Säg ifrån; vi vill ha specialiserad lymfvård kvar!

Upprop: rädda Rehabcenter Sfären
Dagvården, slutenvården och den nuvarande lymf-läkarmottagningen försvinner. Bräcke diakoni tvingas på grund av Region Stockholms (Stockholms läns landsting) orealistiskt låga ersättningar lägga ner verksamheten på Rehabcenter Sfären. I och med det kommer det mångåriga arbetet med stor kunskap och erfarenhet kring patienter med lymfödem att gå förlorad.

Vi befarar att det kommer leda till att en stor grupp patienter står utan specialiserad och vital vård av ett slag som varken kan skötas genom husläkar- eller primärvårdsavtal.  

För att söka rädda en fortsatt specialiserad vård av patienter med lymfödem ber vi om ditt stöd genom att skriva under detta upprop.  

Namninsamlingen kommer att användas i kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän inom Region Stockholm

****

Stora delar av verksamheten på Rehabcenter Sfären kommer att avvecklas från och med den 1 april 2020;

 

  • Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering dag- och veckovård (vårdval)
  • Lymfödemläkarmottagning
  • Planerad specialiserad cancerrehabilitering veckovård (vårdval)

 

För låga ersättningsnivåer

Anledningen till detta mycket tråkiga beslut är att verksamheterna sedan lång tid dragits med underskott eftersom ersättningsnivåerna inte täcker kostnaderna. Bräcke Diakonis målsättning att bedriva vård av hög kvalitet anpassad till individens behov är inte möjligt i nuvarande situation.

 

Sfärens kunskap är unik

Kunskapen på Sfären är unik i Sverige. Från hela landet vänder vårdpersonal sig till Sfären för kunskap och bedömning av patienter. Ska denna kunskap försvinna? Vad händer om lymfödemläkarmottagningen försvinner, den enda i Region Stockholm?

 

Lymfpatienter blir utan specialiserad vård

Vi befarar att avveckling av Rehabcenter Sfärens  verksamhet kommer att leda till att en stor grupp patienter står utan specialiserad och vital vård av ett slag som varken kan skötas genom husläkar- eller primärvårdsavtal.

 

Utan Rehabcenter Sfären står lymfödemiker nästan utan vård. På Rehabcenter Sfären finns idag den absolut största kompetensen i landet; lymfterapeuter med mångårig kunskap, specialistläkare samt fysioterapeuter. Det finns ingen verksamhet som motsvarar denna. Att förlora 10-15 lymfterapeufter när det redan finns så få att tillgå totalt sett är inte acceptabelt.

 

Skriv under uppropet!

För att försöka rädda en fortsatt specialiserad vård av patienter med lymfödem ber vi om ditt stöd genom att skriva under detta upprop. Namninsamlingen kommer att användas i kontakt med ansvariga politiker samt tjänstemän inom Region Stockholm.

 


Gunilla Jansson, Lymf -och lipödemföreningen Stockholms län    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook