Ställ adoptionsorganisationerna och berörda myndigheter till svars för oetiska adoptioner

Kommentarer

#202

Det ska gå rätt till tycker jag.

(Köpingebro, 2018-02-05)

#220

Alla ska ha rätt att veta var de kommer ifrån. Och de som förhindrar detta måste stå till svars för vad de har utsatt människor för.

(Jönköping, 2018-02-05)

#240

Jag har inte tidigare varit medveten om hur det faktiskt ser ut med adoptioner. Såklart ska det ske på ett bra sätt. För allas skull. Men speciellt för barnet i fråga.

(Lovina, 2018-02-05)

#242

Jag är privat adopterad från Indien och kom till Sverige 1976. I mitt fall har de svenska myndigheterna brustit i såväl hantering som dokumentation av min adoption. Som innehåller oklarheter och ofullständiga uppgifter.

(Västerås, 2018-02-05)

#266

Jag tycker att då inte alla adoptioner var bra adoptioner och många mår psykiskt dåligt så behövs en offentlig ursäkt och plåster på såren för lång psykisk ohälsa

(Fagersta, 2018-02-05)

#269

Vi har rätt att veta att allt har gått rätt till. Vi behöver svar!

(Jönköping, 2018-02-05)

#270

För att jag är adopterad och har bristande info om min bakgrund och hur min adoption gick till!!

(Stockholm, 2018-02-05)

#284

Man måste våga se och erkänna sina fel för att kunna förändras, fel ska inte gömmas de ska utredas och läras av. Våga pröva.

(Borås, 2018-02-05)

#309

Jag är adopterad, och min dokumentation är manipulerad!

(Malmö, 2018-02-06)

#310

Detta är en fråga om människorätt och jag vill stödja frågan och ställa adoptionsorganisationerna och berörda myndigheter till svars. Men främst att de berörda människorna skall få upprättelse.

(Göteborg , 2018-02-06)

#322

Jag skriver under på grund att detta ätet mot mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. ingen människa är handelsvara.

(Göteborg, 2018-02-06)

#323

Barnarov!

(Stockholm, 2018-02-06)

#356

Även människor som lever i fattigdom förtjänar att behandlad med respekt.

(Stockholm, 2018-02-08)

#358

Min adoption har inte heller gått 100% rätt till och jag vill ha upprättelse.
Jag har två identiteter en i Guatemala och en i Sverige. Hur är det ens möjligt :/

(Göteborg , 2018-02-08)

#360

Retfærdighed til alle adopterede og deres første-familier.

Der er ikke blevet dannet familier uden andre familier er blevet ødelagt og traumatiseret.

(København, 2018-02-08)

#363

Jag skriver under för att varje människa har rätt till sina föräldrar, sitt ursprung och en trygg och kärleksfull barndom.

(Göteborg, 2018-02-09)

#364

Jag tycker det är viktigt att om adoption ska få ske, så ska det vara på rättvisa och etiska villkor

(Stockholm, 2018-02-09)

#371

Adopterad själv. Kom - 76 till Sverige. Min adoption var inte laglig och AC bad mig inte grotta vidare. Fick ej hjälp av dem att söka mina rötter. När jag hittade mina rötter var min min mamma död.

(Stockholm, 2018-02-10)

#378

Jag skriver under i solidaritet med de drabbade. Min fru är en av dem.

(Västra Frölunda, 2018-02-11)

#384

För att jag som adopterad och alla andra adopterade har rätt till vetskap om vårt ursprung och bakgrund.

(Stockholm, 2018-02-12)

#386

I'm signing because for too long our governments have facilitated illegal and unethical intercountry adoptions. It's time to stop and hold them accountable. Our lives are impacted FOREVER by their actions. I encourage all adoptee led organisations in intercountry adoption to start demanding their govts be held accountable and provide some restorative justice!
https://intercountryadopteevoices.com/2018/01/20/degrees-of-being-trafficked-in-intercountry-adoption/

(Sydney, 2018-02-13)

#387

More awarness on adoption is needed. And people need to stop glorifying this industry.

(Lier, 2018-02-13)