Rör inte Ekmarkspark

16864713_10154384785147253_5011773878855961728_n.jpgHär i Ekmarkspark vill dom bygga bostäder. Hjälp oss att skriva under, så den får finnas kvar,

Här lite info om parken

Ta en promenad i vackra Ekmarkspark

 

Mitt i centrala Tranås ligger Ekmarkspark.  Ett ställe för rekreation och en omtyckt lekplats för barn. Här flyter Svartån stilla fram och blomsterprakten breder ut sig. Ekmarkspark är ett grönområde med anor. Den enda bevarade byggnaden är hembygdsgillets röda Gillestuga som stod klar hösten 1930.
Vill du veta mer om växter och träd i parken så finns det en växtförteckning. Den finns att hämta på Turistbyrån, Storgatan 22, eller så skriver du ut den via länken här bredvid.

Ekmarksparks spännande historia

Ekmarkspark historia börjar år 1888 när Sven Johan Alfred Ekmark köpte marken runt Tranås kvarn.
Under JA Ekmarks ledning anlades Tranåskvarns industrisamhälle och flera fabriker byggdes vid övre Tranåskvarnsfallet och Strömsholmen. Många nya bostadshus byggdes i närheten av dessa. Handlare Ekmark bjöd vid flera tillfällen in sina anställda till festligheter i sin vackra naturpark, som han bodde vid.

Granitblock

Lite udda med Ekmark var att han, före sin död, lät resa två stora granitblock. Det ena på sin blivande gravplats på Gamla griftegården och det andra, en minnessten med inskription, i blivande Ekmarks park. 1904 köpte Tranås köping marken från JA Ekmarks sterbhus.

Parken får sitt namn

En stor händelse i parken var när Industriutställningen anordnades av Tranås Industri och hantverksförening 1930. Utställningsområdet var i Ekmarks park där olika byggnader uppfördes. Inga av dessa fick dock stå kvar när utställningen var slut. Den stora behållningen utgjordes dock av att markområdet förändrades till en vacker och välbesökt parkanläggning som då officiellt fick namnet Ekmarkspark.

Parkens utformning

Stadsträdgårdsmästare Nils Örnfelt upprättade ett förslag 1945 så att det 1950 gjordes en lekplats på sydöstra sidan i parken.
1971 köptes södra Strömsholmenön och fick körbar broförbindelse med tillgång över norra ön till Missionsgatan. Öns träd- och buskbestånd gallrades, väg och gräsmattor anlades.
Under åren 1978-81 upprättades förslag till utformande av parkens östra del. Del av bäck- och rhododendronplanteringen utfördes.
1985 byggdes träbron till ön Strömsholmen.
1990-95 anlades bäcken från fontänen anlades. Torvplanteringarna i den södra
och mellersta delen utmed Svartån utfördes, liksom planteringen vid fontänen.
På 2000-talet har det planterats flera solitärträd i parken bland annat Magnolia.

Och här vill dom nu bygga bostäder, som de heter just nu, i utkanten

Här är bara en lite bit av parken som är fotad

16832127_10155076654099490_3998974774524734790_n.jpghuy_033.JPGhuy_013.JPGhuy_011.JPGmkjk_009.JPG


Camilla Josefsson    Kontakta namninsamlingens skapare