Rör inte vårt sparande!

En arbetsgrupp inom socialdemokraterna, som leds av finansminister Magdalena Andersson, vill höja skatten på sparande. Att straffa sparande med högre skatt är fel. 

Det har man uttryckt på två sätt – dels säger man sig vilja införa en ”miljonärsskatt”, dels ett tak på ISK. Via en beställd rapport från S till RUT (Riksdagens utredningstjänst) som blivit offentlig framgår att man inom S-arbetsgruppen diskuterat nivåer på maxtak för ISK-sparande på 100 000 kronor och 200 000 kronor. Finansministern har senare sagt att taket kan bli högre, på omkring 3 miljoner kronor.

Vad gäller "miljonärsskatten" ges inga specifika detaljer, förutom att bostäder undantas. Vi får exempelvis inte veta om tjänstepensioner ska ingå. Det ska poängteras att det ännu inte handlar om skarpa förslag som lagts fram av socialdemokraterna som parti. Det här är förslag från en arbetsgrupp inom socialdemokraterna.

Men eftersom arbetsgruppen leds av finansministern och flera andra tunga socialdemokrater, så är signalen som sänds ut från det största regeringspartiet både oroväckande och värd att ta på allvar.

Signalen är – sparare ska betala högre skatt.

ISK är ett kontrakt mellan sparare och stat. Ändrar man villkoren så ändrar man också i det kontraktet. Det är fel. En sparform för långsiktigt sparande – som till pensionen eller till barnen – måste vara förutsägbar.

Förutsättningarna har redan ändrats två gånger, i form av högre skatt. Inför man ett tak för tillåtna besparingar på ISK så är det enklare att sedan sänka det taket längre fram. Sparande bör inte straffas, utan tvärtom uppmuntras. ISK har gjort sparande och investeringar folkligt, och det är vanliga löntagare som har gynnats mest.

Tycker du att det är fel att sparande ska straffas med högre skatt?

Skriv då under denna namninsamling, som kommer att lämnas till finansminister Magdalena Andersson (S).

Bakom uppropet står jag, Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. 

Lämna också gärna era kommentarer!


Frida Bratt, sparekonom på Nordnet    Kontakta namninsamlingens skapare