Farshad måste få stanna i Sverige!

VAD GÄLLER DENNA NAMNUNDERSKRIFT?

Vi har nyligen fått besked om att det överklagande för prövningstillstånd som lämnats till Migrationsöverdomstolen fått avslag. Det innebär alltså att ett utvisningsbeslut från april 2017, åter är verkställbart.

Farshad har konverterat till kristendomen och riskerar dödsstraff och tortyr vid en utvisning till Afghanistan. De intyg och vittnesuppgifter från präster och familj, som känt Farshad under en längre tid, räknas inte som bevisvärde. Vi anser att utvisningsbeslutet strider mot mänskliga rättigheter.

52173579_1020858211431795_5792200836780130304_n2.jpg

(Bilden visar mitt barnbarn och Farshad)

BAKGRUND

Farshad, som fyller 18 år i maj, kom till Sverige från Afghanistan 2015 och han bor i, och är en del av, vår familj. Han studerar första året på Handelsprogrammet på gymnasiet i Leksand. Han pratar i princip flytande svenska och han lever ett ”normalt” tonårsliv med massor av svenska kompisar. Han har skapat sig ett nytt liv här i Rättvik i Dalarna. Här vill han fortsätta sitt liv och vi måste försöka hjälpa honom med det. Det här är sista chansen!

Redan när Farshad kom till Sverige ville han ta avstånd från Islam och bli ”svensk”. Anledningen var att han inte tycker om de värderingar som finns inom Islam och att han ville lämna ”den gamla människan”. Han började äta fläskkött och umgicks med svenska kompisar, målinriktat inställd på att lära sig språket och att passa in i samhället.

För över två år sedan, i januari 2017, konverterade Farshad till kristendomen, något som alltså hade vuxit fram under ett och ett halvt års tid. Migrationsdomstolen anser dock att han inte har gjort sannolikt att han har konverterat till kristendomen på grund av en genuin personlig religiös övertygelse. Han blir inte trodd, bland annat för att han inte kan säga exakt när han bestämde sig för att bli kristen. Han har dock, tydligt och klart, beskrivit hur och varför han bestämde sig för det. Vi är många runt omkring honom som kan intyga att detta är en genuin handling, men migrationsverket är som sagt av annan åsikt.

Vi som suttit med vid de två senaste muntliga förhören i Stockholm kan ärligt inte förstå vad det är som gör att de inte kan säga att han inte gjort det av en genuin övertygelse. Vi ser det här på nära håll. Vi har levt med honom i flera år och VET att, det i allra högsta grad, är av genuin övertygelse. Därför var det extra frustrerande att vara med på dessa förhör när de, gång efter annan, trasslat in honom i de mest märkliga frågor.

Det finns även annat att ifrågasätta. T.ex. så anser migrationsverket att han inte ytterligare kunnat styrka sin identitet, mer än med den tazkira som han lämnade in till Migrationsverket i original, då han kom 2015. Detta original skulle ha skannats in för att sedan kunna fungera som ett elektroniskt original, vilket har nu visat sig att det aldrig gjordes. Vi har nu även fått bekräftat att Migrationsverket har slarvat bort själva originalet av hans enda identitetshandling. Han står nu helt utan identitetshandling och har inte kunnat gå vidare med styrkandet av sin identitet.

Den här texten skulle kunna göras ännu längre…men det viktigaste i allt detta är Farshad själv. Denna fantastiska kille som är så mycket mer än en del av flyktingstatistiken och ett LMA-nummer hos Migrationsverket.

Hjälp oss att protestera genom att skriva på denna namninsamling.

Hjälp oss så att Farshad ska kunna fortsätta att bo i Sverige.

 

TACK! <3