. Varför vet man att Gustavsberg finns med på Sveriges karta? Jo för var och varannnan svensk har någon gång sett eller ägt porslinskonst från Gustavsberg.

(Gustavsberg , 2018-02-11)

#134

En unik verksamhet, som fortsätter att sätta Gustavsberg på kartan.

(Järfälla, 2018-02-11)

#135

Under all kritik att riva den del av Gustavsberg som utgör en del av hjärtat i Värmdö kommun. Att kommunen "slår sig för bröstet" och använder Porslinskvarteren i sin marknadsföring och dessutom tar bort levebrödet för de konstnärer som arbetar i lokalerna är bara EN STOR SKAM för kommunen!!!

(Värmdö, 2018-02-11)

#139

Bevara ett historiskt unikt bruksområde

(Värmdö , 2018-02-11)

#140

Bevara husen i Gustavsbergs hamn

(Nacka, 2018-02-11)

#143

Detta är dårskap!

(gustavsberg, 2018-02-11)

#152

en levande kulturhistoria värt att bevaras

(Mörbylånga, 2018-02-11)

#157

Det är viktigt att vi fåt behålla våra konstnärer i Gustavsbergs hamn!

(Gustavsberg, 2018-02-11)

#164

Kulturen kring Gustavsbergs är väl värd att bevara. Att fokusera på att bygga "coola" lägenheter i dessa lokaler istället för att bevara den verksamhet som pågår är både ett grymt slag mot konstnärerna men också mot kommunen. En ort behöver kultur för att leva - utan kulturen blir ett samhälle utarmat och instabilt.

(Göteborg, 2018-02-11)

#168

Värnar om svenska porslinet

(Oskarshamn, 2018-02-11)

#170

Jag anser att vi måste främja för all kulturverksamhet.

(Eskilstuna, 2018-02-11)

#172

Låt kulturhistoria finnas kvar.

(Åkersberga, 2018-02-11)

#184

Jag skriver under denna namninsamling därför att jag anser att det är av stor nationell vikt att G-studion och dess medlemmar får tryggade förutsättningar att fortsätta hålla det keramiska arvet levande.

(Götene, 2018-02-11)

#191

Konstnärer behöver bra ateljéer för sin viktiga verksamhet.

(Stockholm, 2018-02-11)

#192

Gustavsberg kulturarv betyder mycket mer för hela landet och bör inte behandlss som en fråga enkom i en kommun. Årets tema för kulturen är kulturarvet och vad det innebär för att skapa stark identitet , förankting o framtidstro. När kulturminister höll tal på world economic forum så vad hon tydlig med hur hållbsr samhällsutckling kan ske i god kontakt med kulturarvets värden. Låt inte dessa försvinna i ett kortsiktigt affärstänkande som tyvärr är det vad många sk politiker ( som ofta har egna ekonomiska intressen i frågor som dessa ) ..kan fatta beslut om. Det är fullt möjligt att de som vill sälja lyssnar mer på en lobbande och lovande byggkoncern o alla som vill flytta till gustavsberg för att det finns kulturell atmosfär där ..mer än på en grupp besjälade kulturbärare som faktiskt arbetar med att bära historien vidare. Utan deras arbete dödas själen i Gustavsberg för alltid. Den går inte att återuppliva. Tänk om. Tänk ut en bättre lösning för alla.

(Trollhättan, 2018-02-11)

#193

Här arbetar många av Sveriges främsta konsthantverkare. G-studion är en otrolig tillgång för Gustavsberg. Det vore en katastrof att sälja. Ta vara på den skatt ni har!

(Skinnskatteberg, 2018-02-11)

#196

Gustavsberg behöver sin själ

(Stockholm, 2018-02-11)