De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa nedläggningen av Soltunets förskola!

Vi vill värna om en fungerande och trygg barnomsorg i Nora kommun. Vi är emot en nedläggning av Soltunets förskola.   Nedläggningen skulle innebära större barngrupper överlag på Noras förskolor, och en högre barntäthet per pedagog. Det skulle också innebära att det endast finns en förskola kvar i centrala Nora. Med andra ord innebär förslaget flera negativa konsekvenser för samtliga familjer i Nora med barn i förskoleålder.   Nedläggningen innebär även en stor negativ omställning för barnen på

Skapad: 2021-02-19

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 476 472
7 dagar 476 472

Ja till att Kaftrio ska ingå i läkemedelsförmånen

TLV (tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket), NT-rådet (rådet för nya terapier) och läkemedelsbolaget Vertex ska tillsammans hålla förhandlingar kring en ny medicin som finns att tillgå för patienter med sjukdomen Cystisk fibros, denna medicin är inte bara symtomlindrande utan korrigerar det fel som ger upphov till sjukdomen på cellnivå. I studier finns det ingen annan korrektor som ens är i närheten att fungera så bra som kaftrio gör. 2018 sa TLV äntligen ja till Orkambi efter flera nekanden. O

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 4178 4111
7 dagar 390 384

Vi kräver att vårdpersonalen ska ha rätt till fria arbetsskor.

Vi som tycker att vårdpersonalen förtjänar mer än applåder. De förtjänar arbetsskor! Vårdpersonalen ska inte tvingas betala för arbetsskor. Arbetsskor är en del av arbetsklädseln! 

Skapad: 2021-02-05

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 1488 1479
7 dagar 362 360

Upprop för att djur inte hör hemma i Konsumentköplagen

Jag heter Lina Wiman och jag driver sedan några år tillbaka Vikagården Sporthorses AB på en hästgård utanför Falun. Vår verksamhet bygger i första hand på utbildning och tävling av hopphästar både nationellt och internationellt, men vi bedriver även avel och säljer hästar för att överleva rent ekonomiskt.   Jag har nu erhållit en stämning gällande en hästförsäljning jag gjorde för snart tre år sedan. Vid besiktningstillfället (av den då precis fyllda fyraåringen) uppvisade hästen en böjprovsreak

Skapad: 2021-01-15

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 4760 4713
7 dagar 363 358

Riv upp beslutet om sommarverksamheten för förskola och fritidshem i Piteå kommun

Vi kräver att Piteå kommun river upp beslutet om sommarverksamheten inom förskola och fritidshem. Förslaget att endast två förskolor och fritidshem ska hållas öppna i kommunen under sommaren är helt förkastligt både ur barnperspektivet samt smittorisken under en pågående pandemi. Vi kräver även att Piteå kommun utför en ny konsekvensanalys där även barnperspektivet samt risken för ökad smittspridning beaktas. 

Skapad: 2021-02-20

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 321 321
7 dagar 321 321

Rätten till utbildning: En mänsklig rättighet!

Likvärdig utbildning är en rättighet! Statistiken för skolor i särskilt utsatta områden (Järva) pekar på negativa trender där majoriteten av avgångseleverna i grundskolan inte är behöriga till att söka gymnasieskola.  Mer än hälften av skolungdomarna i Järva har valt bort kommunala skolorna i området och väljer istället fristående skolor i andra delar av Stockholm. Ett exempel är Al Azharskolan.  Al Azharskolan har under alla år den har varit verksam lyckats med att få samtliga elever att bli be

Skapad: 2021-02-14

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 1188 1159
7 dagar 318 309

Min bästa vän har fått ett besked om att han inte får stanna i Sverige. Vi behöver er allas hjälp för att kunna överklaga detta beslutet genom att samla in en massa namn underskrifter.

Hej, Det är Giorgis bästa vän och jag fick veta att han har fått ett negativt svar om att få bo i Sverige. Det är en sån nyhet ingen vill få eller få höra.   Ända sen dagen Giorgi börja i samma skola som mig, så har jag känt mig bekväm med honom. Han är en mycket bra människa, han har potential till många saker som i matematik; No So. Han har även bra potential till boxning.   Giorgi är en person som alla behöver i sitt liv, han är en mycket bra vän. Han hjälper till när man behöver honom.

Skapad: 2021-02-24

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 246 244
7 dagar 246 244

Rädda Torsjön i Kolmården

Vi protesterar mot Trafikverkets planer på massupplag i skogen vid Torsjön, Kolmården. Ett naturområde som hör till de mest värdefulla i Sverige. Tunnelbygget genom Kolmården för att skydda värdefulla skogar och sjöar, är i sig vällovligt. Men detta massupplag på 150 000 kvm kan knappast vara oundvikligt. Sprängsten från Ostlänkens 8 km långa tunnel kommer innehålla sprängmedelsrester som läcker kväve, som lakas ur massorna över tid till följd av nederbörd. Det kväveberikade vattnet från massupp

Skapad: 2021-02-24

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 188 188
7 dagar 188 188

LÅT EYAD, ZEYAD OCH DERAS MAMMA ATT STANNA

17 åriga Eyad och 19 åriga Zeyad och deras mamma har blivit utvisade från Sverige efter 11 år i landet. Båda bröderna tvingas att avsluta sina studier och lämna landet. Hjälp oss och få familjen att stanna efter 11 år av slit och hårt arbete i ett främmande land. Hjälp vår klasskompis Eyad att stanna i Sverige och ta studenten med oss. Hjälp Zeyad att få stanna i Sverige och utbilda sig vidare. Hjälp deras mamma att fortsätta leva i ett tryggare land än landet de utvisas till! Hjälp denna familj

Skapad: 2021-02-20

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 183 183
7 dagar 183 183

Söderfors måste ha Rörholmsbadet och campingen kvar!

Den vackra bruksorten Söderfors i norra Uppland har sedan början på 1970-talet en fantastisk utomhusbadanläggning, Rörholmsbadet. På den tiden var det Söderfors kommun som såg till att Rörholmsbadet byggdes. Sedan 1974 har Söderfors varit en ort i Tierps kommun. Under många år har bruksborna känt av Tierps kommuns ovilja att satsa på Söderfors, och fått se på hur orten sakta nedrustats. Bruksborna har protesterat och kämpat mot många ofördelaktiga kommunala beslut. Nu är det dags att protestera

Skapad: 2021-02-08

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 1136 1115
7 dagar 181 180