Riv detaljplanen för Öckerö nya centrum.

nejtack.jpg

För idag och för imorgon.

Denna petition gäller kravet på att nu liggande förslag till detaljplan (Själva detaljplanens Dnr är (Dnr: 0193/15) (Detta är länstyrlesens Dnr för betänkandet 402-35273-2018) för Öckerö hamncentrum rivs upp och remiteras tillbaka till grunderna igen.

Tänk på att om du skrivit på en fysisk lista så ska du inte skriva under denna.

Denna lista kommer att slås samman med den fysiska lista som finns ute för påskrifter.

 !!! Glöm inte att klicka på bekräftelse mailet !!!!

Gruppen Riv detaljplanen för Öckerö nya centrum.