Rädda Najaden - behåll fartyget i kommunal ägo

Från Hallandsposten juni 2012:

"Flaggskeppet vid Halmstad slott, Najaden, ska efter 2013 inte längre vara kommunägt.

- Kostnaderna går inte att motivera. Nu ska vi i första hand sälja, skänka och i sista hand skrota henne, säger kommunstyrelseordföranden Carl Fredrik Graf (M).

Det var i förmiddags då kommunstyrelsens ledningsutskott höll möte som Najadens framtid avgjordes. ......

Ett enigt utskott , med undantag för Miljöpartiet som ville behålla skeppet i kommunens ägo, ställde sig då bakom avvecklingen av Najaden från siste december 2013.

Kjell Jönsson, eldsjäl i Najadens vänner, mottog beskedet med stor besvikelse.

- Förbaskat tråkigt och ur vår synvinkel ett helt idiotiskt beslut. Det pratas om Halmstad som upplevelsestad, men så beslutar man så här. Obegripligt och utan visioner, summerar han.

Sista ordet har dock kommunfullmäktige som förmodligen får ärendet på sitt bord i september."

 

Gör din röst hörd och skriv på protestlistan som en uppmaning till kommunstyrelsen att förkasta detta förslag och behålla Najaden i kommunal ägo. Najaden är en del av Halmstads identitet. En satsning på att bevara Najaden är inte en kostnad utan en investering för framtiden.