Säkerhetsrisk

Stockholm Pilates Center betraktar kunder som en säkerhetsrisk

Stockholm Pilates Center är en stor Pilates-anläggning som förutom att erbjuda träning även utbildar instruktörer i Pilates-metoden. På hemsidan välkomnas kunder att välja bland flera träningsformer, men det gäller inte för personer som har en synnedsättning. Enligt Stockholm Pilates Center utgör nämligen synskadade en säkerhetsrisk. Det bekräftar centret självt efter att de tidigare i våras anmälts till Diskrimineringsombudsmannen. I och med att Diskrimineringsmannen i början av sommaren la ner ärendet är det nu öppet för företag att neka synskadade att vistas i deras lokaler. I förlängningen kan det leda till att synskadade får svårt att röra sig utanför hemmet och därmed har svårt att sköta skola, arbete och fritidsaktiviteter. Det måste vi stoppa innan det är för sent.

Det var i vintras som en ung kvinna köpte ett träningspaket på Stockholm Pilates Center, men hon hann aldrig börja träna för några dagar senare ringde centret upp kvinnans mamma och informerade henne om att Stockholm Pilates Center av säkerhetsskäl inte låter personer som har en synnedsättning träna hos dem. Synskadade välkomnas dock att komma och ”virra omkring i lokalerna”. I sitt yttrande till den DO-anmälan kvinnan valde att göra beklagar Stockholm Pilates Center att de inte i förväg hade möjlighet att informera henne om att hon inte får träna på centret. Kvinnan har försökt få kontakt med centrets VD som valt att inte svara.

Diskrimineringsombudsmannens utredning visar att andra Pilates-studios i Stockholm välkomnar synskadade kunder och hänvisar kvinnan dit istället. DO:s agerande har anmälts till Justitieombudsmannen, och Stockholm Pilates Center fortsätter att utestänga synskadade från sina lokaler och vidhåller att personer som har en synnedsättning utgör en säkerhetsrisk.

Genom att skriva under namninsamlingen markerar du att du inte accepterar att Stockholm Pilates Center betraktar kunder som har en synnedsättning som en säkerhetsrisk.

Läs anmälan här:
http://anmalningstjansten.independentliving.se/stockholm_pilates_center-stockholm-surbrunnsgatan_2012-02-09.html


Aktionsgruppen mot att bli betraktad som en säkerhetsrisk    Kontakta namninsamlingens skapare