Utveckla istället för att avveckla stödet till adopterade och deras familjer!

Kommentarer

#208

Spira och resurscentrum, Duvnäs Föräldrarstöd, samt Ericastiftelsen är MYCKET VIKTIGA verksamheter. Det är mycket viktigt att dessa verksamheter förstärks istället för att läggas ner. Det vore en tragedi om stödet och kompetens som finns idag försvann, utan det ska spriddas över hela landet istället. Det är helt enkelt ett hån mot barnen och deras familjer om Regeringen går mot Socialtjänstlagen. .

(Stockholms län, 2017-11-18)

#210

Det är under all kritik att Spira och Duvnäs ska avvecklas, en sådan viktig verksamhet för adoptivföräldrar och våra barn, där vi kan få hjälp med våra frågor och vistas i en miljö där vi kan känna oss trygga med att både föräldrar och professionella vet vad det innebär att bli föräldrar genom adoption, och vilken problematik som kan uppstå i hem och skola, m.m.

(Uppsala, 2017-11-18)

#213

Avskyvärd samhällsutveckling där barn med särskilda behov och deras familjer drabbas.

(Stockholm, 2017-11-18)

#217

Vi har ett särskilt ansvar att stötta och hjälpa de som behöver det. Om vi i Sverige väljer att ta emot barn genom internationella adoptioner så har vi också en skyldighet att stötta dessa barn och deras familjer! Jag vädjar till sunt förnuft och mänsklig omtanke att beslut fattas som innebär att detta stöd bibehålls och byggs ut - inte avvecklas. Att konstigt spara in pengar genom att demontera detta stöd idag, kommer med största sannolikhet kosta oss långt mycket mer i morgon!

(Segeltorp, 2017-11-18)

#218

Det är en viktig fråga!

(Stockholm, 2017-11-18)

#223

Otroligt viktiga instanser som givit oss så bra stöd!

(Vaxholm, 2017-11-18)

#227

Duvnäs och Spira har varit ovärderliga stöd för oss som nyblivna adoptivföräldrar till en sjuåring. Det måste få finnas kvar!

(Stockholm, 2017-11-18)

#229

Jag som adoptivförälder vet vad våra adopterade barn kan behöva få stöd med för att växa upp till harmoniska och fina vuxna som fungerar i vårt samhälle.

(Stockholm, 2017-11-18)

#233

Jag både som mamma genom adoption och som skolkurato har erfarenhet Hur viktiga verksamheterna är.

(Hägersten, 2017-11-19)

#235

Spira är lika nödvändigt gör adoptivfamiljer som BVC är för andra.
Under olika tider behöver man stöd och då är dessa institutioner ovärderliga.

(Stockholm, 2017-11-19)

#238

Vi har fått ovärderlig hjälp från Spira och Duvnäs! Hjälp tidigt sparar troligtvis mycket mänskligt lidande och samhällets resurser.

(Sverige, 2017-11-19)

#242

BUP och Socialtjänsten saknar kunskap om problematiken med adoptionsbarn och försöker använda sig av kända behandlingsmetoder som tyvärr inte hjälper. Problematiken är mer komplex.

(Karlshamn, 2017-11-19)

#244

Jag är adopterad men fick aldrig hjälp under min uppväxt. Det är viktigt med rätt support för alla barn

(Töreboda, 2017-11-19)

#252

60 000 adopterade, samhällets okunskap om sorg och dess konsekvenser måste tas på allvar och synliggöras inte tvärtsom.

(Stockholm , 2017-11-19)

#259

För mig som förälder till två barn födda i Etiopien har Spira och Duvnäs föräldrastöd varit oumbärliga som bollplank för att få råd och vägledning i svåra situationer. Det stöd som familjer med adopterade barn behöver kan varken BVC eller BUP ge eftersom de inte har rätt kompetens. Det vore mycket olyckligt om dessa viktiga resurser avvecklades. Det klokaste vore istället att utöka deras uppdrag för att kunna möta behovet av stöd hos adopterade barn och unga i takt med att de växer och blir äldre.

(Stockholm, 2017-11-19)

#261

Ovärderligt att få stöd när behovet finns och behovet finns och krävs i samband och efter adoption i 9 fall av 10. Vi hade inte klarat oss andra gången utan stödet från Duvnäs och Spira. Adoptionsproblematik skiljer sig från biologisk problematik och att prata och få stöd från experter räddar och hjälper många adoptivfamiljer!

(Stockholm, 2017-11-19)

#282

Jag skriver under pga så viktigt att adoptivbarn och deras familjet får hjälp /stöd när det finns behov.

(Stockholm, 2017-11-19)

#283

Barnen framför allt!

(Stockholm, 2017-11-19)

#291

Det är så lite stöd adoptivfamiljer får, både ekonomiskt och resursmässigt, och det är så mycket som behövs! Att adoptera er barn kräver långt mycket mer än att fler ett!

(Malmö , 2017-11-19)

#294

Duvnäs familjestöd är en resurs vi får otroligt mycket hjälp av. Vi och framför allt vår dotter skulle få problem med oanade konsekveser utan deras hjälp och stöd.

(Stockholm, 2017-11-19)

#306

Ovärderlig Viktig Kunskap och Erfarenhet som stöder a-familjer/a-barn och a-ungdomar innan, under och när tuffa perioder inträffar.
Ovärderligt och måste värnas!

(Stockholm, 2017-11-19)

#310

Jag skriver under på grund av att Vi vet idag utifrån den forkning som kring adoption att dessa barn och deras adoptivfamiljer har ett stort behov av att få hjälp och stöd. Vi vet att dessa barn ofta har varit med om traumatiska upplevelser mycket tidigt. Adoption är i sig ett trauma för barn men också för adoptivföräldrarna som av olika anledningar inte kunde få ett biologiska barn. Varför inte använda sig av den kunskap och forskning finns och utveckla och bygga upp istället för att lägga ner eller riva ner? De svårigheter lär inte försvinner utan kommer att finnas där ett helt liv.

(Göteborg, 2017-11-19)

#314

Detta är en otroligt viktig fråga en självklarhet
Ett stöd äcen för vuxna adopterade

(Piteå, 2017-11-19)

#316

Har två adopterade barn och vill naturligtvis att särskild kompetens kring frågor som rör adopterades svårigheter och utmaningar ska finnas kvar.

(Linköping, 2017-11-19)

#321

Bra verksamhet som bör utvecklas och satsas mer på - inte tvärt om.

(Lidingö, 2017-11-19)

#322

Jag har nyligen adopterat en flicka. Resurserna som finns i Sthlm har redan före adoptionen varit ett stort stöd för mig och kommer så förbli - bara de finns kvar. Det är enormt viktigt att de får finnas kvar i minst samma utsträckning. Stöd adopterade barn så att de får den chans de förtjänar - det kommer gynna hela samhället.

(Stockholm , 2017-11-19)

#326

Jag själv är adoptivförälder, och vet hur viktigt stödet är! <3

(Göteborg, 2017-11-19)

#327

En sån viktig verksamhet för både föräldrar och barn måste få fortsätta

(Ramlösa, 2017-11-19)

#334

Detta är viktigt att det fungerar

(Stenungsknd, 2017-11-19)

#335

Jag skriver under på grund av att jag alltid vetat och insett, att adoption är en stor sak för varje familj och för det adopterade barnet i synnerhet. Nyligen har dessutom en av mina två döttrar adopterat en liten flicka från Indien.
Min dotter, och vi i hennes närhet, har sett fram emot att hon kan få stöd av Duvnäs och Spira. Verksamheter som är helt fantastiska, säkert även Resurscentrum och Ericastiftelsen!

(Jönköping , 2017-11-19)

#346

Bra verksamheter ska utvecklas, inte avvecklas! Den kunskap och kompetens kring adoptionsfrågor som byggts upp under många år är ovärderlig och borde snarare få större spridning.

(Stockholm, 2017-11-19)

#355

Vi har gått med vår adoptivdotter under ett halvår 2 ggr/v när hon var 7 år för att hon skulle kunna komma över sitt kontrollbehov av allt som fanns där sedan vi adopteradehenne o hennes bror när hon var 7 månader. Både hon, vi och hennes biologiska bror och vår äldsta son har mått så mycket bättre som familj när vi fick denna hjälp! Ta inte bort bidraget till de enda verksamheter som förstår och kan jobba med sviter av övergivenhet och anknutnings problematik när man blir lämnad som nyfödd till ett barnhem.

(Ekerö, 2017-11-19)

#362

För att det är samhällets skyldighet. För att kommunerna har ett ansvar enligt lag. För att upparbetad kompetens inte skall gå förlorad. För att det inte bara behövs för dem som går där idag, utan för att det hade behövts redan för flera decennier sedan och kommer att behövas även i framtiden och för hela landet. För att möjligheten borde finnas för ett statligt stöd och stöd från alla andra landsting och kommuner för att stödja och bygga ut denna verksamhet och kunna öppna filialer. För att stödja alla med behov av detta stöd i hela Sverige. För de älskande kämpande föräldrarna. Men framför allt för de älskvärda kämpande barnen, ungdomarna och vuxna adopterade. För framtiden.

(Lomma, 2017-11-19)

#364

Öppna förskolan Spira och Duvnäs föräldrasröd har varit ovärderliga för mig och min familj. Jag och min man har två adopterade barn och hade det inte varit för den kunskap som funnits och den hjälp vi fått på Spira och Duvnäs vet jag inte om vi hade klarat av den första tiden med våra barn. Ingen annanstans finns denna unika kunskap kring adopterade barn och deras behov. På exempelvis BVC, förskola och skola är det vi som föräldrar som fått informera personalen och inte tvärtom. Att skära ner på så viktiga verksamheter som Spira och Duvnäs är bara tanklöst, kortsiktigt och rent av dumt.

(Hässelby, 2017-11-19)

#365

Har adoptivbarn så otroligt medveten om behovet av kvalificerat stöd och specialistkunskap, samt kunskap om detta behov även genom mitt arbete som familjerättssekreterare

(Västerås, 2017-11-19)

#367

Den stora kunskap om adoptionsfrågor som har byggts upp under lång tid måste få fortsätta utvecklas för att stödja våra adopterade barn, ungdomar och vuxna i Sverige. Landet måste finnas till hands för alla dopterade och deras familjer

(Stockholm, 2017-11-19)

#368

Rätt till bästa omsorg/utbildning av adoptiva barn samt adoptiva föräldrar.

(Stockholm, 2017-11-19)

#369

Att jag anser att stödet behöver öka

(Göteborh, 2017-11-19)

#372

Adoptivförälder

(Upplands Väsby , 2017-11-19)

#374

Jag är adoptivförälder

(Göteborg , 2017-11-19)

#381

Jag skriver under för att dels jag är adopterad och dels för att jag tycker att det är viktigt för barn och ungdomar och även föräldrar få möjligheten att få träffa andra familjer som är i samma situation och framförallt barn och ungdomar som kan dela med sig av erfarenheter och kunna ventilera sig med andra om olika erfarenheter och tankar

(Eskilstuna , 2017-11-19)

#383

En del behöver mycket, andra mindre men när behovet finns skall också hjälpen finnas!

(Mossel , 2017-11-19)

#386

Viktigt för ett så jämlikt samhälle som möjligt.

(Bagarmossen , 2017-11-19)

#390

Förslaget att ta bort särskilt ett stöd till adoptivfamiljer är så befängt att jag spontant undrar om det är ett skämt?!
Både adoptivföräldrar och adopterade ska självfallet ha fortsatt stöd och vägledning - när och om devill, och behöver det!
Det är lite speciellt att ”uppta” ett barn till sitt och sin familj, som ju en adoption handlar om.
Barnet har ett bagage, och oftast ett förflutet i ett annat land än Sverige, och många fr en annan världsdel, med alla frågor och funderingar som detta kan väcka. Inte hos alla - men hos flera.
Därför ska viktiga stödet fortsätta finnas kvar!

(Sundbyberg, 2017-11-19)

#394

Min dotter förtjänar samma skyddande nätverk som barn födda i Sverige. Att dra ner och ta bort en så avgörande resurs är ett misstag.
Att adoptera ett äldre barn kräver en annan typ av hantering. At vara FL med ett äldre barn är väldigt utelämnande som det är. De verksamheter som erbjuds deltar barn möjligtvis upptill 1.5år där under 1år är de främsta deltagarna. Behovet socialt, kunskap etc för ett barn >3år blir därmed inte alls tillfredställt.
Det nätverk som föräldrar och barn är livslånga. De erfarenheter som utbyts är något som alla berörda bär med sig för att skapa en trygg individ. På spira får barn även kunskap om sociala koder, samarbeta med barn, lära sig leka, svenska traditioner, sånger osv. Det tillsammans med mig och andras familjers värderingar, familj, vänner skapar en trygg och stark individ för svenska samhället.

(Stockholm, 2017-11-19)

#400

Är adoptivförälder. Gick på öppna förskolan Jordgloben ( verksamheten före Spira, innan den blev permanent), och det betydde ALLT för oss som tog emot ett barn som var 3,5 år. Fick vänner för livet, fann stöd i gruppen, och idag har vuxna sonen (23 år) fortfarande starka band till de kompisar vi lärde känna då.
För oss adoptivföräldrar finns inga BVC eller mammagrupper, ändå behöver vi sannolikt mer stöd än biologiska föräldrar. Lägg inte ner de nätverk som finns och som tagit år att jobba fram!!

(Stockholm, 2017-11-19)