Stoppa nedläggningen av Bergshamraskolan

Kommentarer

#2

Tycker det går för fort å att det bara finns en aktör som frågan gått till..

(Solna, 2017-01-12)

#3

Jag har barn på skolan. Det kommande beslutet har inte utretts ordentligt och RWS verkar tyvärr inte vara en lämplig aktör för att ta över.

(Solna, 2017-01-12)

#4

förälder på skolan som vill ha en bra aktör, inte en med dåliga resultat.

(Solna, 2017-01-12)

#7

Att inte göra en offentlig upphandling eller ha dialog med bergshamraborna i en sådan viktig fråga är skandalöst. Hoppas att vi kan påverka så att rws får nej nu och en seriös dialog kan ske om vad som är bäst om man nu anser att en kommunalskola inte fungerar.

(Solna, 2017-01-12)

#8

Jag vill ha kvar Brrgshamraskolan i kommunal regi.

(Solna, 2017-01-12)

#9

Jag har barn på skolan och anser bl.a. att det förestående förslag till beslut har hastats fram utan lokal förankring. Skolan/lärare/ledning behöver arbetsro för att få möjlighet att fortsätta sitt arbete med att ordna en bra skola för våra barn.

(Solna, 2017-01-12)

#13

Jag håller med om att processen bör skjutas upp och övervägas under längre tid.

(Solna, 2017-01-12)

#18

Förhastat beslut, prickad aktör är fel att ta över skola.

(Solna, 2017-01-12)

#19

Har två barn i Bergshamraskolan. Skolan är på uppgång och att stänga den för att få in en privat aktör är att kasta ut barnet med badvattnet. Dessutom behöver ett så här stort beslut vara fattat på stadig grund och inte hastas fram.

(Solna, 2017-01-12)

#21

Jag är förälder på Bergshamraskolan, och jag vill att Bergshamraskolan fortsatt ska drivas i kommunal regi. Framför allt vill jag inte att man hastar fram ett sånt här beslut och driver frågan närmast odemokratiskt.

(Bergshamra, 2017-01-12)

#23

Jag skriver under för att min son ska få gå i en skola som arbetar med trygga, transparanta och långsiktiga förutsättningar. Bergshamra är värd en bra kommunal skola.

(Bergshamra/SOlna, 2017-01-12)

#28

Det ska finnas en kommunal skola i Bergshamra som alltid garanterar att det finns en skola för barnen i Solna. En privat driven skola kan lägga ner sin verksamhet utan ansvar.

(Solna, 2017-01-12)

#33

Har snart 2 barn i bergshamraskolan

(Solna, 2017-01-12)

#35

Jag har barn som går på Bergshamraskolan och vill att detta beslut ska stå på goda grunder. Vad föranleder detta extremt korta varsel?

(Täby, 2017-01-12)

#37

Jag är vårdnadshavare till barn i årskurs 4.

(Solna, 2017-01-12)

#38

Förälder till Erik och Ida som båda går i Bergshamraskolan

(Solna, 2017-01-12)

#39

RWS är en oseriös aktör med dåliga resultat, vikande elevunderlag och har tidigare kritiserats skarpt av Skolinspektionen. Om ni måste privatisera så välj en seriös huvudman!!

(Solna, 2017-01-12)

#40

Vi har två barn i skolan.

(Solna, 2017-01-12)

#44

Jag har tre barn på skolan. Vill inte att skolan läggs ner.

(Bergshamra, 2017-01-12)

#45

Ett sånt här beslut som drabbar oss alla i Bergshamra och Bergshamraskolan ska inte bara få hastas fram och acceptera första anbud. Speciellt eftersom de inte verkar ha så bra rykte från andra övertaganden

(Solna, 2017-01-12)

#46

Förälder

(Bergshamra, 2017-01-12)

#47

Förälder till barn i Bergshamraskolan (åk 1 & åk 4)

(Solna, 2017-01-12)

#48

Nedläggning av Bergshamraskolan är förhastad och fel väg att gå för att utveckla skolan.

(Solna, 2017-01-12)

#49

Jag anser att beslutet fattas för fort och ingen grundlig utverdering av RWS kompetens och möjlighet att få ordning på skolan gjorts.

(Solna, 2017-01-12)

#53

Som förälder till barn på Bergshamraskolan är jag oroad över att beslutet tas på otillräckliga grunder. Har tagit del av förslaget barn-och utbildningsförvaltningens beslutsförslag och anser att det behövs en mer djupgående analys av vad som är det bästa alternativet för Bergshamraskolan. RWS har inte uppvisat bra resultat och har brister i flera viktiga avseenden. Oklart om detta alls har beaktats och varför RWS skulle vara den mest lämpade aktören att driva skolan. Viktigt att beslut tas på goda grunder!

(Solna, 2017-01-12)

#55

Jag har fem barnbarn som bor här i Bergshamra.

(Solna, 2017-01-12)

#56

Jag har 1 barn i Bergshamraskolan

(Solna, 2017-01-12)

#57

Jag är förälder till 2 barn i skolan. Anser att alternativen är för få och att tiden är för kort.

(Solna, 2017-01-12)

#58

Den styrande majoriteten är på väg att ta ett icke genomtänkt och ej förankrat beslut som påverkar en stor del av Bergshamras familjer. Är man för valfrihet ska det finnas ett kommunalt alternativ att välja. Hasta inte igenom ett så viktigt beslut och är verkligen rws rätt aktör för skolan?

(Solna , 2017-01-12)

#59

Morfar till 2 barn i Bergshamra

(Solna, 2017-01-12)

#62

Jag har barn på skolan och oroar mig för att kommunen fattar ett förhastat beslut då de säljer ut skolan till en till syns dålig aktör istället för att ta vara på den positiva utveckling som skett de senaste åren.

(Solna , 2017-01-12)

#63

Har barn på skolan. Problemen är flera: Beslutet tagits fram utan förankring i varken skolpersonal eller föräldrar och det har inte förts någon öppen lokal diskussion. Vidare så ser jag en tveksam konkurrenssituation. Det står att samma aktör även kommer att driva den nya skolan i Järvastaden. Den privata aktören har inte några skyldig att inte ta ut vinst (och inte heller lovat att inte ta ut vinst) och att återinvestera i verksamheten, dessutom försvinner mycket transparens i budget och det kommer på många sätt bli svårt att få insyn i hur pengarna fördelas. Därutöver skulle det behövas en kommentar från SU huruvida de verkligen tänker samarbeta med den nya skolan som det påstås i affärsplanen, det är många privatägda skolor som påstår sig jobba mot SU men som i verkligheten inte gör det. Slutligen handlar det om flera fina och rymliga lokaler som Bergshamra därmed förlorar till en enskild ägare som kan använda dessa fritt. Detta menar jag också är en stor förlust för både vuxna och barn i Bergshamra, på vilket sätt går det att garantera att den enskilda ägaren har Bergshamras bästa i åtanke eller kommer lokalerna tillfalla näringslivet om det visar sig att skolpengen är otillräcklig?

(Solna, 2017-01-12)

#64

Jag tycker att ärendet måste ses över och att kommunen inte kan fatta ett sådant snabbt beslut baserat på ett enda förslag. Tycker inte att bara en privat skolkoncern ska få lägga bud, utan att fler ska få bjudas in (Upphandlingsprincipen att minst 3 aktörer ska få inkomma med förslag!)

(Solna, 2017-01-12)

#66

Jag är vårdnadshavare till två barn i skolan.

(Bergshamra, 2017-01-12)

#71

Jag skriver under pga att känner mig kränkt som medborgare i ett samhälle som ska vara demokratiskt. Bergshamrapartiet har svikit oss i Bergshamra genom detta extremt dåligt skötta 'upphandling'. Brist på respekt, kunskap och engagemang från alliansen. Hur vore det om ni faktiskt skulle börja lyssna på era medborgare?! Gör om och gör rätt!

(Bergshamra, Solna , 2017-01-12)

#72

Har erfarenheter från motsvarande process i Täby. Där gick det bitvis väldigt fort. I vissa fall "skänkte" kommunen bort väl fungerande skolor. Somliga privatiseringar blev bra medan andra inte fungerade alls. En upphandling behöver göras för att säkerställa att att rätt aktör (inkl. alternativet fortsatt kommunal drift) driver skolan vidare och att värdet på skolan inte skänks bort vid en eventuell privatisering.

(Solna, 2017-01-12)

#73

Jag är förälder med barn på skolan. Det behövs inte förändring av verksamheten, snarare arbete med ytterligare stabilisering!

(Solna, 2017-01-12)

#74

Vi har barnbarn och har haft barn på skolan i Bergshamra. Så klart att kommunen ska hålla med en bra skola på gångavstånd från de boende. Det behövs inga riskkapitalister! Vi betalar skatt för en bra skola och inte för att göda profitörer.

(Solna, 2017-01-12)

#78

Jag vill att skolan fortsätter att drivas i kommunal regi

(Solna (Bergshamra), 2017-01-12)

#80

Ett beslut som genomförs på ett helt förkastligt vis. Total avsaknad av dialog med alla inblandade och ett informationsflöde som fått de flesta att reagera.

(Solna, 2017-01-12)

#82

Har 2 barn i bergshamra skola. Har inget emot privatisering i princip men vill ha bättre underbyggt beslut, mera information och diskussion och mera tid till detta. Inga förhastade beslut utan stöd från föräldrar och personal.

(Solna, 2017-01-12)

#83

Jag har och har haft både barn och barnbarn i Bergshamraskolan. Det är uruselt att inte Solna stad kan driva en skola i kommunal regi, och göra allt för att göra den bättre och bättre i stället för att sälja ut den. Bortsett från min åsikt om just Bergshamraskolan är jag emot att kommunala verksamheter säljs ut till privata företagare.

(Solna, 2017-01-12)

#87

Förälder till elev i FB

(Solna, 2017-01-12)

#90

Orolig över konsekvenserna av snabba beslut som kommunen tar.
- Brist på öppenhet och transparens, skolpersonalen, föräldrar och elever har inte varit involverade i processen.
- Kommer rektor och lärarna att vara kvar?
- Vad finns det för beredskap om RWS lägger ner skolan efter en period. Kommer Solna stad att ta över?
- Vad händer med Q-lan? Kommer RWS att ta över den verksamheten också?
- På vilka grunder får RWS ta över och driva Bergshamraskolan. Vad finns det för beslutsunderlag?
- Processen ifrågasätts. Fler aktörer borde ha bjudits att lämna in planer för hur de kan förbättra Bergshamraskolan. Så lätt kan det inte vara att ge bort en kommunal skola!!

(Solna, 2017-01-12)

#91

Förälder till barn i Bergshamraskolan.

(Solna, 2017-01-12)

#92

1) varför nedläggning?
2) varför just rws?

(Stockholm, 2017-01-12)

#93

Ville man göra en seriös övergång från kommunal till privat aktör skulle man självfallet gå ut i god tid och samla åsikter och information från personal, barn och föräldrar, för att därefter göra en grundlig analys av alternativen. Man skulle ta in anbud från olika intressenter och jämföra dem noggrant innan ett eventuellt beslut fattades. Solna visar åter att våra barn och unga i kommunen har lägsta prioritet. Beslutet framstår som fegt, kortsiktigt och totalt inkompetent. Vi är många som känner att den enda återstående lösningen är att byta kommun, inte bara byta skola utan flytta härifrån. Är det det ni vill?

(Solna, 2017-01-12)

#96

Förälder till ett barn på mellanstadiet

(Solna, 2017-01-12)

#100

Förälder till ett barn i Bergshamraskolan samt en i förskoleklass till hösten.

(Bergshamra, Solna, 2017-01-12)

#101

Förälder till barn på Bergshamraskolan

(Solna, 2017-01-12)

#104

Har ett barn på Bergshamraskolan

(Solna, 2017-01-12)

#106

Det skall finnas en kommunal grundskola i Bergshamra !

(Solna, 2017-01-12)

#107

Förälder till barn på Bergshamraskolan.

(Solna, 2017-01-12)

#110

Att ta ett avgörande beslut för många barn och föräldrar kan inte utföras utan en genomtänk konsekvensanalys och upphandling. Oseriöst.

(Solna, 2017-01-12)

#111

2 pers

(Stockholm, 2017-01-12)

#112

Förälder till barn i Bergshamraskolan.

(Bergshamra, Solna , 2017-01-12)

#113

Förälder till barn i Bergshamraskolan.

(Bergshamra, Solna , 2017-01-12)

#121

Jag vill ha en välfungerande skola och tycker inte att ett så stort beslut ska tas i nån hast! Ge oss info och argumentera för ert val av privat aktör innan beslut

(Bergshamra, 2017-01-12)

#122

Jag har barn i skolan. Så här får bara inte beslut om barns framtid fattas! Ansvaraslöst missbrukande av förtroendet de styrande politikerna har fått av medborgarna. Uselt. Backa genast!

(Solna, 2017-01-12)

#123

Ett alltför hastigt beslut där man inte tagit in anbud från fler aktörer. Varför just RWS som är så hårt kritiserad av Skolverket? Vill att skolan ska vara bra och stabil om ett par år när vår dotter börjar. Bjud in fler aktörer att lämna anbud!

(Solna, 2017-01-12)

#131

Ett synnerligen odemokratisk beslut...

(Solna, 2017-01-12)

#132

Jag är förälder till skolbarn i Bergshamra.

(Solna, 2017-01-12)

#133

Förälder till 2 barn på bergshamraskolan.

(Solna, 2017-01-12)

#134

Beslutet drivs igenom för hastigt och för att jag vill att det ska finnas en kommunal skola i Bergshamra som stöds i sitt arbete till fullo av kommunledningen.

(Solna, 2017-01-12)

#135

Jag är förälder

(Solna, 2017-01-12)

#136

Jag skriver under för att jag är övertygad att detta kommer få negativa konsekvenser för mina barns utbildning. Allt för snabbt beslut på grund av krav från vinstdrivande bolag känns oseriöst och oroväckande dessutom 1,5 år av mina barns skoltid i en mellanperiod som inte minst för dottern i åk 8-9 kommer vara oerhört viktiga...

(Solna, 2017-01-12)

#138

Jag vill att mina barn ska kunna gå i en kommunalskola i vår stadsdel och att Solna stad börjar ta sig i kragen och lösa problem i stället för att odla fram nya och större problem. Ge Bergshamra skola rätta förutsättningar för att jobba och se, den kommer bli Bergshamras bästa skola, för underlaget finns, fantastiska och engagerade familje som bryr sig!!

(Solna, 2017-01-12)

#139

Förälder till barn i skolan o Bergshamrabo.

(Bergshamra, 2017-01-12)

#146

Mångfald är bättre än enfald!

(111 29 Sockholm , 2017-01-12)

#150

Har två barn i skolan och har valt den just utifrån att den är kommunal!

(Solna, 2017-01-12)

#152

Mvh/ Förälder till elev på Bergshamraskolan.

(Solna, 2017-01-12)

#153

Alldeles för kort varsel för en så stor förändring.

(Täby, 2017-01-12)

#154

Friskolor leder till ojämlikhet och dessutom måste det finnas en kommunal skola i varje stadsdel

(Solna, 2017-01-12)

#160

F.d. elev med mycket bra erfarenhet av skolan.

(Stockholm, 2017-01-12)

#161

Mamma till Alex i FB och Lukas i 2A.

(Solna, 2017-01-12)

#163

Beslutet låter dåligt underbyggt och bristfälligt kommunicerat med urusel förankring hos dem som påverkas. Är även tidigare bergshamrabo.

(Linköping, 2017-01-12)

#164

Trebarnsförälder i b-hamra

(Solna, 2017-01-12)

#165

Jag är förälder till barn i åk 1 och 2.

(Solna, 2017-01-12)

#166

Blir mycket upprörd över politikernas agerande i denna fråga. Ge den kommunala skolan tillräckligt med resurser att göra ett gott arbete istället. Hur gick upphandlingen till? Så snabba beslut luktar mygel. (Vi solnabor har redan fått betala kommunstyrelsens schabbiga affärer så det räcker, tänker självklart främst på arenamn.)

(Solna, 2017-01-12)

#172

Förälder till två barn på skolan

(Solna, 2017-01-12)

#176

Vi har barn i skolan och vill kunna säkerställa att de får en bra undervisning. Inte att hela skoldriften lämnas över till någon privat aktör som inte kan garantera att de levererar det de ska. Upp till bevis först och låt de berörda vara med och bestämma.

(Solna, 2017-01-12)

#178

Närhet till en bra skola är en förutsättning för alla.

(Solna, 2017-01-12)

#184

Ja

(Solna , 2017-01-12)

#186

Bor i Bergshamra och har barn här

(Solna, 2017-01-12)

#189

Förälder tlll en i 1:an och en som ska börja F till hösten.

(Solna / Bergshamra, 2017-01-12)

#190

Förälder till en som går i första klass. Andra barnet ska börja förskoleklass hösten 2017.

(Solna, 2017-01-12)

#197

Jag tycker det är viktigt att det finns kommunala alternativ.

(Danderyd, 2017-01-12)

#198

Det ska inte behöva ske med sådan brådska! Vi vet inte vad som erbjuds i utbyte? Ingen tid för konsekvensbedömning? Typiskt Solna stad att falla okritiskt för ett anbud - det är en utförsäljning av en verksamhet som ägs av oss kommuninvånare. Det borde ske med mer eftertanke och analys.

(Solna, 2017-01-12)

#199

Förälder till tre barn i Bergshamraskolan

(Solna, 2017-01-12)