Namninsamling mot Skolverkets beslut att stänga ner webbplatsen Tema Modersmål

Kommentarer

#810

Stäng inte ner tema modersmål! Det är viktigt för flerspråkiga elever och modersmålslärar.

(Stockholm , 2017-10-29)

#821

Som gammal språklärare och farmor till tvåspråkiga barn ser jag att detta självklart behövs.

(Varnhem, 2017-10-29)

#828

Tema modersmål fyller ett viktigt behov. Inte minst för flerspråkighet i förskolan.

(Mölndal, 2017-10-29)

#840

Tillgång, Forskning baserad på verenskapliggrund och Likvärdighet

(Bollnäs och Edsbyn, 2017-10-29)

#841

Zeinab Aljumaily

(Kristianstad , 2017-10-29)

#844

Har har ett tvåspråkigt barn. Nu är hon redan fyraspråkigt och nästa språk är på gång. Grunden till detta är hennes tvåspråkighet, det är vetenskapligt bevisat. Jag tycker att det ligger i landets intresse att ha utbildade, flerspråkiga medborgare.

(Eskilstuna, 2017-10-29)

#849

Jag är modersmålslärare och uppskatta webbplatsen Tema Modersmål.

Jag använda inte Facebook,

(Södertälje, 2017-10-29)

#868

Jag tycker att Tema Modermål har varit en värdefull resurs för modersmålslärare men särskilt för dem som arbetar med nyanlända elever. Visst finns det brister men de skulle kunna åtgärdas.

(Nacka, 2017-10-30)

#870

Jag skriver under pga viktiga funktionen hemsidan har för alla modersmålslärare och derför barn som er flerspråkiga. Själv har jag tre barnbarn i Sverige som har rättighet att lära sig sitt modersmål.

(Rättvik, 2017-10-30)

#872

Det är viktigt med modersmål tema.

(Karlskoga, 2017-10-30)

#874

Jag tycker att det är viktig att behålla sitt modersmål.
Ju fler språk man kan desto mer kan man lära sig och utvecklas.

(Karlskoga, 2017-10-30)

#876

Det är en rättighet för alla här i Sverige att ha tillgång till de viktiga lager och regler som finns inom skolans värld, på respektive språk, av den mänskliga faktorn är det viktigt för de utrikesfödda att kunna förstå vad som finns på skolverket hemsida, dessutom får vi medborgare som kanske inte kan svenska väl, men är välmedveten om lager och regler inom skolverket.

(Karlskoga, 2017-10-30)

#878

Jag har tidigare varit chef för modersmålslärarna och haft mycket nytta av webbplatsen. En av våra största utmaningar i svenska skolan idag är att möta elever med annan språkbakgrund, att ta bort ett sådant här verktyg tyder på att man inte förstått utmaningen eller som det kan tyckas arbetat inom området.

(Borlänge, 2017-10-30)

#881

Det är jättedum att stänga hemsidan tema modersmål. Hemsidan är jätteviktigt för både elever och modersmålslärare, när det är brist på läromedlen. Om hemsidan stängs ner, betyder att eleverna får ännu sämre inlärningsmiljö i Sverige. Detta är faktiskt emot skollagen och barnkonventionen om att barnen har rättheten till en likvärdig utbildning i det demokratiska svenska samhället.
Stäng inte ner hemsidan tema modersmål, utnyttja modersmålslärarna och utveckla hemsidan. Det kommer att gynna elevernas lärande. På lång sikt gynnar det samhället, när eleverna blir självständigt och kan bidra till det svenska samhället.

(Karlskoga, 2017-10-30)

#884

Jag undervisar elever som har ett annat modersmål samt själv har ett tvåspråkigt barn.

(Arvika, 2017-10-30)

#885

Temaplatsen Dari används av alöa modersmålslärarna i dari i hela skandenavian sedan 2003. Temapltsen är resursbank för elever, lärarna och föräldrarna samt svenska två lärarna och fk.klass lärarna.
Vi behöver temaplatsen dari mycket

(Stockholm, 2017-10-30)

#891

Nedstängning är ett svek mot modersmålslärare och mot alla flerspråkiga föräldrar och barn och ungdomar runt om i Sverige. Beslutet går också emot både språklagen och skollagen. Det rimmar också illa med all befintlig forskning som visar att man borde satsa mer på elevens modersmål, bl.a. som resurs för lärande och skolframgång. Beslutet går också emot alla förslag som Språkrådet har lämnat till regeringen om behov av en flerspråkighetsreform.

(Stockholm, 2017-10-30)

#905

Webbplatsen Tema Modersmål är ett positivt stöd för modersmålundervisiningen i skolan. Att avskaffa det innebär en försvagning av samhällets stöd till modersmålsundervisningen.

(Göteborg, 2017-10-30)

#913

Min familj är flerspråkiga

(Halmstad , 2017-10-30)

#915

Det är mycket viktig för framtiden.

(Stockholm, 2017-10-30)

#927

Jag skriver under eftersom jag vet att webbplatsen Tema Modersmål är värdefull för många lärare. Skolverket borde satsa på att utveckla den tjänsten, inte lägga ner den, anser jag.

(Stockholm, 2017-10-30)

#936

Jag använder mig av webbplatsen

(Skokloster, 2017-10-30)

#937

lektor i svenska språket, Karlstads universitet

(Göteborg, 2017-10-30)

#942

Professor, Karlstads universitet

(Karlstad, 2017-10-30)

#949

Herregud! Varför? Lägga ner något som kommer våra elever till gagn. Idioti.

(Bergsjö, 2017-10-31)

#951

Jag skriver under på grund av att alla rimliga logiska argument pekar mot att en nedläggning skapar tydliga försämrade villkor för att bedriva undervisning i modersmål, och detta är djupt problematiskt med tanke på denna kategori av elever redan kämpar i motvind i det svenska skolsystemet.

(Strängnäs, 2017-10-31)

#954

Doktorand vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

(Uppsala, 2017-10-31)

#965

Doktorand i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet

(Malmö, 2017-10-31)

#967

Jag skriver under på grund av att jag är intresserad av språkfrågor och av att alla barn ska få en god undervisning på sina modersmål. Jag har också en tvåspråkig dotter som har hemspråksundervisning, och jag vill att alla barn ska få ha samma möjlighet till en god språkundervisning. Det är en förutsättning för språkutvecklingen och kunskapsinhämtningen i alla ämnen, och i förlängningen en demokratiaspekt.

(Lund, 2017-10-31)

#969

Beslutet innebâr en marginalisering av olika modersmåls betydelse i Sverige. Skall de som kommer utifrån påverkas att skämmas på nytt över sitt ursprung och språk som finnarna på 60-talet? Har man noga beräknat samhälls kostnader och identitetslöshets problem?

(Stockholm, 2017-10-31)

#975

Sweden has always been a pioneer in mother tongue teaching for immigrant children. Shutting down a resource website for parents and teachers does not suit that wonderful image of Sweden. Please do not join anti-immigrant trends growing in right-wing minds.

(Tilburg, 2017-10-31)

#979

doktorand i lingvistik, Uppsala Universitet

(Uppsala, 2017-10-31)

#984

Docent i finska, modersmålslärare i nederländska.

(Stockholm, 2017-10-31)

#992

Tema modersmål är en stor hjälp till alla som ellever och modersmålsläraren även det är en hjälp för bättre utviklingen av elevers i svenska språket .

(Karlskoga, 2017-10-31)

#993

Jag vill inte lägga ner tema modersmål för att det hjälper oss som modersmålslärare.

(Karlskoga, 2017-10-31)