Senaste namninsamlingarna

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish

Väktare på bussen

Vi vädjar om att få väktare på bussen mellan Karlskoga och Degerfors för att minska och få stopp på brottsligheten som sker omkring och på bussarna. Detta måste få ett stopp innan någon blir så allvarligt skadad så hen dör. Det finns många arbetslösa väktare och säkert många föräldrar som även skulle vilja utbilda sig för att hjälpa till. Snälla Karlskoga kommun och Degerfors lyssna på oss nu och gör något GENAST!!

Skapad: 2020-11-22

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 103 101

Rädda hägg- syren och valnötsträd i Gröndal

Vi Gröndalsbor protesterar mot planerna på att fälla hägg, syren och valnötsträd intill Lövholmsvägens trottoar utanför Stora Fågelsången med dess koloniträdgårdar. 1.     Träden är viktiga för vår rekreation. De blommar rikligt varje vår och doftar och vi är många som gläds åt dem. 2.     Träden ger näring till humlor och bin. 3.     Trottoaren i fråga är bred nog för cyklister och gående. 4.     Den sträcka som avses är kort, cirka 400 meter. 5.     Om man önskar ordna särskild cykelbana kan d

Skapad: 2020-11-22

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 542 539

Ta inte busslinje 50 ifrån oss! / Till Region Stockholm och SL

BUSS 50 försvinner från Hornsberg! Låt oss stoppa det! Hornsberg är ett av de tätast befolkade områdena på Kungsholmen. Buss 50 ger bra transport till och från Hornsberg. Att ta bort den leder till större trängsel, ökad biltrafik, och försämrad transport för oss alla som bor och arbetar i området! Infrastruktur ska följa byggande, vi måste få den service vi betalar skatt för!

Skapad: 2020-11-22

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 20 19

Ogillande av Stenungsunds kommuns presenterade detaljplan för resecentrum

Tisdagen den 29 oktober 2020, genomförde Stenungsunds Kommun två samrådspresentationer av den detaljplan som arbetats fram, gällande Stenungsunds Resecentrum.  Närvarande kunde konstatera att beslut tagits 2016 för denna detaljplan utan att ha presenterats i kommunens översiktsplan att kommunens innevånare informerats eller tillåtits vara delaktiga att berörda angränsande kommuner har delgetts relevanta fakta och underlag att ha den samhällsnytta som krävs av ett infrastrukturprojekt i den prese

Skapad: 2020-11-22

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 20 20

Minska rädsla och öka tillit i Coronakrisen

Ett öppet medborgarbrev till Folkhälsomyndigheten Sedan några veckor ökar antalet laboratoriebekräftade fall av covid-19 kraftigt, helt mot Folkhälsomyndighetens i somras publicerade förväntan. För att inte förlora kontrollen planerar regeringen numera omvälvande åtgärder som kommer att påverka både medborgarnas rättigheter och näringslivets utveckling extremt negativt. För att undvika en överbelastning av sjukvården pga covid-19  -"plana ut kurvan" - är det absolut nödvändigt att modellera pan

Skapad: 2020-11-21

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 11 9

Rädda Novas streetfood-park i Vega

Haninge kommun vill jämna Novas streetfood-park i Vega med marken. Detta hänvisas till en stadsplan från 1986 som syftar till att det bara ska vara allmän parkmark på platsen. Ägarna till fantastiskt mysiga och trevliga Novas streetfood-park har satsat flera miljoner på bygget, fått serveringstillstånd (där kommunen varit inblandad i beslutet) Hur kan det komma sig att ingen från kommunen opponerat sig tidigare? Snälla skriv under och hjälp till att rädda denna fantastiska oas ♡

Skapad: 2020-11-21

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 68 68

Namninsamling för att göra kommunala trafiken i Stockholm (SL) gratis

All kommunal trafik i Stockholms regionen (SL) ska bli gratis för alla innan 2025

Skapad: 2020-11-21

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 14 14

Stöd Kimia och hennes familj kamp för att få uppehållstillstånd

Kimia Gheisaripourshehni kom till Sverige 2013 tillsammans med hennes familj. Familjen har fått leva i ovisshet och orättvisa i 7 år, utan bidrag eller möjlighet att försörja sig. Anledningen till varför familjen flyttade till Sverige var för att Iran är ett diktaturellt land och föräldrarna vill att barnen ska få leva i ett fritt land med egna viljor samt möjligheter. Kimia har gått klart skolan, tagit examen i sin gymnasieutbildning och mamman jobbar. Kimias lillebror Yahya är hörselskadad och

Skapad: 2020-11-20

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 202 200

Stäng skolorna Umeå Kommun-rädda liv!

Vi ställer oss mycket frågande till varför ni är så vaga och otydliga gällande distansundervisningen. Det lämnar fler frågor än svar. Många bor utanför Umeå och behöver således åka kollektivtrafik till varje morgon i full rusningstid. Förklara för oss hur det är hållbart att vi ändå skall behöva åka in tre veckor av fyra på en månad och samtidigt inte belasta kollektivtrafiken. Det går inte ihop. Dessutom förstår vi inte hur ni tänker med distansundervisning var tredje vecka. Visst kommer det bl

Skapad: 2020-11-20

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 67 67

Stoppa beslutet att riva Novas streetfoodpark

Haninge kommun har beslutat att riva Novas Streetfood Park i Vega med hänvisning till en stadsplan från 1986 som säger att det ska vara allmän parkmark på platsen, trots att det varit krog- och kaféverksamhet på platsen under väldigt lång tid.  Detta vill vi protestera mot! Novas Streetfood Park kan vara det bästa som hänt Haninge i matväg. Förutom att det skapar en underbar mötesplats för kommunens invånare och ett antal arbetstillfällen inom kommunen. Kommunen bör applådera företagare som gör

Skapad: 2020-11-20

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 1793 1781Facebook