Ridleder i Kalmar kommun.

Jag har skickat in ett medborgarförslag där jag anser att kommunen behöver skapa ridleder alternativ öppna upp Kalmarsundsleden för ridning. Mitt inskickade medborgarförslag finns bifogat som bild.IMG_3214.jpeg

Efter sommaren är Kultur - och fritidsnämnden ambition att jag ska få svar på mitt medborgarförslag. För att styrka att det behövs har jag skapat denna namninsamling för att ge mer underlag på att det är något vi saknar i kommunen.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Emma Svedin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...