REGERINGEN SKA AVGÅ OCH NYVAL UTLYSAS

 Invandringen har förstört vår välfärd och pengarna går till Migrations verket som säkert kommer att överskrida 500 miljarder i kostnader i år. Nu har vi fått nog av detta vansinne som regeringen står för. Regeringen stöder IS när dom kan ha rekryterings kontor med regeringens goda vetande och ingenting görs i frågan.

 Idag har pensionärer, sjuka, arbetslösa och handikappade så låga ersättningar att man inte klarar sitt uppehälle och därmed finns ingen välfärd längre.

 Regeringen ska därför avgå och nyval utlysas för det måste finnas en balans mellans mellan invandring och våra egna behov i första hand. Svensken ska inte behöva svälta om vi har råd med en stor invandring.

                                                                                 NATIONELL DEMOKRATI