Låt Kråkbergsskolan fortsätta vara högstadium!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: MAF-arkitektkontor.

 

I februari 2016 beslutar barn och utbildningsnämnden i Luleå kommun om förslaget att omvandla Kråkbergsskolan till åk 1-6 och att bussa åk 7-9 till Stadsöskolan i Gammelstad. Senare kommer även kommunfullmäktige att ta beslut i samma fråga. Vi uppmanar samtliga förtroendevalda politiker i barn- och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige att rösta mot detta förslag.

Södra Sunderbyn har en förhållandevis ung befolkning, växer så det knakar och sist men inte minst föddes det 2014 ca 50% fler barn i Sunderbyn jämfört med i Gammelstad. (Källa: Luleå kommuns hemsida, befolkningsstatistik). På Kråkbergsskolan och Kläppen har i princip alla lärare heltidsstjänster och är behöriga att sätta betyg och bara två lärare kommer att gå i pension fram till 2024. Elevhälsans personal arbetar heltid fördelat på Sunderbyns skolor och kan följa eleverna när de börjar ett nytt stadium.  Varför slå sönder ett fungerande skolområde för att lösa problem vi inte har? 

Att Gammelstan ska ta emot bussade Sunderbyelever är därför varken långsiktigt, effektivt eller värdigt för någon av byarna. Detta förslag strider mot Luleå kommuns värdegrund, Luleås vision för 2050 samt barnkonventionen, framför allt § 3 och § 12.

Luleå kommuns gemensamma värdegrund: http://www.lulea.se/kommun--politik/synpunkter-och-forslag/synpunkter-pa-service/gemensam-vardegrund.html

Luleå kommuns vision 2050: http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-lulea-2050.html 

FN:s barnkonvention: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full

Denna namninsamling pågår fram till 15 november och kommer därefter att delges samtliga politiker i barn- och utbildningsnämnden och samliga kommunfullmäktiges ledamöter.