Riksföreningen för Rättvis Familjehemsvård - UPPROP

Organisation.png

RRF, UPPROP!

RRF, Riksföreningen för Rättvis Familljehemsvård, har bildats utifrån behovet av reglerade villkor för jour- och familjehem, och för en ökad rättssäkerhet både för jour- och familjehem, och för de placerade barnen.

Det råder en skriande brist på jour- och familjehem i Sverige! Alltför få öppnar upp sina hem för ett utsatt barn/ungdom. Denna brist gör att små barn ibland placeras på institution. Att ta hand om ett placerat barn kräver kunskap, tid och engagemang. Många av oss ser detta som ett yrke, men eftersom det inte räknas som det i det nuvarande systemet så står vi utan SGI, a-kassa, pension, juridiskt stöd och andra trygghetssystem. Detta är frågor som fackförbunden förhandlar fram för sina medlemmar i kollektivavtal.

Uppdraget som jour- och familjehem räknas idag som ett lekmannauppdrag som inte kräver några kunskaper och av många ses som enkelt. Sanningen är att placerade barn/ungdomar ofta har en mycket komplex problematik och inte sällan diagnoser. Många har utsatts för trauma, och vissa kommer från kriminella miljöer, barnen kan vara utåtagerande och svåra att hantera. Psykisk ohälsa och missbruk förekommer, hot och våld från biologiska familjer är också vanligt. Uppdraget kräver professionalitet och kunskap. Vi som är jour-, behandlings- eller familjehem ingår i LVU-kedjan, vården för de mest utsatta barnen. Här måste alla aktörer samarbeta för att ingen länk skall brista. Mycket görs för att förbättra villkoren och tryggheten för utsatta barn, men familjehem och jourhem är fortfarande en grupp som saknar rättigheter och jämställda villkor. Det finns ingen annan grupp i vårt samhälle som så fullständigt saknar skydd och lagstadgade rättigheter!

Vi vårdar barn på heltid, men vårt arbete räknas inte som vård, varken i vårdkedjan eller som anställning.

Villkoren för familjehem och jourhem måste förbättras och moderniseras!

Våra mål:

  • Möjlighet till facklig anslutning.
  • Bli vårdgivare med samma rättigheter som HVB och andra instanser.
  • Ökad rättssäkerhet för familjehem

Vi vill att:

  • Familjehemsuppdraget ska räknas som ett arbete.
  • Familjehemmens villkor och ersättningar ska likställas över hela landet.
  • Familjehemmens kunskap om barnen ska vägas in i socialtjänstens bedömningar.
  • Familjehem ska ha rätt till kompetensutveckling och handledning.
  • Vården ska delas upp i olika former; tex behandlingsfamiljer med möjlighet till anställning och facklig anslutning och familjehem med syftet att ge omvårdnad.
  • Familjehem ska räknas som part i mål när det gäller de barn vi vårdar.
  •  

https://www.facebook.com/riksforeningenforrattvisfamiljehemsvard

 


RRF, Teresa Almerud Varhegyi, Sofi Eklund    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att RRF, Teresa Almerud Varhegyi, Sofi Eklund kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...