Sänk hastigheten i Lemland

  • Längs Lemlandsvägen, sträckan Prästgården-Rörstorp har det bosatt sig flertalet barnfamiljer, hästanläggningar, hundanläggning, samt flertalet privata stall ryttare, pendlare med bussar, samt flera skolbarn.
  • Under denna sträcka finns även flertalet hyresbostäder och sportplan som gör att trafiken även i korsningarna har ökat. 
  • De önskar nu en gemensam sänkning från hastigheten 90 till 70. Sänkningen till 70 sträcker sig nu till Prästgården, man önskar nu förlänga den fram till Gamla Skolan/krossen, vilket betyder en förlängning på ca 2km för att trygga omgivningen djuren, barnen och de som vistaspå vägen och i korsningarna dagligen. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Petra Ramstedt lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...