Namninsamling mot Tyresö kommuns beslut att etablera masshantering och stenkross vid Storängen, Raksta

Kommentarer

#402

Skriver under pga samtliga skäl som anförts i konsekvensbeskrivningen, tex buller, föroreningsrisk i massorna etc. samt att fina Lökholmen väsentligen påverkas negativt.

Linda Darforth (Tyresö, 2017-11-21)

#409

Uppvuxen där!

Alexandra Eldén (Östersund, 2017-11-21)

#410

Katastrof för naturen, mark och vatten! Växter och Djur och ett Hj-a buller och biltransporter/båttransporter!!

bernt karlsson (älta, 2017-11-21)

#411

Jag har bott i området och känner till området. Det kommer att störa de boende och naturområdena extremt mycket med en sådan verksamhet. Det måste väl ändå finnas andra ställen där inte lika många drabbas?

Malin Engström (Bålsta, 2017-11-21)

#415

Pga. Att det är helt galet att pladdra denna på Raksta. Med tanke på läge mm.

Zebastian Fohlin (Tyresö, 2017-11-21)

#416

Denna del av kommunen måste få vara orörd natur för människor och djur. Gränsar mot naturreservat/nationalpark var djurliv kommer bli påverkad negativt

Marie Sundberg (Tyresö, 2017-11-22)

#417

Det är fel plats att bygga upp detta på! Lugn och natur ska inte innehålla en masshantering och stenkross och allt det som medföljer det.

Isabella Weski (Tyresö, 2017-11-22)

#425

Helt fel att förstöra detta fantastiskt natursköna område. Det är klart olämpligt för industriell bebyggelse.

Susanne Sabir (Tyresö, 2017-11-22)

#432

Tyresö kommun snackar ju om att de lyssnar på medborgarna, men det är ju bara snack. Själv jobbar jag med att inte TBS och Kommunen ska utveckla Vissvass till ett båtcenter. Denna båtklubb arrenderar tomten av kommunen och ligger innanför reservatet. Jag kämpar för kommande generationer. Så kämpa på.

Ruth Müller (Stockholm, 2017-11-22)

#433

Förstör inte vår natur mer än detta med vatten och avlopp. Hur mycket skiit blir det inte med kommunalt vatten!!!

Christina Wassmo (Tyresö, Raksta, 2017-11-22)

#435

Bevara Tyresös underbara och unika natur som bidrar till hälsofrämjande aktiviteter, mångfald och historik. En stenkross hör hemma i redan förstörd natur, inte intill en nationalpark.

Annika Stunke (Tyresö , 2017-11-22)

#449

Vi tycker att vi skall värna om naturen och inte lägga en stenkross alldeles intill reservat nära natur.Har haft båt sedan 1975 liggande på TBK och njuter varje gång vi kommer dit ut av den underbara naturen.

Britt och Lasse Thörn (Tyresö, 2017-11-22)

#453

Bevara natur djur tystnad och vår nationalpark till ett andrum för oss och våra barn och barnbarn. Samt nedsmutsning av tunga fordon med tungan avgaser.

Hans och Kristina Bystedt (Stockholm Tyresö, 2017-11-23)

#454

Ett öppet landskap förvandlas till en buller- och dammplats.

curt larsson (tyresö, 2017-11-23)

#460

Jag anser att det är fel plats!

Thomas Westerlund (Stockholm, 2017-11-23)

#461

En helt ofattbar dum idé ur så många miljömässiga och mänskliga skäl!

Madelene Tillbom (Tyresö, 2017-11-23)

#467

Naturen är viktigare

Lina I (Stockholm , 2017-11-24)

#469

Mycket olämplig plats med tanke på närliggande boende och natur.

Börje Söderberg (Tyresö, 2017-11-24)

#470

Förstör inte mer av Kommunens mark.

Kjell Springer (Tyresö, 2017-11-24)

#471

Att anlägga en kross intill ett naturreservat med skyddade djurarter är katastrof! Dessutom valde kommunen att lägga in begränsning på oss boende genom att kulturminnes märka både fastigheter samt natur och tomter när de genomförde sina etapp planeringar. Detta medför att många boende inte har möjlighet till utbyggnad eller ens fälla träd på sina fastigheter eller tomter men trots detta betala en enorm summa pengar till kommunen. Hur kan det då vara rimligt att anlägga en stenkross i detta område? När de kulturminnesmärkte med motivering att både fastigheter och natur är av stort intresse att bevara. Hur kan de mena att de bevarar miljön med en stenkross? Katastrof dessutom att inte skicka ut denna information till boende via planbeskrivnings papprena. Inte ok och måste bekämpas!

Jeanette Ågren (Tyresö , 2017-11-24)

#473

Natur, miljögifter, tung trafik, damm och buller.

Emelie Grandelius (Tyresö, 2017-11-24)

#477

Boende i närområdet

Patrik Thölin (Stockholm, 2017-11-25)

#484

Lugn och ro tack

Jimmy Apelskog (Tyresö, 2017-11-25)

#485

En synnerligen illa vald plats med tanke på närhet till bostäder, Nationalpark och Naturreservat.
Jag åker ut till Tyresö för en unik möjlighet till rekreation, inte för att lyssna på en stenkross!

Karin Netzell (Stockholm, 2017-11-25)

#486

Närmast chockad att Tyresö politiker tänker belasta ett så vackert område intill hav, skog och bostäder med en ful, bullrig, dammig stenkross.

William Bell (Tyresö, 2017-11-25)

#490

Jag brukar rida presis brevid

Lea Pettersson (Tyresö, 2017-11-25)

#493

Alla framförda argument är var för sig tillräckliga för att inse att krossens placering är olämplig. Om jag flyttat till Tyresta för att komma nära naturen och tystnaden skulle jag upplevt detta beslut som ett dråpslag och jag stöder därför helhjärtat namninsamlingen. Gör om och gör rätt!

Gunilla Andersson Strinning (Täby, 2017-11-26)

#494

Liselotte onegård Tibell

Liselotte Onegård Tibell (Tungelsta , 2017-11-26)

#495

Ej lämpligt plats i anslutning till naturreservat.
Hyr hellre mark av Stockholms stad och lägg den i Skubba där det tidigare har funnits en stenkross.

Marie Thōrn (Tyresö , 2017-11-26)

#503

Mina föräldrar har tidigare haft sommarbostad på Bergholmen. Jag är väl förtrogen med det fina området. Jag besöker ofta en vän till mig, som är boende där.

Mats Widoff (Stockholm, 2017-11-26)

#505

Vi bor nära och det finns bättre ställen att placera stenkrossen tex industriområde

susanne fromm (tyresö, 2017-11-26)

#507

Pga alla transporter detta kommer medföra.

Fredrik Bjurkell (13567 Tyresö, 2017-11-26)

#508

Naturresurser måste vårdas ur de synpunkter som framförs på uppropet.

Jennie-Ann Olofsson (Bettna, 2017-11-26)

#509

Det är under all kritik att anlägga en anläggning som denna i detta underbara djur och naturområde. Hållbart är ett uttryck som ska användas för just djur, natur och människor i närområdet. Att lastbilar i värsta fall behöver åka någon mil extra är inte lika stor påfrestning för ett hållbart samhälle som ert förslag. Jag är emot förslagett.

Peter Robähr (Danderyd, 2017-11-26)

#517

Det finns andra lämpligare platser att lägga denna stenkross på

My Jerreman (Stockholm, 2017-11-27)

#520

Som boende i Raksta med barn är ovan nämnda anledningar av väldigt stor betydelse för oss.

Anna Hellsing (Tyresö, 2017-11-27)

#521

Raksta utgör en natur resurs, miljömässigt viktigt, inte minst med tanke på den biologiska mångfalden. En oas för växter och djur mycket värd att bevara orörd för kommande generationer
STOPPA KROSS ANLÄGGNING !!!

Elisabeth Gilert (Gbg, 2017-11-27)

#522

Vi har en sommarstuga på Brakmarsvägen 48 det skulle förstöra tystnaden och det fina naturområde skulle försvinna

Bengt-Erik Johansson (Stockholm , 2017-11-27)

#527

Bullerproblemen i sig kommer bli omfattande vilket strider mot miljömål som bla. gäller bostäder.

Anders Fristorp (Hammenhög, 2017-11-27)

#529

Jag har bott i Tyresö i hela mitt 63-åriga liv. Beslutet om en stenkross här är det värsta dråpslaget jag varit med om. Ofattbart okänsligt. Området kring Storängen (båtklubben till trots) är ett av östra Svealands värdefullaste naturområden med sina ädellövskogar, utpekat som ett riksintresse för naturvården med förekomst av en stor mängd rödlistade arter. Det värdefulla området utgörs dels av Tyresta naturreservat direkt söder om men även ädellövskog norr om det planerade området på bägge sidor om vägen. De senare är ofullständigt inventerade men hyser åtm. en mycket värdefull lavflora och sannolikt även många rödlistade skalbaggsarter m.m. Har det gjorts en konsekvensnanalys så måste den ha varit extremt bristfällig. Det borde vara en självklarhet att man skrotar den här vansinniga planen. För mig är detta som ett knivhugg rakt in i Tyresös hjärta, det gamla Tyresö som ännu finns kvar.

Ulf Johansson (Tyresö, 2017-11-27)

#532

Den natur och områdesförstörande planerade anläggningen med buller damm och tungtrafik som följd. Nej tack!

Britt Eriksson Olsson (Raksta, 2017-11-28)

#534

Det är horribelt att planera en stenkross i denna miljö! Helt oacceptabelt.

Nina Scherzberg (Bergholm, Tyresö, 2017-11-29)

#535

Den, som kom kom på idén om stenkrossen är helt intelligensbefriad!

Horst Scherzberg (Bergholm, Tyresö, 2017-11-29)

#536

Miljö aspekt, väggarna kommer inte hålla.
Buller,naturreservat i närheten, djurlivet.

Tina Fogelkvist (Tyresö, 2017-11-29)

#545

Fritidshus på Lökholmen vid Storängen

Leif Göthlin (Huddinge, 2017-11-30)

#546

Jag har ett fritidshus på Lökholmen vid Storängen.

Heli Kantonen Göthlin (Huddinge, 2017-11-30)

#547

Så galet att ens tänka tanken på en stenkross i så fin unik natur i direkt närhet till Kalvfjärden, naturreservat och nationalparken. Bakläxa Tyresö kommun!

Karin Lycke (Tyresö, 2017-11-30)

#548

Det är inte försvarbart att skapa en dylik anläggning i detta naturområde, skärpning!

Anders Bagge (Tyresö, 2017-11-30)

#549

Medlem i Trollbäckens Båtsällskap med bryggplats och uppläggningsplats på Storängen.

Mats Bejbom (Tyresö, 2017-11-30)

#552

Ingen människa eller djur ska behöva ha en mycket störande verksamhet som påtvingat granne.

Jose Fernandez (Tyresö, 2017-12-01)

#559

En stenkross i detta naturskyddade område är helt orimligt.

Inger Klasson (Stockholm, 2017-12-01)

#560

att man vill förstöra området på detta viset är helt horribelt!

Åke Fogelkvist (Tyresö, 2017-12-01)

#565

Vi har båten i Trollbäckens Båtsällskap vid Storängen.

Göran Haglund (Bromma, 2017-12-01)

#566

Vill absolut inte ha en stenkross i närheten av vår sommarstuga!! Där vill vi ha lugnt och få frisk luft!

Gunilla Anehög (Stockholm, 2017-12-01)

#569

Helt absurt att lägga en stenkross i ett naturreservat med rikt djurliv både i hav och land .
Måste finnas bättre ställen att lägga detta , industriområden , helt oacceptabelt , jag protesterar högt och bestämt

Camilla Mellqvist (Tyresö, 2017-12-01)

#570

Denna placering torde vara den mest olämpliga i många avseende:
-Stor miljöpåverkan (buller, tunga transporter) vid anläggning verksamheten.
-Stor miljöpåverkan och störningar på omgivningen, boende och friluftsfolk på väg till och från nationalpark och naturreservat när verksamheten är igång. Troligen kommer varken material till krossen eller färdigt material därifrån att härröra eller användas i närheten utan generera långa störande transporter, bl.a. hela Brskmarsvägen.
- Slutsats: mycket dålig placering

Lennart Fält (Tyresö, 2017-12-01)

#573

Det ligger i granne till ett naturreservat och i en vacker miljö som används av många kommuninnevånare.
Lägg krossen i skogen innan Hedvigslund.

Thomas Hållén (Tyresö, 2017-12-01)

#574

Under flera år hade jag som granne den stenkross man etablerade i grusgropen i Ältadalen. Krossen låg nere i gropen och ljudet dämpades tack vare detta. Det innebar därmed inte att vi levde i en lugn och stillsam miljö. Tvärt om. Ljudet var fruktansvärt enerverande trots avståndet. I hela Lovisedal och Hedvikslund kunde man inte värja sig och att njuta en mat- eller kaffepaus utomhus när krossen gick, var inte till att tänka på. Stendammet var inget större problem då krossens placering nere i den relativt djupa gropen, gjorde att det mesta inte blåste över kanten. Dock fick vi torka av bord och fönsterbleck regelbundet från det damm som trots detta avsattes. Efter att krossen lagts ner försvann allt detta. Vi kunde dra en frihetens suck och höra naturens alla ljud igen.
Det förvånar mig dessutom att Tyresö kommun, som säger sig måna om naturvärden och lägger så stor vikt vid att vi i båtklubbarna ska iaktta de strikta krav om miljöpåverkan, som kommunen ålägger oss, inte själva lever efter samma måttstav. Förslaget är inget annat än ett rent missfoster. Illa utrett och förberett, samt utan hänsyn till naturvärden. Ett politikernas/ tjänstemännens snabblösning enligt - "Vi kör på, så får vi se hur många som protesterar" I sanning sorgligt och ovärdigt !!

Dag Bratt (Älta, 2017-12-02)

#577

Som boende på Bergholm kommer ljudet från krossen att färdas över vattnet samt att inte tala om att se en ful stenkross när man drar upp rullgardinen, Jag protesterar skarpt mot detta !!!!!

Erik Kähmi (Tyresö, 2017-12-02)

#582

Bevarande av lugn och vacker miljö.

Diana Fuentes-Andino (Uppsala, 2017-12-02)

#583

Det är helt förkastligt med en kross här ute på storängen. Det skulle förstöra hela landskapet och vår boendemiljö. Helt otroligt att det ens övervägs att placera den här! Den hör hemma i nåt grustag eller nåt!

Assar Bergfors (Uppsala, 2017-12-02)

#585

Vem tar ansvar för ev skador på min båt såsom på elektronik, vinshar dyl, som stendamm orsakar när jag har min båt liggande vid varvet?

Birgitta Birelius Boström (Rönninge, 2017-12-02)

#586

Det är förkastligt att ha en stenkross i så nära anslutning till ett av Stockholms vackraste naturområden!

Per Englund (Stockholm, 2017-12-02)

#591

Jag har en sommarstugan Berghöjdsvägen 26 pa Bergholmen och jag titta direkt pa ängen. Jag kommer till Sverige för vila med naturen, lugnet och rent luft. Jag hoppas jag kan fortsätta i framtiden.

Hälsningar

Klaus

Klaus Ernst (Maxdorf 67133, 2017-12-03)

#592

Vi skall värna om våra naturreservat och närheten till dem. vi skall även tänka på de boende i området och inte förlägga en typ av byggindustri så att de boende besväras av detta i sin vardag. Det måste finnas bättre ställen att förlägga "krossen" på. Trafiken i områden bör också tas med i beräkning, tung trafik i området är inte att blunda för.

Pia Winnberg Lindqvist (Stockholm, 2017-12-03)

#596

Vill bevara naturen i Tyresta. Byggdes väl en sån yta för stenkross längsmed Tyresövägen där det höggs ned skog.

Maria Wid (Tyresö, 2017-12-03)

#597

Sådana anläggningar hör inte hemma så nära bostadsområden!!!!!Och vi ska vara rädd om våra naturområden! Och är viktigt att Kommunen lyssnar på oss medborgare och inte kör över alla röster?!Tänk om och tänk bättre:(USCH O FY.....

Annika Andèn (Tyresö, 2017-12-03)

#600

Jagbor i Solberga och motsätter mig detta!

Veronica Anglevik (Tyresö, 2017-12-03)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...