Senaste namninsamlingarna

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish

Stoppa migrationsverket från att bryta mot barnkonventionen!

Migrationsverket upprepar gång på gång brott mot barnkonventionen Sverige åtagit sig och även 1:a Januari 2020 valt att genomföra den till svensk lag!  Att upprepade gånger avslå ansökan från en förälder eller vårdnadshavare står i strid mot barnkonventionen samt europeiska unionens konvention om de mänskliga rättigheterna där det framgår att var och en har rätt till privat- och familjeliv, sitt hem och korrespondens, man väljer i dessa avslag att avsiktligt diskriminera barnets rättigheter!   V

Skapad: 2021-05-06

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 777 751

Dalenkurvan

UPPROP Angående väg nr. 568, Boxholm - Blåvik. Blåvik är i dag en kraftigt expanderande bygd och måste ha ett väl fungerande vägsystem. Vi hemställer att Trafikverket snarast rätar vägen vid ifrågavarande plats och bygger en ny sträckning enligt vårt förslag (se bifogad karta). Markägaren, Boxholms Skogar, är villig att upplåta mark. Två kurvor försvinner och därmed minskar risken för olyckor, samtidigt som vägen blir ca 180 meter kortare.Hoppas Du vill stödja uppro

Skapad: 2021-05-06

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 58 58

Bevara de gamla tennisbanorna i Ronneby Brunnspark!

  Bevara tennisbanorna från slutet av 1800-talet i Ronneby Brunnsparks anrika kulturmiljö! Byggnadslov har beviljats av Ronneby kommun för att bygga om dessa till padelbanor! Bygg padelbanorna på annan plats utomhus med möjlighet för extra ljud- och ljushantering.

Skapad: 2021-05-05

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 162 159

Trottoar/gångbana mellan Port 73 och Nynäsvägen

Denna namninsamling är för att visa Haninge Kommun och ägarna av Port 73, CBRE Global Investors, och alla delägare av samfälligheten Söderby Huvudgård S:1, att det finns ett utbrett intresse hos allmänheten för att anlägga en trottoar/gångbana på sträckan mellan Port 73 och Nynäsvägen. Det är, och har länge varit, en otrygg sträcka för alla de fotgängare som rör sig där. Idag finns en konflikt om vem som skulle ansvara för att anlägga en trottoar här. Kommunen menar att det är samfälligheten där

Skapad: 2021-05-05

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 132 132

Ge människor rätt att välja bort Astra Zeneca

Som 65+ har man sedan några dagar tillbaka inte rätt att välja bort Astra Zeneca som ger 70% skydd och dessutom varit orsak till allvarliga biverkningar och även dödsfall hos tidigare friska människor. I Danmark har man pausat vaccinet helt medan man på FHMs hemsida kan läsa : FHM rekommenderar att AZ används för att skydda personer som är 65 år eller äldre som bedöms ha hög risk för allvarlig sjukdom i C19 och en låg risk för allvarliga biverkningar.Myndigheten bedömer löpande ny kunskap om vac

Skapad: 2021-05-05

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 13 13

Rädda pedagogerna-stoppa neddragningarna i Sollentunas skolor!

Rädda pedagogerna-stoppa neddragningarna i Sollentunas skolor! Öppet brev till Sollentuna kommunfullmäktige angående de stora neddragningarna i utbildningsnämndens budget rörande Sollentunas förskolor, skolor och fritidshem Det är med stor oro vi medborgare och föräldrar i Sollentuna kommun noterar att en stor neddragning planeras att antas av kommunfullmäktige den 17 juni i år. Cirka 46 miljoner kronor ska sparas. Utbildningsnämndens egen bedömning är att det huvudsakligen är personal man kan s

Skapad: 2021-05-04

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 387 386

Vi som vill ha kvar fårhagen/hundhagen Breared i Varberg!

Vi startar en namninsamling för att vi är många vill ha kvar och som vistas i hundrastgården!Ja vi har två hundrastgårdar i kommunen men dem underhålls inte, är väldigt små, gropiga och steniga . Det har i flera år varit en bra hundrastgård för att kunna släppa sin hund så att hundarna kan leka och umgås med varandra, så varför ta bort den möjligheten för oss nu? Förhoppningsvis så kan vi visa Varbergs kommun hur många det är som vill ha kvar denna hundrastgård och att de ändrar sig! (Man måste

Skapad: 2021-05-04

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 200 199

Riv inte Nitrolack

Lövholmen ska omvandlas till bostadsområde. Vi vill att en varsam utveckling sker med fler byggnader som bevaras för att behålla karaktären av industriområdet. Liknande exempel finns tex i Norrköping, eller i Tyskland I dagsläget är 17 av 21 byggnader hotade av rivning.Just nu ligger ev aktuell ansökan om rivning av Nitrolackfabriken. Bygglovet/rivningslovet har inte gått igenom då byggnaden är grönklaassad (liksom dem flesta byggnader på denna plats.)Just nu ligger beslutet hos politikerna i st

Skapad: 2021-05-04

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 1808 1789

Opinion mot nybebyggelse på Knivsta Tarv 2:1 på åkern mellan Västa Ängby och Åby.

Fastighetsägare till Knivsta Tarv 2:1 planerar tillsammans med BoKlok bebygga åkermarken utanför Västra Ängby och hela vägen upp till Åby. Det planeras att byggas upp till 800 hus och bilvägar för bla kollektivtrafik. Denna marken används friskt idag av motionärer, barn på förskolorna i Västra Ängby, flanerare och naturälskare. Här lever massor av djur bla rådjur, älgar och svanar. Det är en fantastisk landsbyggd men ändå så när centrum. Vi som bor i området bor där just p g a närheten till dett

Skapad: 2021-05-04

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 250 249

Låt oss stanna

Wendelsbergs Folkhögskola kommer i år att bryta sina tidigare normer av att möta elever och samarbeta med densamme. Andra år har eleverna kunnat flytta ut under helgen vi slutar skolan (den 28:e maj) även detta läsår kunde vi flytta in veckoslutet innan vi började fredag- söndag när skolan börjar på måndagen. Ni kan tänka er vår chock när det tre veckor innan skolavslutning nämns på internatmöte att vi förväntas flytta ut innan kl. 17:30 den 28:e. Detta är en namninsamling som kommer lämnas till

Skapad: 2021-05-04

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 55 53