De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Begära Örebro kommun ändra sitt beslut - Tillåta Kalle Posts väg 99 att behålla husfärgen!

För fem år sedan målade vi om vårt hus - ni säkert känner till huset, nr. 99 - som alla ger oss beröm för och säger att det är det finaste huset på hela Kalle Post! Tack! (Vi så klart frågade många i området om vi behövde bygglov men alla sa nej)Inget konstigt med det kan man tycka, men en av våra grannar tyckte det och bestämde sig för att klaga till Kommunen! (Detta hände för 5 år sedan!)Därmed startade en process som nu har lämnat oss med stress, oro och tveksamhet om vi fortfarande kan bor k

Skapad: 2022-06-20 Statistik

Tågstation för persontrafik i Hökön Sydostlänken

Sydostlänken väntas bli allvar och de tilltänkta stationerna är Olofström, Lönsboda och Vilshult. Självklart vill vi ha ett hållplats i Hökön, precis som förr i tiden. Som det är idag kommer vi endast få ta del av alla negativa sidor av denna utbyggnad. Kraftigt ökad trafik, mer buller och högst troligt en buss som slutar gå. Vill du också ha ett tågstopp även här va med och påverka genom att skriva under. Kollektiv trafiken är viktigt för oss alla och ett stopp skulle göra Hökön mer tillgänglig

Skapad: 2022-06-14 Statistik

FÄRDTJÄNSTUPPRORET I STOCKHOLMS LÄN 2022

Idag möte med Fredrik Wallén.Vid samtalet framkom att det nya avtalet ska vara klart till hösten 2022 med start till våren 2023.Därför väljer vi att ha kvar denna grupp och så namninsamlingen som fortsätter till 20 juni. Färdtjänstupproret i Stockholms län 2022 Vi som skapat denna naminsamling ser, hör och upplever hur människor som är beroende av färdtjänst/sjukresor far illa i rådande situation. Färdtjänst/sjukresor fungerar inte som tänkt enl.lagen. Idag görs skillnad på var man bor i länet. 

Skapad: 2022-03-10 Statistik

Taggtråd runt Kiviks marknad borde vara förbjudet

Detta är skickat till Jordbruksverket då jag inte kan släppa alla olyckor som detta kan orsaka med taggtråds stängsel.   TYCKER NI SOM JAG? SKRIV UNDER SÅ SKA DETTA SKICKAS VIDARE TILL JORDBRUKSVERKET SENARE MEN ÄVEN TILL KOMMUNEN OCH LÄNSSTYRELSEN!   OBS! Detta handlar inte om inträdet utan taggtråden. Enl jordbruksverket är det lagligt att inhägna för nätkreatur, får och getter!!!   "Jag skriver till er pga att arrangörerna för Kiviks marknad inhägnat hela marknadsplatsen med taggtråd. I någon

Skapad: 2022-06-23 Statistik

PETITION TILL SVENSKA RIKSDAGEN

PETITION TILL SVENSKA RIKSDAGEN 2022 – 06 - 04 Under årtionden har föreningar, media och olika organisationer samt Justitieombudsmannen och IVO oberoende av varandra konstaterat och påtalat allvarliga brister i socialtjänstens åtgärder både inom kommunens barnenheter och familjerätten. Dessa brister kränker barnens och föräldrarnas mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen (8 kap.), FNs Barnkonvention samt svensk grundlag som slår fast rätten till en rättvis, saklig, opartisk och rättssäke

Skapad: 2022-06-21 Statistik

Återinför Busslinje 430

ÅTERINFÖR BUSSLINJE 430 ”Östgötatrafikens erbjudande är en enkel och fungerande resa mellan A och B förenat med en positiv upplevelse.” Bakgrund Den 19 april 2022 publicerade Östgötatrafiken (ÖGT) följande nyhet under rubriken ’Ännu fler hållbara resor’: ”Den 13 juni utvecklar vi delar av landsbygdstrafiken kring Norrköping för att förstärka utbudet där många människor bor och reser. Syftet är att fler ska kunna och vilja åka kollektivt och hållbart.  […] Simonstorp–Norrköping Linje 430 tas bort

Skapad: 2022-05-30 Statistik

Dela gång/cykelbana för att inkludera en ridstig från gränsen Yxenhult till Eket, Örkelljunga Kommun

Gång/cykelvägen inkluderar idag inte ridvägar. Vi är flera som vill ha en ändring på detta. Vi vill att kommunen ska bli mer engagerade i frågan. Vi behöver ridvägar som kommunen kan tillhandahålla. En av dessa är gång/cykelbanan som börjar vid kommungränsen i Yxenhult och slutar vid Eket i Örkelljunga kommun. Den gamla tågbanan.  Vägen är olika på sina platser, men det finns gott om plats för både gående, cyklister och ryttare. Visst kan vi alla samsas och dela på en väg gemensamt? Vi behöver s

Skapad: 2022-06-16 Statistik

Klimat och jämställdhet måste gå hand i hand

Klimatkrisen handlar inte bara om utsläpp och förhöjda temperaturer. Den handlar om människors liv, hälsa och säkerhet. Flickor och kvinnor som lever i fattigdom drabbas allra hårdast. Kvinnors försörjning hotas, fler flickor tvingas sluta skolan och risken att de utsätts för våld och sexuella övergrepp ökar dramatiskt. Sverige har höga ambitioner i både klimat- och jämställdhetsfrågor. Ändå lyser kopplingen mellan klimat och jämställdhet med sin frånvaro - både från regeringens sida och från fl

Skapad: 2022-03-01 Statistik

Rädda vårt äventyrsbad!

Äventyrsdelen på lokala Eriksdalsbadet är nedläggningshotat. Den handlar om att en moderat inte vill lägga pengar på att renovera, utan istället vill ta bort äventyrsdelen. Vi tycker såklart att detta är skitigt och att det handlar om en inskränkning i barns och ungas rätt till fritid. Vi får inte låta moderaterna ta beslut om sådant som slår hårt mot barn ostört, utan vi måste visa motstånd. Var med och säg emot moderaternas skeva beslut och visa att det aldrig är okej att de gång på gång skär

Skapad: 2022-06-18 Statistik

Skydda skogen vid Flunsåsparken

Skogsområdet norr om Flunsåsparken är hotat. Komunen har planerat att sälja en del av sin mark för att en privat aktör ska få bygga en skola och ett boende med särskild service på platsen. Enligt kommunen behövs det inte fler skolor i området men en friskola vill etablera sig. Behovet av boendet framgår inte men vi tror att det finns bättre platser för det. På kartan är området som ska få byggas på gulmarkerat vilket innebär nästan hela skogen. Beslut om försäljning av skogen ska tas i Fastighet

Skapad: 2022-06-06 Statistik