SEF-Medlemsavgift

Vi vill ha ett tak på hur hög medlemsavgiften ska vara för medlemmarna i Elektrikerförbundet.

Och att kontrollavgiften ska vara inräknad i medlemsavgiften.