Säkra skolsituation i Åkered och Näset

Säkra skolbarnens framtid i Näset och Åkered   En tom och möglig Åkeredsskola utan rivningsbesked, skolklasser som splittras och överfulla högstadieskolor som ej kan ta emot våra barn.  Föräldrar och boende i Åkered och Näset kräver nu att skolfrågan i området tas på allvar och påskyndas samt att omedelbara åtgärder vidtas för att säkerställa skolgången.   

Sedan flera år tillbaka har skolorna i Näset och Åkered varit föremål för omplanering, arbetsmiljöproblem (mögel) och rivningsbeslut. Bristen på högstadieplatser i närområdet tillsammans med stadens nya process för skolplaceringar gör övergången till högstadiet oviss och otrygg.    Konsekvenserna av detta har bland annat konkret inneburit att elever har evakuerats till skolor på andra sidan stan och att trafiksituationen blivit sämre vid Näsetskolan. Men också att elever fått placering på en skola långt från området och att skolklasser splittrats på ett till synes hänsynslöst sätt vid övergången till högstadium.    Vi föräldrar upplever att frågorna inte drivs fokuserat och med samverkan mellan de olika förvaltningar som har till uppgift att lösa detta. Det har konstaterats många gånger om att det behövs ytterligare en högstadieskola i närområdet  - ändå finns inga planer på var eller när en sådan kommer finnas. Åkeredsskolan dömdes ut som arbetslokal för över ett år sedan - ändå står den mögliga och tomma skolan fortfarande kvar i området och förfaller. Bygglovsfrågan har drivits under ett antal år, utan resultat. Ett bevarandekrav av bl a kakelplattor i gymnastiksalen hindrar nu, paradoxalt nog, processen. Vi undrar om det ens kommer finnas något att bevara i denna takt? Kommer barnen som börjar förskoleklass på Åkeredskolan till hösten ens hinna gå i den nya, planerade skolan innan det är dags för högstadiet? En högstadieskola som i dagsläget inte heller den tycks vara given.   

Vi åberopar nu Barnkonventionen artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa och kräver:  Att barnen som växer upp i Näset och Åkered får en förutsägbarhet i sin skolgång, från förskoleklass till åk 9.  Att Gbg stad säkrar tillräckligt många platser i skolupptagningsområdet så elever från Åkeredsskolan och Näsetskolan får möjlighet till placering i ett närliggande högstadieskola tillsammans med sina klasskompisar.  Att Åkeredsskolan rivs och att byggnationen av ny skola påbörjas omgående. 


Arbetsgruppen Näset Åkered    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Arbetsgruppen Näset Åkered lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...