Rör inte vår dagmamma - återkalla beslutet om barnpengen!

Gävle kommun sänker barnpengen för fristående och kommunala dagbarnvårdare (dagmammor) 

Ersättningen från kommunen ska räcka till att driva hela verksamheten. Där ingår personallöner, vikarier, skatt, inköp av leksaker, material, pedagogiskt material, frukost, frukt, lunch, mellanmål till alla barnen, utbildningar och föreläsningar för pedagogen/pedagogerna, toalettpapper, hygienartiklar, blöjor, utflykter, busskort, del av bostadshyran mm

Orsak: det ekonomiska läget är tufft i kommunen och att trycket på välfärden ökar snabbare än resurserna. 
UN har ålagts att spara 17,6 miljoner under nästa år (2020) av kommunfullmäktige. Beslut 9/12-19. UN går inte back!

"Man ska ha valfrihet och kunna välja bland många utförare, men vi kan inte skjuta till extra pengar i år. Dagbarnvårdaren borde kunna klara sänkningen" uttalar Evelyn Klöverstedt (L) Utbildningsnämndens ordförande. 

Barnpengen sänks med ca 5000 kronor per barn och år. 


Kicki Nauwelaertz de Agé    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Kicki Nauwelaertz de Agé lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...