RIV INTE BROMSTENS IP

Fotbollsskolan_098.1_.png

 

Stockholms stad planerar att riva Bromstens IP 

 I samband med bygget av nya Bromstensstaden har man nu i sista stund  kommit på att det även behövs en ny skola i området. Tyvärr är planen att skolan ska byggas på Bromstens IP.  

Bromstens IK har bedrivit idrottsverksamhet för barn & ungdomar på Bromstens IP sedan 1910. Vi anser att förslaget är helt fel och slår hårt   mot oss och alla barn och ungdomar i Bromsten, där ytorna för idrott redan har minskat kraftigt sista åren.

  • Med ca 2000 nya lägenheter i Bromstensstaden och kanske 3000 fler ungdomar så är det viktigare än någonsin med en levande idrottsförening/Idrottsplats
  • Bromstens IP har nyligen också renoverats för 20 MSEK av skattebetalarnas pengar
  • Bromstens IK drivs helt ideellt och vi som arbetar med detta gör det på vår fritid för att ge ungdomarna en vettig fritidssysselsättning m.m
  • Bromstens IK är också den fotbollsförening i området som arbetar hårdast med integration

Förslaget som är ute för granskning fram till 2 augusti (mitt under semestern så att få ska hinna protestera) innebär att man river den nybyggda konstgräsplanen och istället bygger en skola för 900 elever  

Hur kan ni hjälpa till?  

Ni kan protestera genom att:

  • http://insynsbk.stockholm.se -> Lämna Synpunkter eller sök på Dnr 2014-19911 om inte länken fungerar
  • Maila stadsbyggnadskontoret@stockholm.se , ange Dnr 2014-19911
  • Skriv på denna namninsamling

Följ oss på Facebook: Riv inte Bromstens IP

Vänligen

Styrelsen Bromstens IK
kansli@bromstensik.se
www.laget.se/bik