Rädda Uppåkra

UPPDATERING:

Så har jag nu nåtts av det glädjande beskedet att kulturnämnden i Region Skåne ger Uppåkra oförändrat stöd för 2016. Tack ni 568 som skrivit under petitionen eller stöttat på annat sätt!

 

http://www.skd.se/2015/12/14/uppakra-raddas-med-oforandrat-anslag/

 

 

 

På måndag den 14 december kommer Kulturnämnden i Region Skåne att ta beslut om Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2016. En budget som kommer att slå undan benen på Uppåkra Arkeologiska Center.

De första utgrävningarna i Uppåkra ägde rum 1934. I samband med att en husgrund skulle anläggas upptäcktes flera meter tjocka kulturlager, spår efter människor som bott på platsen i generationer. Under många år var Uppåkra något av en mytomspunnen plats i arkeologiska kretsar. Men det kom att dröja fram till 1996 innan platsen åter blev aktuell för arkeologiska undersökningar. Sedan dess står det klart att Uppåkra är en fyndplats utöver det vanliga.Gravar från sten- och bronsålder vittnar om att platsen var speciell redan för fyratusen år sedan. Men det är Uppåkras järnåldersbosättning som har blivit mest uppmärksammad.

Uppåkra

 

Detta är en unik plats som istället för minskat stöd så borde man öka stödet. Vi måste värna om denna plats som ligger i Skåne! Uppåkra är till storlek och omfattning större än t ex Birka.

2015 fick Uppåkra Arkeologiska Center i stöd 717 000 kr. Nu ligger det som förslag att i budgeten som skall tas på måndag att minska det stödet med 300 000 kr. Alltså minska stödet med 42 %! Att bedriva verksamheten som den görs idag kommer inte att fungera om man minskar stödet med 300 000. 

Jag kräver att Region Skåne ger fortsatt starkt stöd till den kulturskatt som förvaltas av Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. 

UPPDATERING: Region Skåne har ändrat sitt förslag och nu kommer samma stöd som för 2015 att tas i nämnden. Petitionen får dock ligga kvar tills beslutet är klubbat i regionens kulturnämnd 14/12. Fortsätt skriva på tills dess!

 

 

Så har jag nu nåtts av det glädjande beskedet att kulturnämnden i Region Skåne ger Uppåkra oförändrat stöd för 2016. Tack ni 568 som skrivit under petitionen eller stöttat på annat sätt!

 

http://www.skd.se/2015/12/14/uppakra-raddas-med-oforandrat-anslag/