Namninsamling mot planer på större bebyggelse kring Björlanda:

Kommentarer

#8

Ser inte att detta är en bra lösning överhuvudtaget för de nyanlända och för oss som bor i Björlanda.

(Torslanda, 2016-12-16)

#16

En s.k. integration, placerad så tätt inpå ett lantligt villaområde, förstärker endast samhällsklyftorna i Svergie och är inte bra vare sig för de nyanlända eller bofasta, -visa hänsyn !

(Göteborg, 2016-12-16)

#29

Elisabeth Jarlegren

(Göteborg, 2016-12-16)

#39

Skriver på då jag anser att sätta ett stort antal krigsskadade män mitt i ett barnområde är tokfel. Detta utöver de andra angivna argumenten.

(Björlanda, 2016-12-16)

#51

Jag vill bevara Björlanda, det lantliga och de öppna landskapen. Björlanda klarar inte att möta det stora antalet nyanlända pga dålig infrastruktur, service och platsbrist i skolorna.

(Torslanda, 2016-12-16)

#70

Gbg stad har tillgång till många tomma asylboenden enligt kontrakt som ej går att häva. Gör något åt den snåriga byråkratin istället. Låt de ensamkommande bo i de tomma boende som redan finns runt om i landet, istället för att bygga nya. Enormt slöseri med resurser. Björlanda har knappt infrastruktur till de invånare som redan bor i området.

(Torslanda, 2016-12-17)

#85

Fler vägar ut till Torslanda innan fler byggnationer ich invånare! Att stå i dessa bilköer är inte miljövänligt och väldigt stressande!

(Göteborg, 2016-12-17)

#91

Jag skriver under för att jag värnar om mina barns, och andras i områdets, säkerhet.

(Torslanda, 2016-12-17)

#96

Att placera mellanboenden med ensamkommande så nära skolor och småbarnsfamiljer i ett område som Björlanda kommer att öka klyftorna i området snarare än att gynna integrationen då de socioekonomiska skillnaderna är mycket stora. De förslag som finns när det gäller placeringen av mellanboendena ökar oron bland invånarna när det gäller brottslighet såsom inbrott, stöld, personrån, misshandel mm.

(Torslanda, 2016-12-17)

#99

Jag vill inte att ett temporärt boende byggs nära mina barns väg till skolan.

(Torslanda, 2016-12-18)

#105

Framför allt för att skolorna redan nu går på knäna och det är långa köer in mot stan VARJE dag. Bygg en planfri korsning först och visa sedan en plan för skolorna. Sedan kan ni bygga. Allt annat kommer att ge protester.

(Torslanda, Göteborg , 2016-12-18)

#106

Jag är i mot byggandet och planerna

(Göteborg, 2016-12-18)

#114

Bevara öppna landskap. Fungerande vägnät. Långsiktig planering. Det känns som om det är bara en massa "quick fix".

(Torslanda, 2016-12-18)

#120

Låt detta förbli den lantliga miljö det är idag! Det är därför vi bor här!! Sluta nu med era dumheter att inte låta något stå orört!!
Bygg någon annanstans!!!

(Torslanda , 2016-12-18)

#131

Kommunikationer, samhällsservice redan idag är undermåliga. Polis och ambulans, sjukvård, tandläkare, skolor, dagis. Vägnätet....att ens diskutera detta innan trafiken fått en lösning är upprörande. Bussar är inte en lösning....bro plus tvärlänk ett måste och vara på plats innan större bygge kan startas.

(Torslanda , 2016-12-18)

#135

Jag vill inte att mina barn skall utsättas för den risk det innebär att ha ev traumatiserade flyktingar vid sin skolväg

(Torslanda, 2016-12-18)

#139

Mina vänner bor där och det är förfärligt att förstöra så fint område!!!!

(Floda, 2016-12-18)

#143

Jag tycker de borde utnyttja tomma boenden först

(Göteborg, 2016-12-18)

#148

Hur tänker makthavarna? Tror dom att torslandaborna kommer vara lika flata som invånarna på andra orter? Om en enda person råkar illa ut p g a de nyanlända så lär det bli upplopp. Jag befarar att många oskyldiga människor kommer råka illa ut.

(Torslanda, 2016-12-18)

#151

Peter Johansson

(Torslanda, 2016-12-18)

#161

Bebyggelsen inte visar hänsyn till boende och miljö! Och att boendet är allt för stort!!

(Torslanda, 2016-12-18)

#169

Spenderar all min lediga tid med mina barn i Lexby då vi har häst där.

(Torslanda, 2016-12-18)

#181

Jag vill inte att risken för sexuella övergrepp och annan kriminalitet ska öka

(Göteborg , 2016-12-18)

#191

Jag anser inte att förslaget på byggnationer inte är genomtänkt. Med hänsyn till områdets struktur, trafik/kommunikationer, skola, affär, sjukvård. Det räcker inte till som det är idag..........

(Göteborg, 2016-12-18)