Röntgensjuksköterskornas löner måste höjas!

Röntgensjuksköterskor tar hand om patienter i alla åldrar och oberoende livssituation. Alla kommer till röntgen.
De som har råkat ut för olika former av trauma så som bilolyckor, fallolyckor men även skottskador. De som blir plötsligt sjuka tillexempel de som får stroke.
Vi röntgar även de mest sårbara patienterna så som för tidigt födda bebisar och intensivvårds patienter. Det kräver en enorm fokusering och anpassningsförmåga för att arbeta med dessa patienter.
Vi är experter inom vårt fält, trots detta hamnar vi situationer då vi blir stressade på grund av patientflödet. Vi måste behålla vår höga kvalitet oavsett vilket patientflöde vi har.  Vi jobbar enligt principen ALARA, det vill säga att all strålning ska vara berättigad, vi strålar många patienter och i vissa sammanhang kommer även vi bli strålade.  Hur värderas då det arbetet som vi gör?

Vi röntgensjuksköterskor tjänar i snitt 33400 kr i månaden (2017)  (SCB, Statistikdatabasen.scb.se, 2019). Det är enstaka röntgensjuksköterskor som höjer den statistiken eftersom majoriteten inte är i närheten av en sådan siffra. Man kan tycka att människoliven som vi hjälper borde vara viktigare än kronor och ören som andra branscher hanterar.

Vi vet att lönespridningen är dålig inom vårt yrke och det blir extra tydligt när vi jämför nyutbildade röntgensjuksköterskor med de röntgensjuksköterskor som har arbetat länge i yrket. Om vi går tillbaka fem år så ser vi att lönen har ökat nationellt endast med 3000 kr. Men vi har fått ett ökat patientflöde under dessa fem år, men det inte utbildas tillräckligt många röntgensjuksköterskor i förhållande till vad som kommer behövas framöver.
”Antalet nybörjare mot röntgensjuksköterskeexamen beräknas till cirka 270 per år under prognosperioden. Examensfrekvensen beräknas under samma period till 75 procent för kvinnor och cirka 60 procent för män, vilket på sikt ger cirka 190 examinerade röntgensjuksköterskor per år. Cirka två tredjedelar av de i arbetskraften idag är 45 år eller äldre och pensionsavgångarna väntas därför bli stora fram till 2035 (SCB, SCB, 2019)”.

Det är viktigt med en lönsam lön eftersom SCB har skrivit att det finns en tilltagande brist på röntgensjuksköterskor.

 Vi skriver detta för att belysa problematiken att vår ledning inte kan öka lönerna så pass mycket som skulle krävas. Vi behöver hjälp externt, för det är ni som verkligen kan förändra någonting. Vi hoppas att ni med hjälp av detta kan förstå hur viktigt det är att vi kommer till rätta med den nuvarande situationen då vi har alldeles för låga löner i förhållande till vad vi faktiskt gör. Vårt arbete är en oändligt föränderlig miljö där det handlar både om liv och död. Röntgen är en viktig del i vården nu och i framtiden. Ta hand om oss så vi kan ta hand om er!

Referenser

SCB. (den 15 03 2019). SCB. Hämtat från SCB: https://www.scb.se/contentassets/60312e5030114512b5b58a94a4ae25e2/uf0515_2017i35_br_am85br1701.pdf

SCB. (den 15 03 2019). Statistikdatabasen.scb.se. Hämtat från Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter sektor, yrke (SSYK 2012) och kön. År 2014-2017: www.statistikdatabasen.scb.se

Ali Issam och Maria Hagberg    Kontakta namninsamlingens skapare