Säkrare trafiksituation på Dragonvägen och öppna Aspvägen!

Kommentarer

#404

Viktigt för våra barn och äldre.

(Märsta, 2017-03-22)

#412

per lundqvist

(märsta, 2017-03-23)

#430

Sprid trafiken så att inte all belastning sker efter Dragonvägen där alla barn går i skolan

(Märsta, 2017-03-24)

#434

Stäng Dragonvägen som det var förut

(Märsta, 2017-03-24)

#453

Jag tycker inte att det är motiverat att låta personliga intressen för 17 fastigheter styra över säkerheten för säkerligen fler än 500 skol- och förskolebarn och alla boende i fastigheter längst vägsträckningen kring bussgatan.

(Märsta, 2017-03-26)

#454

Som förälder till barn i Norrbackaskolan sedan 2002 så ter det sig obegripligt att öppna vägen vid skolan men stänga Aspvägen, bla med argumentet att 17 fastigheters intressen väger tyngre än +500 barns säkerhet.Jag tycket finns stor anledning att tänka om här. Observera att jag inte är särskilt intresserad av att åka bil på någon av dessa sträckningar, Hemmansvägen fungerar bra. Men det bor ju folk där också :|

(Märsta, 2017-03-26)

#462

Gupp behövs även på Arenberga med avsmalnande övergångsställe

(Märsta, 2017-03-26)

#472

inger elmesiöö

(Märsta, 2017-03-27)

#473

Mycket bra förslag...

(Märsta, 2017-03-27)

#481

ÖPPNA Aspvägen nu.

(Märsta, 2017-03-28)

#482

Öppna Aspvägen

(Märsta, 2017-03-28)

#483

ÖPPNA Aspvägen NU.

(Märsat, 2017-03-28)

#484

ÖPPNA Aspvägen NU.

(Märsta, 2017-03-28)

#486

ÖPPNA Aspvägen NU. INGA SÄRBEHANDLINGAR I KOMMUNEN

(Märsta, 2017-03-28)

#492

Öppna Aspvägen pga miljöskäl

(Märsta, 2017-03-28)

#496

Man skall vara rädd om barnen!

(Stockholm, 2017-03-29)

#518

Öppna Aspvägen

(Märsta, 2017-03-29)

#532

Viktigt

(Märsta, 2017-03-31)

#561

Öppna Aspvägen nu

(Märsta, 2017-04-02)

#564

Öppna Aspvägen och gör säkrare på Dragonvägen för barn och boende

(Märsta, 2017-04-03)

#573

Trafiken kör alldeles för fort efter berörda vägsträcka.
Mycket buskörning på kvällar och helger.
Otrygg väg för alla barn som cyklar och går till skola och förskola.

(Märsta, 2017-04-04)

#589

Aspvägen. Utfarterna från boende vid aspvägen är inte värre än för andra villa utfarter. Men bara för att det bor kommun folk där så skall alla andra drabbas, Då kan dom börja med att ta ner sina staket och klippa ner sina häckar till den höjd som kommunen påtalar så fint. Beslutet är ju int eheller direkt miljö vänligt då resterande bilister skall ta omvägar för att komma till centrala delar av kommunen.

(Märsta, 2017-04-13)

#591

Helt otroligt att vägen blev avstängd från början.

(Märsta, 2017-05-01)

#592

Vi bor på Lindvägen, och det är stolligt att fara runt halva Märsta för att komma ut.
Brukar Sigtuna värna om miljön ?
Ta bort betonggrisarna !

(Märsta, 2017-05-24)