Rädda strömmingen i Stockholms skärgård

Strömmingen i Stockholms skärgård är enligt såväl skärgårdens yrkesfiskare som Länsstyrelsen i Stockholm hotad. Länsstyrelsen misstänker att de minskade fångsterna har att göra med de stora industritrålare som under våren fiskar upp stora mängder strömming innan den går in i skärgården.

Sverige tillåter i dag trålarna att gå nära kusten och även att fiska i marina reservat så som det vid Svenska Högarna. Enbart trålaren Clipperton har tagit upp mer än 175 gånger så mycket strömming som Stockholms yrkesfiskare fiskar och totalt tar trålarna upp flera hundra gånger mer strömming än skärgårdens yrkesfiskare.  

Därför uppmanar vi regeringen och ansvariga ministern Jennie Nilsson att förbättra situationen för strömmingen i skärgården genom att flytta gränsen för trålare från fyra till tolv sjömil utanför skärgården.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Elias Wästberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...