Sänk hastigheten utanför Stråvalla förskola

Kära Stråvallabor!

Just nu ligger det ett ärende hos Länsstyrelsen (nr 258-2012-17) angående ansökan om sänkt hastighet på Varbergsvägen eller väg 845, utanför Stråvalla förskola.

I området bor många barn och att korsa vägen för att ta sig till och från Förskolan (eller förbi ner till stranden osv) är i dagsläget rent livsfarligt.

Vi vill sänka hastigheten till 30 km/h i enighet med Varbergs kommuns egna regler för säker fart utanför skolor och förskolor.

Eftersom efterlevnaden av den idag angivna hastigheten 60 km/h inte är hög behövs det alltså hastighetssänkande åtgärder i någon form. (Till exempel trafikhinder, övergångsställe, fartkameror osv)

Detta finns redan på Varbergsvägen vid tex Bläshammars skola.

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Trafikverket, Polisen samt Varbergs kommun. Yttranden har återkommit och ser inte positivt ut. (Om någon vill ta den av hela dokumenten var vänligen maila.) Endast Varbergs kommun är positiv.

Anledningar att inte sänka hastigheten är bland annat att den redan nyligen sänks från 70 km/h, att det skulle skapa falsk trygghet, att det inte är tätbebyggt område, mm.

Vi har fått till den 28e Aug att lämna synpunkter innan beslut tas baserat på de yttranden som gjorts. Förhoppningsvis kan vi med en namninsamling visa hur många detta berör och hur viktigt det är för området med en säker övergång innan en olycka händer!

Tack för Din medverkan!

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook