Senaste namninsamlingarna

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska

#avgå2022 - Norrtäljes styre måste avgå!

Den 24 oktober fattades ett ovanligt beslut i kommunfullmäktige i Norrtälje. Styret (M+L+KD+SD) smög in en ändring av ett ord och höjde därmed sina arvoden med 27%. Det var fel, det är nog alla överens om.  På kvällen den 25 oktober backade Bino Drummond (Kommunstyrelsens ordförande) och Moderaterna och då skrev jag så här i Facebook-gruppen PiNK (politik i Norrtälje kommun: Alla kan göra fel och det är hur man hanterar dessa fel som visar vem man är. Jag trodde då att vi skulle få en ärlig, öp

185 Skapad: 2022-11-03 Statistik

Nej till vindkraftsprojekt Östavall

Under slutet av 2022 genomförs nya samråd i syfte att lämna in en ny tillståndsansökan om att få bygga färre men högre vindkraftverk inom projektområdet. De sjutton (17) nya vindkraftverken som avses kommer att ha en höjd på 290 m. Detta kan jämföras med Snöbergsmasten som har en höjd på drygt 300 m. Om du är emot att kommunens folkvalda politiker ger sitt godkännande till detta, skriv under här. Listan kommer sedan att lämnas till berörda politiker. 

146 Skapad: 2022-11-03 Statistik

Regnskydd på Nymånegatans hållplats !!!

Denna namninsamling berör det faktum att det på Nymånegatans hållplats saknas något som kan skydda mot vädrets makter, särskilt regn och snö. Vi vill ha ett liknande regnskydd som finns på Galilei,s hållplats. Detta då vi förstår att det inte går att ha en väntkur med glas på grund av vandalism. Det är aktuellt med ett regnskydd då denna hållplats används allt mera.

50 Skapad: 2022-11-03 Statistik

Arbetskläder och arbetsskor efter väder, för anställda inom förskola och skola i Nacka kommun!

Att medarbetare anställda av Nacka kommun får arbetskläder och arbetsskor efter årstiderna inom barnomsorg och skolbarnsomsorgen. Att som anställd behöva stå för kläder som slits i det tuffa arbetet med barn både inomhus och utomhus hör till en föråldrad tid. Att varma skor, regnstövlar och inomhustofflor osv. behövs tillsammans med kläder för väder och aktivitet blir kostsamt för den anställda. Att ha mössa och vantar som går att arbeta med och är av kvalité är inte gratis och inget som arbetsg

79 Skapad: 2022-11-02 Statistik

Mer resurser till Vården i Nacka kommun! 2023

Till politiker i Nacka kommun inför budgeten 2023.   De senaste åren har vi undersköterskor och övrig vård-omsorgspersonal arbetat under en enormt hög anspänning och stress. Oro för våra vårdtagare, oro för våra anhöriga och oss själva. Vi har mött död och sorg.   Det är svårt att på ett någorlunda kort sätt beskriva arbetet och situationen i vår vardag i vanliga fall, rent omöjligt i en pandemi. För att bara ge ett exempel i arbetet med demenssjuka under denna pandemi där de demenssjuka person

20 Skapad: 2022-11-02 Statistik

Fortsatt gratis buss och tåg för Ukraina flyktingar

Från idag den 1 november får inte flyktingar från Ukraina åka kollektivt gratis längre. Detta gör att man stoppar upp möjligheterna för studier och arbetssökandet på ett abrupt sätt. Vän av ordning kommer att säga de kan ju göra detta digitalt. Då kommer nästa problem, de har inget internet.Genom att inte låta dem åka med i våra näst intill tomma bussar utan avgift skapar våra politiker och tjänstemän en inlåsningseffekt och samtidigt bromsar de upp möjligheterna till en bra integration i vårt s

253 Skapad: 2022-11-01 Statistik

Svik inte norra Sverige, Utbildningsinstitutet!

Svik inte norra Sverige, Utbildningsinstitutet!   För bakgrundsinformation, se längre ner.      Vi som studerar kyrkomusik på Musikhögskolan i Piteå vid Luleå Tekniska Universitet anser att den pastoralteologiska delen av utbildningen (som ges av Svenska Kyrkans utbildningsinstitut, SKUI) är utformad på ett mycket bristfälligt sätt. Som det ser ut nu ska vi efter den treåriga utbildningen på musikhögskolan är klar antingen flytta 780 kilometer söderut för att kunna läsa den ordinarie halvfartsut

63 Skapad: 2022-10-31 Statistik

Måndag tillbaka på REX

Vi som vill att "Måndagsgänget" ska återuppta inspelningen av podcasten Måndag i REX pizzerias källare varje söndag

15 Skapad: 2022-10-31 Statistik

Höj lönerna - Skrota industriavtalet!

Varför måste vi arbetare betala för krisens kostnader och prisökningarna? Det är dags att sätta hårt mot hårt! Det räcker inte längre med att vi knyter näven i fickan och tittar på när våra förtroendevalda viker sig i avtalsrörelserna. Tillsammans kan vi visa att vi medlemmar inte finner oss i att få en försämrad levnadsstandard till följd av prisökningarna och räntehöjningarna. VI kräver skäliga löner i den kommande avtalsrörelsen. Idag går LO-facken ut och förkunnar att man inte tänker bidra t

5 Skapad: 2022-10-31 Statistik

Ut med blodiglarna i Norrtälje

Folk måste gå samman nu och markera att nu är det nog !!! Alla de politiker i Norrtälje, som röstade för den 25% lönehöjningen ska sparkas ut. De är inte längre förtroendevalda.    

16 Skapad: 2022-10-30 Statistik