Utveckla istället för att avveckla stödet till adopterade och deras familjer!

Kommentarer

#802

Har själv fem adopterade barn från tre världsdelar som kommit i olika åldrar och haft behov av alla möjliga och olika slag av hjälp under sin uppväxt.

(Göteborg, 2017-11-21)

#805

Vill att stödet finns kvar för adopterade o deras familjer

(Stockholm, 2017-11-21)

#806

Jag tycker att det är viktigt att man stöttar adopterade barn och deras familjer.

(Helsingborg, 2017-11-21)

#809

Jag själv är adopterad

(Lund, 2017-11-21)

#810

Att separeras från sina biologiska föräldrar som bebis eller litet barn och bli adopterad är ett av de största trauman en människa kan vara med om. Både den adopterade och adoptivfamiljen behöver stöd för att bearbeta och ta hand om detta på ett bra sätt.
Staten är skyldig att ge stöd åt barn de tagit hit som har med sig svåra upplevelser. Det går att läka och ju tidigare insatser desto mindre skada för de adopterade själva och deras direkta och indirekta omgivning. Det är en investering och förebyggande insatser.
Malin, själv adopterad

(Kallhäll, 2017-11-21)

#822

Det är många familjer med adopterade som behöver särskild hjälp och stöd av folk som har insikt i adoptionsvärlden.

(Västerås, 2017-11-22)

#824

Jag vill stödja en familj med adopterat barn

(Uppsala, 2017-11-22)

#827

Jag vet hur mycket verksamheten betyder för familjerna

(Lidingö, 2017-11-22)

#829

Varför lägga ner en verksamhet som betyder så mycket för adoptivföräldrar och deras barn.........

(Lidingö, 2017-11-22)

#840

Detta behövs.

(Sundsvall, 2017-11-22)

#846

Jag är adoptivförälder och stödet som vi som familj fått från Spira och Duvnäs både är och har varit helt ovärderligt! Fantastiska, professionella och helt nödvändiga verksamheter som behöver få finnas!!

(Stockholm, 2017-11-22)

#848

It is important to support adoption. I am adopted.

(Huddinge, 2017-11-22)

#852

Kunskapscentrum om adopterades särskilda behov är en viktig resurs för att hjälpa och stödja många adopterade i deras utveckling.

(Ekerö , 2017-11-22)

#854

Min svåger och svägerska har adopterat 2 underbara pojkar och är i processen att adoptera sitt 3 barn!

(Vetlanda, 2017-11-22)

#864

Otroligt viktigt att underlätta och kunna ge stöd och nätverk åt de adopterade och deras familjer.

(Nälden, 2017-11-22)

#872

Tycker att det är bra

(Stockholm , 2017-11-22)

#875

Jag vill att öppna förskolor för adopterade barn ska vara kvar och utvecklas samt att det ska öppnas fler.

(Stockholm, 2017-11-22)

#880

Stäng inte Spira!

(Stockholm, 2017-11-22)

#883

... det är en essentiell samhälls uppgift och fråga.

(Åkersberga , 2017-11-22)

#886

Min guddotter med familj älskar sitt SPIRA och det vore så trist om en sådan viktig stödinsats för våra adopterade lades ner! Samhället sparar pengar på lång sikt av stödverksamheter som Duvnäs föräldrastöd och spira öppna förskola! Tänk långsiktigt istället för att bara titta på kortsiktiga vinster- det är samhällets ansvar!

(Stockholm , 2017-11-22)

#887

Barn är det viktigaste vi har, det är vår framtid!

(Simrishamn, 2017-11-22)

#893

Jag har själv ett adopterat barn och har haft stor hjälp av exempelvis Duvnäs familjestöd. Vi har även varit mycket på Spira och det har betytt oerhört mycket för oss!

(Stockholm, 2017-11-22)

#898

stöd till adopterad och adoptivföräldrar är viktigt.

(Sskärholmen, 2017-11-22)

#905

Tycker att adopterade barn behöver all trygghet de kan få.För många en tuff resa.

(Stockholm, 2017-11-22)

#920

Då min kusin har adoptivbarn.

(Hjo, 2017-11-22)

#921

Jag skriver under för att stöta alla adoptivbarn och deras föräldrar. Många av dessa barn har fått en tuff start i livet.

(Halmstad, 2017-11-22)

#923

Vi är sex syskon som är adopterade till Sverige.Vissa av oss mår dåligt idag som vuxna och vissa av oss har klsrat oss bättre...allt på grund av adoptionen.

(Uppsala, 2017-11-22)

#929

Jag skriver under då jag delar åsikten att nationellt resurscenter behövs. och att jag tror inte det blir bättre för adoptivfamiljer om öppna förskolan Spira tvingas lägga ned sin verksamhet.

(Stockholm, 2017-11-22)

#930

Jag skriver under på grund av att jag själv adopterat och vet hur betydelsefullt stöd är för adoptivfamiljerna. För barnens väl och chans till god utveckling och ett bra liv skulle jag vilja säga att olika former av bra, kompetent stöd är absolut nödvändigt.

(Malmö, 2017-11-22)

#931

Dessa verksamheter behövs!

(Växjö, 2017-11-22)

#934

Viktigt med stöd till familjer som väljer att adoptera!

(Karlstad, 2017-11-22)

#936

Ett vansinnigt förslag. Dessa barn och föräldrar behöver denna verksamhet mer än några andra

(Kristianstad, 2017-11-22)

#943

Dessa verksamheter är helt ovärderliga i sin professionalitet. De är unika och förutom att de själva kan tillfredsställa ett behov, så kan de också tjäna som förebilder för liknande viktiga verksamheter i övriga landet.

(Järna, 2017-11-22)

#944

Adopterad och adoptivförälder

(BODEN, 2017-11-22)

#945

Som adoptivförälder och också tidigare yrkesverksam med adoptioner vet jag att kunskap om adoptivbarns särskilda behov och förutsättningar är livsviktiga för stöd och hjälp både för barnen och deras föräldrar. Den kunskap och erfarenhet som finns idag måste värnas.

(Stockholm, 2017-11-22)

#946

Kvalificerad psykoterapi är en stor hjälp i en svår situation.

(Örbyhus, 2017-11-22)

#948

Därför att jag vill alla barns bästa och kvalificerat stöd och professionell hjälp är viktigt.

(Luleå, 2017-11-22)

#951

Tycker att detta är väldigt viktigt. Lönar sig många ggr. om. En värdefull satsning en långsiktig investering..
Man vet att kortsiktiga besparingar blir dyrt i längden...

(Umeå, 2017-11-22)

#952

Jag själv är i en adoptionsprocess just nu och hoppas på att få samma fina stöd, för mig och mitt adoptivbarn, som jag hört funnit hittills! Eller att det utvecklas ännu mer!

(JOHANNESHOV, 2017-11-22)

#954

Vi har haft stor nytta och glädje av både spira och duvnäs. Skulle vara fruktansvärt tråkigt om dessa verksamheter lades ned då kunskapen kring adopterade fortfarande är begränsad i förskolor skolor etc.
Att ha tillgång till spira under föräldraledigheten var till stor hjälp både för oss och vår son då det är stor skillnad att bli adoptivförälder jämfört med biologisk förälder. Personalen på spira var för oss ett stort stöd första året hemma.

(Stockholm, 2017-11-22)

#962

Hej,
Spira med personal är en fantastisk verksamhet!

(Värmdö, 2017-11-22)

#967

Jag tycker att det är viktigt med bra stöd verksamheter för adopterade och deras familjer.

(Uppsala, 2017-11-22)

#969

Min son deltar i Spiras aktiviteter och jag förstår hur ovärderligt det är för honom och de andra barnen.

(Hässelby, 2017-11-22)

#982

Familjer med adoptivbarn kan behöva extra stöd som inte vanliga BVC kan ge!

(Bålsta , 2017-11-22)

#988

Jag själv har haft barn i öppen förskola och vet hur givande det varit för både mig och barnet. Jag har ingen erfarenhet av adoption, men tänker mig att det kan bli en väldigt värdefull mötesplats för familjer med adopterade barn.

(stockholm, 2017-11-22)

#989

Jag tycker att varje individ ska få chansen från start.

(Eskilstuna , 2017-11-22)

#993

Jag skriver under för att jag anser det är av yttersta vikt att adopterade och deras föräldrar kan få hjälp av de institutioner som finns idag och som har lång erfarenhet av deras speciella problematik och familjesituation. Den kompetensen som finns där idag är ovärderlig.

(Farsta, 2017-11-22)