Namninsamling mot Skolverkets beslut att stänga ner webbplatsen Tema Modersmål

Kommentarer

#1001

Jag stöder denna namninsamling på grund av att jag är "språkvän" till några nyanlända och brukar använda material på sidans i våra samtal.

(Mölndal, 2017-10-31)

#1005

Nedstängning av webbplatsen är ett svek mot modersmålslärare och studiehandledare, samt alla flerspråkiga föräldrar och barn runt om i Sverige. Beslutet går också emot både språklagen och skollagen som garanterar att det allmänna ansvarar för att barn med annat/andra modersmål än svenska får möjlighet att använda och utveckla språket/språken.

(Karlstad, 2017-10-31)

#1011

Det var ett taskigt beslut.

(Uppsala, 2017-11-01)

#1012

Jag anser att en mninst lika rik ersättning ska garanteras innan Tema Modersmål stängs av. Samla krafter och expertis för att vidareutveckla olika former av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål!

(Malmö/Utrecht, 2017-11-01)

#1013

Ge inte upp för "fake" svar om tekniska problem
Skolverket måste berätta varför webbsidan inte behövs längre, vem som tagit beslutet och i så fall hur skollagen efterlevs

(Uppsala, 2017-11-01)

#1015

att jag anser det som nödvändigt att ha en plattform som tema modersmål som samlar material för såväl pedagoger som andra intresserade.

(Stockholm, 2017-11-01)

#1017

Jag är modersmålslärare i finska. Jag anser att webbplatsen Tema modersmål är viktig för alla modersmålslärare, elever och föräldrar. Man kan hämta mycket värdefull information därifrån.

(Stockholm, 2017-11-01)

#1021

Jag vill vara med alla mina kollegor för att behålla tema modersmål webbplats

(Eskilstuna, 2017-11-01)

#1022

Det är av yttersta vikt att detta material finns tillgängligt då det i övrigt är stor brist på bra material i denna kategori.

(Stockholm, 2017-11-01)

#1023

Värdefullt verktyg i arbetet med flerspråkiga barn och élever!!

(Luleå , 2017-11-01)

#1025

Jag skriver under

(Huskvarna, 2017-11-02)

#1026

Att stänga ner webbsidan "Tema modersmål" utan att presentera en ny lösning istället är ytterligare ett uttryck för strukturell diskriminering vilket är så vanligt i Sverige idag, tyvärr.

(Vallentuna, 2017-11-02)

#1040

Jag är modersmåls lärare

(Örnskoldsvik, 2017-11-03)

#1041

Jag tycker att webbplatsen behövs för både modersmåls lärarna som hjälp i undervisninge,för flerspråkiga elever och föräldrarna också. Speciellt om den utvecklas imer

(Stockholm, 2017-11-03)

#1053

Tema Modersmål behövs. Modersmålslärare och studiehandledare har stor nytta av denna webbplats som innehåller en stor mängd pedagogiska resurser på olika språk.

(Åkersberga, 2017-11-06)

#1054

Modersmål är jätte viktigt för elevernas språkutveckling, både modersmål och svenska.

(Jönköping, 2017-11-06)

#1061

jag förstår vikten av att bibehålla och utveckla sitt modersmål.

(Gullspång, 2017-11-06)

#1072

Achour Odicho , Modersmålslärare i Öst-Assyriska.

(Jönköping, 2017-11-07)

#1074

Jag uppfattar att modersmålet och modersmålsundervisning är en viktig brygga till att lära sig svenska och känna sig hemma i Sverige. Om det dessutom är så att lärare i olika modersmål har svårt att hitta pedagogiska resurser så är ett beslut att lägga ner webbplatsen Tema Modersmål ett steg i helt fel riktning.

(Hägersten, 2017-11-07)

#1076

Jag har gått på hemspråk större delen av min skolgång. Detta har varit mycket viktigt för mig personligen och även för att kunna utveckla både som person och rent språkligt! Jag ser detta med flerspråkighet som en resurs som samhället ska utnyttja. Det är viktigt för lärandet och för individers egna identiteter att även behärska sitt egna modersmål!

(Järfälla, 2017-11-07)

#1088

För att hemspråk är helt avgörande för barn som växer upp med fler språk. Vi behöver fler svenskar som kan fler språk, inte färre!

(Norrköping, 2017-11-07)

#1094

Språket är en stor delas av integrationen

(Sundsvall, 2017-11-07)

#1105

Jag skriver under pga att modersmål är viktigt för barnet kulturella handlig. Barnet behöver veta om vad han pratat för språk och även om vad hens kultur handlar om

(Södertälje, 2017-11-07)

#1108

Jag tycker det är en viktig resurs

(Rönninge, 2017-11-08)

#1110

Assyriska är redan utrotningshotat.

(Norrköping , 2017-11-08)

#1112

Tang Lieshan

(Stockholm, 2017-11-08)

#1115

Som yrkeslärare på gymnasiet så ser jag hur viktig modersmålsundervisningen är för mina tgåspråkiga elever.

(lidingö, 2017-11-08)

#1117

modersmålsundervisningen och de nationella minoritetsspråken måste stärkas!

(Stockholm, 2017-11-08)

#1120

Jag skriver under på grund av att jag är modersmålslärare och behöver en plattform för inspiration och utbyte.

(Linköping, 2017-11-08)

#1122

Jag är SvA lärare och sidan är en stor hjälp för våra elever med annat modersmål. Det är verkligen inte lätt för våra nyanlända att lära sig det svenska språket så alla hjälpmedel behövs.

(Vimmerby, 2017-11-08)

#1123

Studierektor vid Uppsala universitet. Ansvar för förskollärarutbildningen

(Uppsala, 2017-11-08)

#1124

Det är både generande och illavarslande att en svensk myndighet ger sitt bidrag till integration på detta sätt. Språkliga rättigheter och kulturell mångfald utgör inga hot mot Sverige. Om inte annat borde man av rent pragmatiska skäl bejaka flerspråkighet. Även bland dem som har svenska som modersmål.

f d universitetslektor i etniska relationer

(Uppsala, 2017-11-08)

#1131

finskan är minoritetsspråk i Sverige

(Moholm, 2017-11-08)

#1135

I dagens digitala samhälle där flerspråkighet är normen går Skolverket mot strömmen och vill stänga ner Tema Modersmål. Agera i tid och lyssnar på forskning, samhället, digitaliseringskrav i läroplan och modersmålslärarna. Låt webbsidan leva kvar! En skola för alla handlar om tillgång till Tema Modersmål!

(Modersmålslärare Gotland, 2017-11-09)

#1137

SvA-lärare

(Stockholm, 2017-11-09)

#1139

tema Modersmål är en bra webb-sida och den behövs NU mer än någonsin när så många är engagerade i arbetet med nyanlända elever och barn. Jag förstår verkligen inte hur Skolverket tänker!
Marie Å J Enhetschef-Modersmål/ Gotland

(Visby, 2017-11-09)

#1142

Tvåspråkighet är guld värd för nationen och des medborgare. Pedagoger och hemspråkslärare behöver stöd och hjälp dför att bäst kunna ge till sina elever vad de behöver. Tvåspråkighet behöver erkännande och högre status.

(Huddinge , 2017-11-09)

#1144

Jag är 7 år modersmålslärare och studiehandledare i polska i alla årskurser. Jag använder ofta tema modersmål sida i min undervisning och hämtar idéer även föräldrar uppskattar denna sida. Jag håller med att sidan är mycket viktig

(Gävle, 2017-11-09)

#1152

Ta inte bort Tema Modersmål!

(Solna Stad, 2017-11-11)

#1153

Det är så viktigt med flera språkiga barn om Sverige vill konkurera i världen!

(Uppsala, 2017-11-11)

#1157

Modersmålet är viktigt för oss som kommer utomlands. Det är viktigt för våra barn att vara närmare till vår kultur och tradition.

(Gällivare, 2017-11-12)

#1168

webbplatsen bör utvecklas, inte avvecklas!

(Danderyd, 2017-11-13)

#1181

Denne siden i Norge er utrolig viktig for alle oss som jobber med flerspråklige elever. Det vil jeg tro den er for svenske lærere også.

(Sarpsborg , 2017-11-15)

#1182

Tema modersmål er et meget viktig nettsted også for norske barnehagelærere som arbeider i flerkulturelle barnehager

(Haugesund, 2017-11-15)

#1184

Jeg skriver under fordi nettstedet Tema Modersmål har vært en viktig platform i arbeidet for å styrke det språklige mangfoldet i skolen og samfunnet. Vi i Norge er takknemlig for den rollen Tema Modersmål har spilt i etableringen og videreutviklingen av vårt eget nettsted, Tema Morsmål. Nedleggelsen av Tema Modersmål vil svekke arbeidet for språklig mangfold i både Sverige og Norge.

(Oslo, 2017-11-15)

#1196

Førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning

(Oslo, 2017-11-18)

#1197

Alla barn ska vara säkra.

(Söderköping , 2017-11-19)