Vi, undertecknade, protesterar mot personalrotation på Önnebacka förskola!


Vad vi protesterar mot:

Efter sommarlovet skall det införas personalrotation på Önnebacka förskola. Det innebär att en personal från varje avdelning (med eller mot sin vilja) kommer att flyttas till en annan avdelning.

Året därefter sker en ny rotation, osv. Efter tre år är alltså alla pedagoger på alla fyra avdelningarna utbytta, och så är det tänkt att fortsätta.

Inarbetade och välfungerande arbetsgrupper splittras och barnen kommer att förlora personal de är trygga med.Skrivelsen - Vi föräldrar protesterar mot personalrotationen:

Läs vår skrivelse som tar upp våra tankar om personalrotationen mer i detalj.

Skicka den till ansvariga eller använd den som ni vill.

 

Så motiverar rektor beslutet:

  1. pedagogerna lär av varandra
  2. man får en mer likvärdig förskola -avdelningarna emellan
  3. barnen får en stadga i att ha fler trygga vuxenkontakter.

Det vi starkast vänder oss emot är motiveringen (3) att barnen får en stadga i att ha fler trygga vuxenkontakter. Vi menar att effekten för barnen snarare blir den motsatta, när en av tre trygga punkter tas bort varje höst.

Avseende punkt (1) och (2) föreslår vi att pedagogerna ges möjlighet att under en eller två veckor göra ett utbyte med en pedagog på av de andra avdelningarna, för ömsesidig inspiration och utveckling.

 

Vad säger skolverket?

Skolverket yttrar sig inte i enskilda ärenden, men i Skolverkets allmänna råd för förskolan tar Skolverket ändå ställning för barnens behov av kontinuitet och varaktiga relationer till personal.

Ett utdrag, sid 24:
"För att barnen ska uppleva trygghet och kontinuitet och kunna skapa varaktiga relationer med både barn och personal är det viktigt att barnen har en fast grupptillhörighet. Kontinuitet i barngruppen mellan barnen och kontinuitet mellan barnen och de vuxna är en förutsättning för att barn ska känna sig trygga, lära och utvecklas i relationen och i samspelet med varandra och de vuxna. "

Fler och längre citat från allmänna råd om detta från Skolverket. doc

 

Alla kan skriva under!

Om du är förälder till ett barn på Önnebacka, skriv gärna "Ja" i fältet så att vi kan se hur många som yttrat sig.

 

Varför en namninsamling på nätet?

Vi tycker att informationen till föräldrarna har varit knapp, och vi anser att föräldrarna bör få chansen att tycka till om denna strukturella förändring. Vi har försökt organisera en namninsamling för föräldrar på förskolan, men våra lappar plockades bort. Enligt beslut av rektor Kerstin Kvinné får vi föräldrar inte kommunicera med varandra via förskolans anslagstavlor.

Vi hoppas därför att informationen om denna sida ska nå ut så att alla som vill får möjlighet att göra sina röster hörda.

Vi hoppas också att detta också kan bidra till att öka demokratin inom kommunens verksamhet.