Sänk skatten och avgifter på bensin och diesel

Skriv under för att vi ska få sänkta skatter och avgifter på drivmedel.

Det är inte rimligt att främst landsbygden ska drabbas så hårt av dessa höga skatter och miljöavgifter som nu finns.

Så skriv under för en levande landsbyggd.