RÖR INTE MIN FRIHET

Benjamin.jpg

Regeringen planerar att införa en Pandemilag som tar ifrån oss den grundlagsskyddade rättigheten till rörelsefrihet och näringsfrihet trots det att vi framgångsrikt har hanterat detta virus. Man använder alarmerande och panikskapande retorik för att ta ifrån oss rättigheter som många i världen är avundsjuka på oss. 

Bakgrund (korta versionen):
Vi har inte varit bäst i klassen, men vi var inte heller sämst i klassen. Skillnaden var att övriga demokratiska länder valde antidemokratiska metoder i form av lockdowns medan vi i Sverige valde dialog. Covid19 har nästan passerat igenom Sverige, men regeringen med Lena Hallengren i spetsen vill nu införa en extraordinär pandemilag som kommer att frånta dig och mig våra grundlagsfästa rättigheter som rätten till att bedriva fri näringsverksamhet och rätten till att röra sig fritt. Behöver du ytterligare information läs den långa versionen, om du känner dig förtrogen med hur makthungriga politiker resonerar så skrolla ner och skriv under och säg NEJ. Tack för ditt stöd.

Bakgrund (långa versionen):

Många demokratiska västländer har haft "lockdowns" under pågående Covid19 utbrottet. Landet som var först ut med en s.k. lockdown var det odemokratiska landet Kina och mångmiljonstaden Wuhan där man bokstavligen spärrade in folk och använde våld för att hålla människor inspärrade. Sverige valde en annan väg och man hänvisade till att man litade på sina medborgare. Viruset svepte igenom Sverige ganska hårt under våren och vi hade hårt tryck på intensivvården på sina håll, men främst i Stockholm och storstadsregioner. Många undrar varför Sverige inte stängde ner som många andra grannländer gjorde? Flertalet experter hävdar att vår grundlag var hindret för lockdowns då vår rörelsefrihet är grundlagsskyddad och smittskyddslagen kan endast begränsa människor som har blivit smittade. Tegnell sa att det handlar om tillit, och bevisligen så har det fungerat.

I våra grannländer Danmark och Norge så rekommenderade deras motsvarigheter till Folkhälsomyndigheten att man inte skulle stänga ner i form av lockdowns. Erna Solberg som är Norges premiärminister erkände att hon drabbades av panik och gick emot sin egen myndighets rekommendation. I Danmark framkom det under sommaren att myndigheten där inte hade rekommenderat att man skulle stänga ner skolorna, vilket premiärminister Mette Frederiksen hade gjort. I de flesta demokratiska länder i Europa så drabbades deras ledare av panik och stängde ner landet. Jag tror att våra ledare också hade stängt ner Sverige om det inte hade varit för vår grundlagsskyddade rätt till fri rörlighet.

Det har nu gått ca sex månader sedan utbrottet kom (när detta skrivs i slutet av oktober) och många i Sverige är rätt så nöjda med att vi slapp lockdowns, masktvång och att vi kunde bibehålla skolor, affärer och restauranger öppna. Professor Neil Ferguson från Imperial College hade i sina modeller förutspått att Sverige skulle kunna få mellan 50 000 - 80 000 döda av viruset under själva toppen. Det har till dags datum dött mindre än 6000 personer och tragiskt nog så var det flesta av dödsfallen på äldreboenden. På grund av att vi inte stängde ner, och att vi började med social distansering så spred sig viruset långsamt genom Sverige och vi lyckades platta till kurvan (som var anledningen till restriktionerna). Det var modelleringen från Imperial College som gjorde att de flesta ledarna i Europa fick panik och valde alternativet lockdown. Medierna här i Sverige hänvisade gång efter annan till dessa modeller och pressade både folkhälsomyndigheten och regeringen. Man byggde upp en masspsykos och skräck hos många i befolkningen.

Idag när man masstestar så skjuter de positiva talen i höjden i de flesta europeiska länder pga. att man stängde ner och inte lät viruset gå igenom befolkningen på ett lugnt och kontrollerat sätt. I Sverige så testar vi 10 ggr så mycket och får också väldigt många fler positiva svar, MEN antalet inläggningar på intensivvården och tragiska dödsfall följer inte i kölvattnet till dessa högre siffror. De positiva svaren tyder på att de flesta fallen är asymtomatiska och/eller med lättare besvär. Då det var en ny variant av ett Coronavirus och man inte visste hur kraftfullt det var så var man tvungen att förbereda sig för det värsta och hoppas på det bästa. Idag kan man se att de flesta européer och amerikanare är avundsjuka på svenskarna och man är glad för att Sverige tog en annan väg och visade på att lockdowns inte var den rätta vägen.

Lena Hallengren (S) som är ansvarig minister meddelar nu att man vill införa en pandemilag då man anser att smittskyddslagen inte räcker och att nuvarande grundlagsskyddade friheten är för stark. Hon säger– Den här pandemin har bara börjat. Vi är förmodligen inte ens mitt i den, utan vi har fortfarande lång tid kvar innan pandemin är över. Det är en pandemi av historiska mått i en kris vi inte skådat tidigare.

Hon och regeringen använder denna pandemi som ursäkt för att tillskansa sig oerhörda och farliga maktbefogenheter under förevändning att detta är något som vi kommer att få leva med länge. Världshälsoorganisationen (WHO) ändrade sina kriterier 2009 för vad som anses vara en pandemi. Covid19 hade under inga omständigheter kunnat kvalificera sig som en pandemi under de gamla kriterierna. Det visar sig när man tittar på dödlighet så är Covid19 i paritet med en allvarlig säsongsinfluensa med ungefär lika många tragiska dödsfall. Det som skiljer sig är att detta virus främst drabbar de äldre äldre, medan influensor tyvärr dödar både unga, medelålders och framförallt äldre. Moderaternas respons var att man stödjer förslaget, men att man tycker att regeringen har agerat för långsamt!!! Fantastiskt när ett oppositionsparti stödjer regeringsmakten när denne vill skaffa sig diktatoriska rättigheter som påverkar våra medborgares rättigheter!

Många medborgare över hela Europa vittnar om att politiker har tillskansat sig oerhörda maktbefogenheter med hänvisning till Covid19 och bekämpningen av denna. Man har blivit av med sina rättigheter till fri rörlighet och rätten till att driva företagsamhet. Det fysiska och psykiska lidandet har skjutit i höjden och antalet självmord har ökat dramatiskt under detta år. Barnpsykiatrikern och överläkaren Sven Roman säger "Boten av covid-19 håller på att bli värre än soten och drabbar genomgående de redan mest utsatta hårdast. De stränga restriktionerna är kanske ett av mänsklighetens största misstag." 

Det är inte försent och det är dags att skapa opinion. Genom att skriva under denna namninsamling så skickar vi en stark signal om att vi vägrar bli av med våra grundlagsskyddade rättigheter. Regeringen har på inget sätt eget mandat att driva igenom denna lag, så Moderater, Kristdemokrater och Sverige Demokrater, ge inte den sittande regeringen dessa extrema maktmedel. Övriga väljare, skicka en tydlig signal till dina folkvalda om att vi värnar våra grundlagsskyddade rättigheter. Skriv under för framtida generations skull. Säg NEJ till den nya PANDEMILAGEN.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att David kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...