Rädda Vallentuna 4H-gård!

Vad har hänt?

4H gården hade ett avtal med Vallentuna kommun som gällde fram till den sista juni 2018 där Gården skulle få ett driftbidrag på 140 000:-/år för att driva verksamheten. Detta bidrag är betydligt lägre än det bidrag andra gårdar i länet får, och mycket lägre än vad som krävs för att driva en gård med öppen visning. 

I oktober 2017 insåg 4H-klubbens styrelse att det inte längre fungerade och träffade kommunen. Resultatet av det mötet finns att läsa protokoll från Fritidsnämnden i Vallentuna. http://dok.vallentuna.se/file/demokrati/sammanträdeshandlingar/2017/fritidsnämnden/2017-10-19/06.%20Information%20till%20fritidsnämnden%20om%20framtiden%20för%20Vallentuna%204H-gård.pdf

Beslutet att hjälpa gården både på kort och långsikt fattades. Detta gjorde att 4H gården fick utökat bidrag utöver avtalen för att få sammanlagt 450 000:-

Önskemålet inför 2019 till kommunen på ytterligare utökat anslag fanns för att gården skulle kunna drivas vidare som en öppen visningsgård som alla i kommunen har möjlighet att ta del av gratis. 

Efter att fritidsnämnden gått igenom sin budget så återkommer fritidsförvaltningen med att gården kommer få ett anslag på 140 000:-/år dvs tillbaka till ett anslag som 4H redan har insett inte räcker för att driva verksamheten på. Detta har gjort att Stockholms 4Hs länsstyrelse har beslutat att inte ha kvar några anställda på gården och i.o.m det inte heller några djur.

 

Vi vill med den här namninsamlingen visa Vallentuna Kommun och Fritidsnämnden 4H-gårdens stora roll för många människor, och hur många vi är som bryr oss om och vill bevara Sveriges äldsta 4H-gård. Vi ber därför om ert stöd att skriva under och dela listan. 

Tillsammans kan vi rädda Vallentuna 4H-gård!

Logga.png