Satsa på häst- & ridsport i Pajala Kommun!

Föreningen Pajala Hästkraft har under en lång period haft en pågående diskussion med ledande politier i Pajala Kommun om att öppna upp vår ridanläggning i Pajala och att starta en ridskoleverksamhet. På måndagens allmänna utskott fanns ett förslag om att bevilja ett driftsbidrag för att kunna hålla ridanläggningen öppen. På sittande möte väljer dock ledande politiker att istället lägga ett förslag om att ridanläggningen i Pajala ska säljas. En försäljning av anläggningen innebär att vi inte kommer kunna starta upp någon verksamhet och att det inte kommer finnas en allmän anläggning att nyttja för att utöva hästsport i Pajala Kommun.
 
På måndag den 24/5 ska kommunstyrelsen besluta i ärendet. Vi behöver övertyga våra politiker i Pajala om att en ridanläggning och en ridskoleverksamhet är viktig för kommunen och att vi är många som ser framemot den planerade verksamheten! 

 


Pajala Hästkraft    Kontakta namninsamlingens skapare