RäddaHudklinikenHbg

Rädda kvar Hudkliniken på lasarettsområdet i Helsingborg!

Hud- och STD-mottagningen i Helsinborg är en välfungerande klinik som utreder, behandlar och åtgärdar de flesta hudåkommor, ex hudtumörer och födelsemärken, eksem, psoriasis, bensår, könssjukdomar, mm.

Under den ombyggnad som sker av Helsingborgs lasarett kommer Hudmottagningen att flyttas ut till Vårdcentralen Stattenas lokaler under 7 år (2017-2023). Som vi ser det finns en överhängande risk att vi aldrig får återkomma till sjukhusområdet. Både detta, och 7 års exil från sjukhusområdet, anser personalen på kliniken är ett starkt hot mot den verksamhet vi bedriver, där delar av vården riskerar att försämras, konsultfunktionen gentemot inneliggande patienter på sjukhuset utebli, operationer som inte kan utföras och slutligen en personalflykt som riskerar att rasera kliniken helt och hållet.

Stort tack för att du genom att skriva under hjälper oss att lägga tryck på beslutsfattarna att ändra sitt beslut! / Personalen på Hudkliniken i Helsingborg.