Rädda vår tryck- och yttrandefrihet!

Stoppa.jpg

Undertecknade protesterar mot regeringens förslag om att införa nya undantag i Yttrandefrihetsgrundlagen respektive Tryckfrihetsförordningen som gör det möjligt att förbjuda publicering av personuppgifter gällande dömda brottslingar, till exempel i form av offentliga handlingar som domar från våra domstolar.

Förslaget försvårar för allmänheten att ta del av offentliga handlingar och minskar insynen i rättsväsendet. Därmed försämras också rättssäkerheten. Vidare försvåras medias granskning av såväl myndigheter som makthavare och kriminella.

Skrota förslaget om inskränkningar av vår tryck- och yttrandefrihet!

 


Stoppa Grundlagsändringen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Stoppa Grundlagsändringen lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...