De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Uppmaning till Aftonbladet och Expressen: sluta skriva kroppshetsande rubriker!

Varje vecka publicerar kvällstidningarna och deras söndagsbilagor omslag och löpsedlar där huvudnyheten handlar om att gå ner i vikt. "Rasa i vikt utan att banta!", "Tappa 5 kilo på en månad!", "Jobbar hemma - har tappat 17 kilo!" är några exempel från i år. De här rubrikerna läses av människor i alla åldrar och situationer då de står framme vid kassorna i butiker, det är alltså inte fråga om att man kan låta bli att köpa dem för att slippa påverkas av budskapet: att våra kroppar borde bli lätta

Skapad: 2021-12-16 Statistik

NEJ! Bygg inte på ängarna och de öppna ytorna runt Hallunda Gård!

Botkyrka kommun vill bygga ca 350 (tidigare 600-800) bostäder i området kring Hallunda Gård. Exploatering av Hallunda äng leder till historielöshet och förlust av gemensamma historiska och kulturella värden, vilka är av riksintresse och mycket viktiga i nutid och framtid. Botkyrka kommun vill genom byggnationen förminska ett av Sveriges största bronsåldersrösen. Artrika ängar är en bristvara i de norra kommundelarna. Dessa kan inte bebyggas! Genom hård exploatering/bebyggelse planerar man att tr

Skapad: 2020-07-22 Statistik

Utan bönder ingen civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver sedan 2017 en årlig informationskampanj kallad Krisberedskapsveckan som i år anknyts till pågående pandemin. Men den rådande corona-krisen visar vårt samhälles extrema sårbarhet. Om Sveriges gränser stängs beräknas maten ta slut inom tre dagar. I första hand beror det på bränslebrist, men även om det fanns transportmedel så skulle maten vara slut inom en vecka. Sedan 1990-talet har vi inga beredskapslager alls längre, varken av mat eller

Skapad: 2018-06-09 Statistik

Nej till exploatering av Björhövda, Norrtälje.

Björhövda är en fin liten bygd 2 mil norr om Norrtälje, mitt emot Vätö.Vi ser med oro och sorg hur naturvärden i området slaktas till förmån för girighet. Det sker nämligen huvudlös exploatering av ett flertal markytor i bygden. Kommunen verkar inte säga nej till något. Som exempel har exploatören Ulf Johansson kalhuggit hela Engelbrektstunet till förmån för att bygga hus. Den vackra lilla udden som Miljökontoret hade avsett skulle bli skyddsvärt biotopområde p g a inventerade rödlistade arter ä

Skapad: 2023-01-11 Statistik

Rädda barnens rätt till kulturskola på landsbygden

Skriv på!!! Dela,dela,dela!  Till er alla på Facebook och till alla föräldrar till barn som mister sin plats på Kontskolan på landsbygden!   Det är med sorg i hjärtat jag skriver detta brev och meddelar att Åmåls kommun har bestämt att Kulturskolan skall bantas ner rejält och därmed är Jessica Fleetwoods 30% anställning som konstlärare (till era barn) uppsagd. Det är mycket beklagansvärt att den enda aktivitet som finns för våra barn på landsbygden med kontinuitet skall sopas bort.  Vi kräver en

Skapad: 2023-01-10 Statistik

Stoppa planerna på vindkraftspark Orreklint Uknadalen!

Det planerats att bygga en vindkraftspark belägen två kilometer syd /sydväst om Falerum i Åtvidabergs kommun och cirka tolv kilometer nordväst om Överum i Västerviks kommun. Syftet med denna namninsamling är att omedelbart stoppa denna etablering, med hänsyn till nedanstående argument. * Risk för förorening av dricksvattentäckt i hela Uknadalen. *Eftersom det är känt att vindkraft kan skada djur och naturlivet och rekomenderas placeras på lämplig plats är Uknadalen en direkt olämplig plats. Här

Skapad: 2023-01-08 Statistik

VÄSTRAUPPRORET MOT HÄLSOSCHEMA!!

VI PROTESTERAR MOT HÄLSOSCHEMA!! ALL PERSONAL INOM VÅRD & OMSORG I SOLLEFTEÅ KOMMUN STÅR TILLSAMMANS MED KOMMUNAL BAKOM DENNA NAMNINSAMLING I SYFTE ATT PROTESTERA MOT KOMMUNENS BESLUTSFATTARE OCH POLITIKERS BESLUT OM ATT INFÖRA BEMANINGSHANDBOK/HÄLSOSCHEMA/VÄLFÄRDSRESA UTAN ATT FÖRHANDLA MED KOMMUNAL ELLER ENS BJUDA IN OSS PERSONAL TILL DELAKTIGHET I DETTA BESLUT SOM BERÖR VÅRT SÄTT ATT ARBETA/SCEMALÄGGNING/FRITID OCH ARBETSMILJÖ  Hjälp Oss och skriv under!!   Sollefteå kommun har kommit på

Skapad: 2023-01-06 Statistik

Rädda Coop Kroppkärr

Coop-butiken på Norra Kroppkärr är hotad. Då vi som bor i stadsdelarna runt butiken vet hur mycket den betyder för området vill vi nu göra vad vi kan för att den ska få vara kvar.  Så skriv på. 

Skapad: 2023-01-04 Statistik

Vi kommer att vägra att ange våra elever!

Vi kommer att vägra att ange våra elever! En namninsamling för personal verksam inom svenska skolan. I Tidöavtalet, den skriftliga överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, som offentliggjordes 14 oktober 2022, finns förslag som kan innebära, att vi inom skolan kan bli skyldiga att informera Polis och Migrationsverk om vi har en elev som vistas i landet utan tillstånd. Syftet, enligt avtalet, är att genom informationsplikten, så ska möjligheterna att leva i landet utan t

Skapad: 2022-12-25 Statistik

Djurförbud för Furuviksparken

Den 14 dec 2022 sköts tre apor (schimpanser) till döds i Furuviksparken. En fjärde blev skottskadad. När aporna rymde valde Furuvik att ta dit jägare som sköt (avrättade) dem. Inga andra alternativ prövades innan - trots att alternativ fanns. När detta skrivs, över ett dygn efter rymningen, har den skottskadade apan ännu inte fått vård och ingen vet om den ens lever trots att den befinner sig inuti ap-huset! Uppdatering 17/12: alla 4 schinpanser (Linda, Torsten, Santino och Manda) är nu bekräfta

Skapad: 2022-12-15 Statistik

Ett andra år till Lunnevads Danslinje

Föredetta deltagare har länge försökt övertala ledningen om att skapa ett år två på Lunnevads Danslinje. Men det går inte snabbt, och vi som nu går som den enda dansklassen på skolan vill ha ett till år på vår fina folkhögskola. Danslinjen håller minst lika hög kvalitet som de andra linjerna där deltagarna får gå två år. Var är vårat andra år? Tiden är knapp, skriv på idag!Skriv på denna Namninsamling för att visa ledningen att intresset finns!

Skapad: 2022-11-24 Statistik

Rädda Mälarhöjdens parker

Rädda Mälarhöjdens parker Först Kastanjeparken.Och nu… ännu en park där grävskoporna ska rulla in.Stockholm stads nya förslag gäller grönområdet söder om Mälarhöjdens kyrka, längs Slättgårdsvägen.Här ska flervåningshus byggas trots att en kartläggning visar att det parkklassade området har ”påtagligt till högt naturvärde” i “skyddsvärd trädmiljö” med ”31 rödlistade arter”. Ska vi acceptera att förtätningen av Mälarhöjden fortsätter? Att barnens utflyktsplatser och pulkabackar försvinner? Att bil

Skapad: 2022-10-10 Statistik

BEVARA SMÖRLYCKAN OCH VICTORIASTADION

Region Skånes utredning om var det nya sjukhuset i Lund ska byggas föreslår tre olika alternativ – ett nytt sjukhus på Smörlyckan, ett nytt sjukhus på Brunnshög alternativt förtätning av nuvarande sjukhusområde. Vi i Lunds FF, Lunds SK, Allmänna Tennisklubben Lund, Teknologkårens IF och Lugi Badminton välkomnar en satsningen men vi är kritiska till planerna på att lägga ner Smörlyckans IP och riva Victoriastadion för att ge plats åt ett nytt universitetssjukhus. Vi har därför tagit initiativ til

Skapad: 2022-09-08 Statistik

Namninsamling för badhus i Löddeköpinge. Du stödjer vår namninsamling för badhus/simhall i Löddeköpinge.

Badhus i Löddeköpinge   I Löddeköpinge har det funnits badhus i mer än 40 år. På Tolvåkerbadet finns en stor och framgångsrik simklubb och många dagliga besökare som simmar med skolan, motionssimmar, vattentränar, går på simskola mm. Badhuset här har 90 000 besökande varje år. Genom det politiska beslutet att endast ha ett badhus upphör all verksamhet för både simklubb och för invånarna i Löddeköpinge. Detta beslut är ett stort steg bakåt. Kommunens politiker har inte lyssnat på utan kört över i

Skapad: 2022-06-12 Statistik

NEKA NATO - VI KRÄVER EN FOLKOMRÖSTNING!

Den 15 maj beslutade regeringen om NATO medlemskap utan att ge folket en chans till folkomröstning i frågan innan. Detta är oacceptabelt, då denna fråga är något som likt EU och EURO- medlemskap kan komma att förändra Sverige i generationer. Vi behöver därför ta saken i egna händer. Politikerna menar att Nato medlemskap är nödvändigt för att vi ska vara trygga, men vi ser snarare att detta är en medveten provokation som kan leda till ett storskaligt krig och ekonomisk kollaps - något som är mots

Skapad: 2022-05-18 Statistik

Bevara alternativet att betala med kontanter! Affärer ska inte kunna utesluta kontant betalning. Ingen ska tvingas till digital betalning.

Jag som skriver under vill behålla kontant betalningalternativ i alla affärer, restauranger etc. Ingen ska tvingas att använda digital betalning. Ingen affär, restaurang etc ska kunna vägra kontanter. Banker ska ta emot och hantera kontanter utan skyhöga avgifter och konstrande och möjliggöra för affärer, restauranger etc att hantera kontanter. Lagstiftningen om att kontanter är ett lagligt betalmedel i Sverige måste praktiskt innebära att de inte kan väljas bort. Argument om säkrare betalning m

Skapad: 2022-05-04 Statistik

Inför läroplikt nu!

Dagens skola är långt ifrån någon dröm och det är inte bara kvalitén på undervisningen som brister – utan även tryggheten. Lärandet är eftersatt och vi ser allt oftare återkommande rapporteringar om elever som blir utsatta för våld. Av skollagen framgår att utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vi kan dock konstatera att det idag är långt ifrån verkligheten. Var femte elev i årskurs nio känner sig inte trygg och var tredje e

Skapad: 2022-01-25 Statistik

Lagändring för ofrivilligt faderskap/påtvingat faderskap

Varje år drabbas 4000-10.000 män av så kallat ofrivilligt/påtvingat faderskap. I "jämställdhetens Sverige" är inte detta jämställt på något vis alls. Kort sagt så har kvinnor i sådana situationer alla tänkbara fördelar och rättigheter medan männen har enbart skyldigheter, ansvar och är inget annat än vandrande plånböcker. Så det krävs en lagändring. I den nationella initiativrätten krävs det 100.000 namnunderskrifter inom 18 månader för att få tillstånd en nationell folkomröstning.

Skapad: 2022-01-05 Statistik

Vi som vill betala med kontanter oxå

24 mars 2023 beräknas det inte längre vara lönsamt för handeln att ta betalt i kontanter, och 2025 kan hälften av affärerna ha slutat hantera sedlar och mynt över huvud taget. ”Utvecklingen mot ett samhälle där kontanter spelar en mycket marginell roll går i rasande takt”, varnade forskarna.   https://www.facebook.com/groups/438223646816602

Skapad: 2021-10-08 Statistik

Byxskyddslagen

Gör det olagligt för vuxna att utnyttja tonårsbarn för sexuella övergrepp! Vi på Treskablinoll föreslår att en byxskyddslag ska inrättas för att hindra vuxna från att kunna sexuellt utnyttja tonårsbarn. Idag kan vuxna utnyttja att lagen ser mellan fingrarna om ett barn är byxmyndig, vilket sker när ett barn fyller 15 år. Med en Byxskyddslag får alla barn under 18 år samma lagliga skydd. Signera vår namninsamling för att skydda tonårsbarn i Sverige! Idag saknar tonårsbarn som är över 15 år men u

Skapad: 2021-09-21 Statistik