Tillåt homosexuella män ge blod!

Idag avvisas homosexuella män från landets blodcentraler på grund av ett föråldrat regelverk och en generaliserad bild av homosexuella som grupp. För att få ge blod krävs total avhållsamhet från sexuellt umgänge i 12 månader, detta oavsett om man lever i ett långvarit förhållande med fast sexpartner. Enlig socialstyrelsens nuvarande regler så är homosexuella män en riskgrupp, som inte är lämpliga blodgivare. 

En expert på området, infektionsöverläkare Bo Hejdeman (venhälsan), menar att socialstyrelsens generaliseringar saknar vetenskaplig förankring och tycker att man ska kunna kräva av en statlig myndighet att deras rekomendationer är evidensbaserade. "Om du kan utesluta infektion efter tre månader, varför vänta tolv månader. Det finns inget sunt förnuft bakom det hela."

Regelverket är inte bara ett svek mot homosexuella män, det drabbar också tredje man som behöver blodet. Nyheterna skriver om blodbrist i Sverige, samtidigt så finns det massor friskt blod som aldrig får komma till användning för patienter.

Blodgivning måste ske så säkert som möjligt, därför bör potentiella blodgivare screenas för sexuellt risktagande, inte för sexuell läggning. Regnbågsblod är också värdefullt! 

Skriv under om du också vill se en ändring!

https://www.facebook.com/regnbagsblod/

https://www.instagram.com/regnbagsblod/

Hjärtat1.jpg


regnbagsblod@outlook.com    Kontakta namninsamlingens skapare