Rädda Petersvik undan rivning

Petersvik är ett område strax utanför Sundsvall med ett 10-tal välbevarade sommarvillor från sekelskiftet 1900. Det är ett stycke orört sekelskifte med prunkande parker och trädgårdar och hus med välbevarade detaljer vad gäller måleri, dörrar, fönster, snickerier med mera.

Området har uppmärksammats inom den konsthistoriska forskningen och länge varit ett kärt tillhåll för skönhetsälskande Sundsvallsbor.

Nu hotas villorna av rivning för att industrier och en transportterminal ska byggas på platsen, och Sundsvall kommer att förlora en oersättlig del av sin historia och ett värdefullt rekreationsområde med stora naturvärden.

I kraft av sin konst- och kulturhistoria är Petersviksområdet inte bara av lokal, utan även nationell betydelse.

Mest omtalad av villorna är Kaptensudden, där konsthistorikern professor Henrik Cornell växte upp. Han skildrar levande sin barndoms somrar i memoarboken "År och människor".

Flera välkända familjer har anknytning till villorna i Petersvik: Cornell, Jacobsen, Söderbaum, Felländer, Salén, Thuresson, Arhusiander, Berencreutz, Sörensen med flera.

UPPDATERING:
29 juni 2011 väckte Nils Johan Tjärnlund frågan om byggnadsminnesförklaring av villorna Kaptensudden, Tornvillan, Skogshyddan, Solbacken, Grankulla, Hållnäs, Thurebo, Granli och Viken. Läs ansökan här: http://www.nilsjohantjarnlund.se/sidor/ansokan-om-byggnadsminnesforklaring-petersvik.aspx

Länsstyrelsen i Västernorrland inledde sin utredning i slutet av augusti 2011. Den beräknas pågå under hösten 2011.

Beskrivningen har hämtats från Facebooks sidan http://www.facebook.com/pages/R%C3%A4dda-Petersvik-undan-rivning/181679211887148 där finns många bilder på dessa hus och länkar till artiklar mm. Ett helt område med välbevarade sekelskifteshus av betydande kulturhistoriska värden planeras nu att ersättas av en containerhamn. Gilla kampanjen på Facebook och skriv under på detta upprop och stöd kampen för bevarande av Petersvik!
UPPDATERING:
I början av februari beslutade länsstyrelsen att inte bifalla frågan om byggnadsminne. Beslutet kan enbart överklagas av Riksantikvarieämbetet som inte har för avsikt att göra detta. Det behövs påtryckningar både på Riksantikvarieämbetet, skriv gärna ett mail till dem och begär att de överklagar länsstyrelsens beslut som är så uppenbart felaktigt, mailadressen är  riksant@raa.se
Sprid kännedom om vad som är på gång och få fler att engagera sig innan det är för sent, genom att ansluta sig till Facebook och skriva på denna lista, i slutändan kanske det kan få de lokala politikerna att ta sitt förnuft till fånga.